Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Wijkgericht werken is een competentie van sociale professionals
Zeker weten
 54%
OK, maar in combinatie met burgerparticipatie
 31%
Hoeft niet, kan wel
 13%
Niet nodig, kan door wijk-ambtenaren opgepakt worden
 1%
Bewoners kunnen het prima alleen
 1%

<< Ga terug