Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Neem Sozio mee in uw communicatietraject

Sozio is het vakblad dat zich richt op professionals in het sociale domein: wijkteams, maatschappelijke opvang, jeugdhulp en -zorg, jongeren/sociaal cultureel werk, gehandicaptensector, ouderenzorg.

Sozio produceert gedrukte vakbladen voor sociale professionals, gericht op een thematische aanpak. Daarnaast onderhoudt Sozio de digitale variant www.sociaaldigitaal.nl, waar naast de inhoud van het gedrukte exemplaar ook veel vakliteratuur in is opgenomen.

Een keer per maand wordt de e-mail Nieuwsbrief verzonden aan de abonnees, is er een Facebookpagina, een Linkedingroep  en een Twitteraccount.

De websites

www.sozio.nl

www.blog.sozio.nl

www.sociaaldigitaal.nl

Facebook: https://www.facebook.com/sozio2020/

Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/2842895/   (>2500 leden)

Twitter: https://twitter.com/vakblad_Sozio

En de Sozio-E-Nieuwsbrief met >4200 abonnees

Daarnaast werkt Sozio samen met Logacom Congresbureau en de Logavak Opleidingsgroep om nieuwe thema’s en issues onder de aandacht te brengen.

Aan de slag!

Geïnteresseerd om Sozio in uw communicatie- of marketingtraject mee te nemen?

Neem contact op met Philippine Herkes:

E-mail: philippine@mailswp.com

Telefoon: 020 - 369 72 37

Uitgeverij SWP / Sozio

Postbus 12010

1100 AA  Amsterdam-Zuidoost

Telefoon:  020 - 3307200

 

 

Download de tariefkaart