Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

19 apr, 2021Webinar: Ouders op afstand ondersteunen tijdens coronaOnline
22 apr, 2021Webinar streetcare gezamenlijke aanpak jongerenproblematiek met aansluiting op hun leefwereldLogacom Online
26 apr, 2021Train-de-trainer Ik kies voor zelfcontroleLogavak Amsterdam en/of ONLINE
28 apr, 2021Muziek, zingen en bewegen met kleutersLogavak Utrecht
10 mei, 2021Webinar: Privacy in de Professie: VerpleegkundeOnline
10 mei, 2021(Online) herkenning van stress bij kinderenOnline
11 mei, 2021Bijtkleuters en pestpeuters: omgaan met stress bij het jonge kindLogavak Amsterdam
11 mei, 2021Webinar Herstelondersteunende zorgLogacom Online
17 mei, 2021Webinar: Privacy in de Professie: KinderopvangOnline
19 mei, 2021College Privacy & Beroepsgeheim van de collegereeks Jeugdrecht ONLINEOnline
20 mei, 2021Middagsymposium 50 jaar autisme in onderzoek en praktijkBildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
21 mei, 2021Webinar: Effectief communiceren als Pedagogisch MedewerkerOnline
25 mei, 2021Webinar: Privacy in de Professie: JeugdzorgOnline
26 mei, 2021Aandachtsfunctionaris BasismoduleLogavak Amsterdam
01 jun, 2021College Jeugdhulp en recht van de collegereeks Jeugdrecht ONLINEOnline
10 jun, 2021Webinar Jonge veelplegers: een 5 stappen aanpak Logacom Online
11 jun, 2021Kinderen met opvallend gedrag Logavak Amsterdam
15 jun, 2021College Jeugdbeschermingsrecht van de collegereeks Jeugdrecht ONLINEOnline
17 jun, 2021Webinar Behandelen met eigen ervaringLogacom Online
23 jun, 2021Webinar Meertaligheid, diversiteit en culturele verschillen thuis en op school Logacom Online
24 jun, 2021Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituatiesLogavak Amsterdam
29 jun, 2021College Onderwijsrecht van de collegereeks Jeugdrecht ONLINEOnline
30 jun, 2021Opgroeien in twee familiesLogavak Utrecht
03 sep, 2021Aandachtsfunctionaris BasismoduleLogavak Amsterdam
03 sep, 2021Rust in de babygroep. Echt wel!Online en Fysiek in Utrecht
07 sep, 2021Effectief JongerenwerkLeersum
07 sep, 2021College Jeugdstrafrecht van de collegereeks Jeugdrecht ONLINEOnline
07 sep, 2021Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch MedewerkersOnline
14 sep, 2021College Gezondheidsrecht van de collegereeks Jeugdrecht ONLINEOnline
14 sep, 2021Webinar kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogische MedewerkersOnline
16 sep, 2021Kinderen met opvallend gedrag FYSIEK voor Pedagogisch CoachesLogavak Amsterdam
17 sep, 2021De KinderopvangcoachLogavak Amsterdam
22 sep, 2021Webinar: Leergang Gelijkwaardigheid en diversiteit, ontdekken en begeleidenOnline
28 sep, 2021College Migratierecht van de collegereeks Jeugdrecht ONLINEOnline
28 sep, 2021Basisopleiding MediationLogavak Amsterdam
07 okt, 2021Aandachtsfunctionaris BasismoduleLogavak Utrecht
08 okt, 2021Rust in de babygroep. Echt wel!Online en Fysiek in Amsterdam
13 okt, 2021Kinderen met opvallend gedrag FYSIEK voor Pedagogisch MedewerkersLogavak Utrecht
14 okt, 2021Kinderen met opvallend gedrag FYSIEK voor Pedagogisch CoachesLogavak Utrecht
22 okt, 2021Kinderen met opvallend gedrag FYSIEK voor Pedagogisch MedewerkersLogavak Amsterdam
03 nov, 2021Opgroeien in twee familiesLogavak Amsterdam
09 nov, 20219e Jaarcongres Leve het Jonge Kind!Jaarbeurs, Utrecht.
10 nov, 2021Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch MedewerkersOnline
12 nov, 2021Aandachtsfunctionaris BasismoduleLogavak Amsterdam
15 nov, 2021Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch MedewerkersOnline
25 nov, 2021Kinderen met opvallend gedrag FYSIEK voor Pedagogisch CoachesLogavak Utrecht
08 dec, 2021Kinderen met opvallend gedrag FYSIEK voor Pedagogisch MedewerkersLogavak Utrecht
15 dec, 2021Kinderen met opvallend gedrag FYSIEK voor Pedagogisch MedewerkersLogavak Amsterdam
16 dec, 2021Kinderen met opvallend gedrag FYSIEK voor Pedagogisch CoachesLogavak Amsterdam
21 apr, 2022KindcentrumcongresJaarbeurs, Utrecht