Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Blijf bij als sociale professional!

Neem nu een abonnement!

Sozio is het vakblad dat zich richt op professionals in het sociale domein: wijkteams, maatschappelijke opvang, jeugdhulp en -zorg, jongeren/sociaal cultureel werk, gehandicaptensector, ouderenzorg.

Sozio produceert gedrukte vakbladen voor sociale professionals, gericht op een thematische aanpak. Daarnaast onderhoudt Sozio de digitale variant www.sociaaldigitaal.nl, waar naast de inhoud van het gedrukte exemplaar ook veel vakliteratuur in is opgenomen.

Als abonnee krijg je 

  • Vier keer per jaar een dik bewaarnummer van Sozio (100 pagina's) met inhoudelijke artikelen over visies en inzichten voor sociale professionals in het sociaal domein. 
  • Maandelijkse nieuwsbrief met artikelen
  • Korting op geselecteerde congressen van Logacom 

Abonnementen worden aangegaan voor een periode van twaalf maanden en worden zonder opzegging stilzwijgend verlengd.