Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Poll Archief

Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking


Poll:

Wijkgericht werken is een competentie van sociale professionals

Zeker weten
 54%
OK, maar in combinatie met burgerparticipatie
 31%
Hoeft niet, kan wel
 13%
Niet nodig, kan door wijk-ambtenaren opgepakt worden
 1%
Bewoners kunnen het prima alleen
 1%

Poll:

Met hoeveel (gezins-/jeugd-)interventies bent u bekend?

1
 5%
Minder dan 5
 24%
tussen 5 en tien
 23%
meer dan tien
 15%
Ik hou me niet bezig met interventies
 32%

Poll:

Sociale wijkteams: goed plan of zeperd?

Goed, en het werkt inmiddels prima
 6%
Goed, maar het functioneert nog niet naar behoren
 33%
Matig, concept is goed, maar uitwerking minder
 46%
Matig, maar dat komt door te slechte financiering
 8%
Zeperd, had men nooit aan moeten beginnen
 7%

Poll:

Is het inruilen van de benaming maatschappelijk werker, SPH'er en Pedagoog door Sociaal Werker een goed idee?

Ja, dat is helemaal van deze tijd
 32%
Misschien wordt het wat
 16%
Nee, dat is verlies van identiteit
 47%
Maakt mij niet uit
 5%

Poll:

De nieuwe jeugdhulp na 2015 is minder toegankelijk voor migrantengroepen.

Eens, de kennis om migrantengezinnen bijtijds te bereiken en effectief te helpen, is nog onvoldoende in de nieuwe manier van werken ingebouwd.
 58%
Oneens, de aansluiting tussen jeugdhulpverlening en kwetsbare migrantengezinnen verbetert juist door de komst van wijkteams.
 32%
Geen mening
 10%

Poll:

Veel gemeenten hebben met wijkteams niet geregeld hoe ze met privacygevoelige informatie van burgers omgaan. Jammer maar helaas: effectieve hulpverlening, dicht bij de burger kent zijn prijs.

Eens. Als je de privacybescherming goed wilt regelen, dan krijg je bureaucratisch rompslomp. Dat gaat ten koste van de hulp.
 11%
Oneens. Dit zul je goed moeten regelen om te voorkomen dat heel persoonlijke informatie van burgers zo maar op straat ligt.
 87%
Geen mening.
 2%

Poll:

Het nieuwe beleid dat meer zelfredzaamheid vraagt van de burger, gaat ten koste van de kwetsbaren onder ons.

Eens. Die dreigen nog meer in een sociaal isolement te komen.
 75%
Oneens. Meer zelfredzaamheid en zorg voor kwetsbare burgers kan prima samengaan.
 19%
Geen mening.
 6%

Poll:

Betaald gezelschap voor ouderen is een goed initiatief.

Ja, dat gaat eenzaamheid tegen als familieleden niet langs kunnen komen.
 74%
Nee, ouderen opzoeken is een taak van familie en vrijwilligers.
 24%
Geen mening.
 2%

Poll:

Pak de jonge crimineel zijn gestolen spullen af.

Ja, zo leert hij dat misdaad niet loont.
 74%
Nee, bewijzen dat iets is gestolen gaat ten koste van het werk van Justitie.
 19%
Geen mening.
 7%

Poll:

Het is goed dat de Kinderbescherming kinderen uit huis plaatst wanneer ouders ervan worden verdacht zich te willen vestigen in het Islamitische Kalifaat.

Eens, de ouders brengen hun kinderen in gevaar.
 58%
Oneens, dit is onvoldoende reden om in te grijpen.
 35%
Geen mening.
 7%

Poll:

Jongerenwerkers moeten een prominentere rol spelen om te voorkomen dat moslimjongeren radicaliseren.

Eens, zij hebben immers snel contact met de jongeren en weten wat er speelt.
 60%
Oneens, dat is hun taak niet.
 40%
Geen mening.
 0%

Poll:

Goed idee, de (mogelijk) naamsverandering van de beroepsvereniging maatschappelijk werkers.

Eens. Zo'n naamsverandering doet recht aan de actuele ontwikkelingen en de onmiskenbare verbreding van het beroep.
 77%
Oneens. Het is een zwaktebod om te morrelen aan een sterk 'merk' als maatschappelijk werker.
 17%
Geen mening.
 7%

Poll:

Ouders moeten meer regie krijgen

Ja. Hulpverleners nemen teveel over
 69%
Nee. Brengt professionaliteit van hulpverleners in gevaar.
 25%
Geen mening.
 6%

Poll:

Doen! Die banenpool voor de Jeugdzorg

Ja. Zorgt voor behoud van expertise en banen.
 33%
Nee. Lost niks op, is uitstel van executie.
 67%
Geen mening.
 0%

Poll:

De Participatiewet gaat voor meer gelijkwaardigheid zorgen

Eens. Eindelijk worden de kwaliteiten van mensen met een beperking ingezet.
 19%
Oneens. De harde arbeidsmarkt biedt niet genoeg ruimte voor mensen met kwetsbaarheden.
 77%
Geen mening.
 4%

Poll:

Goed idee van de verkenningscommissie om de opleidingen terug te brengen naar 3 profielen: integraal sociaal werken, langdurige zorg en brede jeugddomein.

Eens, met de huidige ontwikkelingen in het werkveld moeten de opleidingen meeveranderen.
 37%
Oneens, de opleidingen zijn in hun huidige vorm prima voorbereiding op het werkveld.
 56%
Geen mening.
 7%

Poll:

Het volgen van een cliënt op social media moet kunnen.

Eens. Social media zijn openbaar; volgen helpt om een beter beeld te krijgen en betere ondersteuning te bieden.
 27%
Oneens. Het is niet integer, schaadt de privacy en de vertrouwensband.
 71%
Geen mening.
 2%

Poll:

Social workers moeten veel meer beroepstrots tonen en uitdragen dat ze belangrijk werk doen.

Eens. In tijden van burgerkracht is dat van belang, anders brokkelt het draagvlak voor het werk af.
 65%
Oneens. Gewoon goed werk leveren voor cliënten, de rest is van minder belang.
 29%
Geen mening.
 6%

Poll:

Mensen die psychisch ondraaglijk lijden moeten ook euthanasie kunnen plegen.

Eens, nu zijn daar weinig mogelijkheden voor, met soms inhumane levenseindes tot gevolg.
 80%
Oneens, geestelijk lijden valt niet aan te tonen. En, het kan bovendien tijdelijk zijn.
 16%
Geen mening.
 4%