Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 3- 2020

Sozio
LVB Special'

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Artikelen Sozio Special

Er wordt gesproken van een LVB bij mensen met een IQ tussen de 50 en 85, in combinatie met beperkte sociale redzaamheid.1 Een LVB is een levenslange beperking die invloed heeft op alle levensgebieden.
Cannabisgebruik komt relatief veel voor bij jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In combinatie met reeds aanwezige problematiek kan dit gebruik, eerder dan bij mensen zonder een LVB, als problematisch gezien worden. Toch aarzelen veel professionals om hierover het gesprek aan te gaan. Wat helpt professionals om het praten over cannabisgebruik meer vanzelfsprekend te maken?
Timo is 40 jaar als hij wordt opgenomen voor een intensieve klinische behandeling. Hij heeft dan al meerdere ambulante behandeltrajecten en opnames achter de rug. Helaas blijven de klachten onverminderd aanwezig. Timo heeft een licht verstandelijke beperking en is in zijn jeugd ernstig gepest. Alhoewel hij hard zijn best doet om ‘erbij te horen’, lukt het hem vaak niet om aan de verwachtingen van anderen te voldoen.
Seksueel misbruik komt veel voor bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Goede diagnostiek en behandeling zijn belangrijk om seksueel misbruik op tijd te herkennen en de gevolgen van seksueel misbruik te verminderen. Een benadering met psychomotorische therapie (PMT) is daarbij mogelijk helpend.
Iedereen kan via internet 24 uur per dag alle informatie vinden en wereldwijd contact hebben met anderen. Ook voor veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormt de onlinewereld een essentieel onderdeel van hun bestaan.
Structurele aandacht voor mensen met een LVB in de strafrechtketen (zowel daders als slachtoffers), oftewel, de strafrechtketen ‘LVB-proof´ maken. Sinds 2018 werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de strafrechtketenpartners aan deze doelstelling.
Naar schatting zijn er zo’n 439.000 kinderen of jongeren in Nederland die kampen met een licht verstandelijke beperking (LVB; NJI, 2019). Van een licht verstandelijke beperking wordt in Nederland gesproken bij een IQ van 50­70, of een IQ van 70­85 in combinatie met een beperkt adaptief vermogen.
Naar schatting zijn er zo’n 439.000 kinderen of jongeren in Nederland die kampen met een licht verstandelijke beperking (LVB; NJI, 2019). Van een licht verstandelijke beperking wordt in Nederland gesproken bij een IQ van 50­70, of een IQ van 70­85 in combinatie met een beperkt adaptief vermogen.
Veel mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) zijn gebaat bij een aangepaste woon-, werk-, leer- en leefsituatie. Zij hebben behoefte aan een omgeving die recht doet aan hun mogelijkheden, rekening houdt met hun beperkingen en aansluit bij hun wensen.
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking, is het niet altijd makkelijk om een geschikte werkplek te vinden binnen het reguliere bedrijfsleven. Daarbij blijkt dat ook werkgevers weinig ervaring hebben met het aangaan van een werkrelatie met mensen met een arbeidsbeperking. Volgens Piet Geert Nicolay is een duurzame arbeidsrelatie noodzakelijk om arbeidsparticipatie te doen slagen.
Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben op sommige vlakken andere behoeften dan kinderen die ‘normaalbegaafd’ zijn. Het is niet voor alle ouders duidelijk welke behoeften dit zijn: sommige kinderen met een LVB zijn erg goed in het verbloemen van hun ‘minder sterke kanten’
Als beschermende woon- en werkvormen ontbreken, zijn kwetsbare mensen op een maatschappelijk vangnet aangewezen. Dit steekt vaak veel energie in de aanpak van acute situaties bij vermeende verwardheid, gedrag dat kan voortkomen uit een niet-zichtbare beperking.
Het signaleren van een licht verstandelijke beperking leidt vaak tot het aanpassen van handelen. Het is daarmee de sleutel die ervoor zorgt dat mensen met een LVB op allerlei vlakken kunnen meedoen.
Een pleidooi voor het inzetten van ervaringsgericht leren bij professionals om zich, met behulp van hun eigen ervaring, meer bewust te zijn van het leven met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Van dromen naar doen| Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben hun eigen toekomstdromen. Time of Your Life laat hen dichterbij die dromen komen. Dit project, in het kader van maatschappelijke diensttijd, helpt jongeren in een kwetsbare positie hun talenten en interesses te ontdekken, mensen te ontmoeten en zich tegelijkertijd in te zetten voor de maatschappij.
Passende ondersteuning bieden aan iemand met een licht verstandelijke beperking is niet makkelijk. Er zijn zeven organisatie dynamieken die hier invloed op hebben.
Het Rots en Water-programma beoogt het sociale welzijn en de sociale veiligheid van leerlingen te bevorderen en heeft een specifieke focus op het verminderen van pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Het stimuleren van lezen en schrijven bij mensen met een LVB is de moeite waard. Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen niet alles zelf. Ze hebben bijvoorbeeld hulp nodig bij het huishouden, op school, bij het omgaan met geld, werken, het vinden van een woning of het bedenken wat ze in hun vrije tijd willen doen.
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn steeds vaker het slachtoffer van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Hun beperking vraagt bovendien om een specifieke benadering, waardoor het risico bestaat dat zij binnen het reguliere zorgaanbod niet de juiste hulp krijgen. Hierdoor kunnen ze steeds verder in een neerwaartse spiraal terechtkomen.
Paarden in de zorg: je hoort het steeds vaker. Als lid van de werkgroep Basisdocument Kwaliteitsregister AAI (Animal Assisted Interventions) voor paarden, weet ik maar al te goed waarom dit kwaliteitsregister in het leven is geroepen, namelijk om het kaf van het koren te scheiden. Helaas is niet elke aanbieder voor coaching of andere vorm van hulp met inzet van paarden even gekwalificeerd. Erger nog; er zitten heuse koekenbakkers tussen.
Dieren liegen niet, maar reageren direct en onbevooroordeeld op menselijk gedrag. Paarden en honden kunnen daarom een waardevolle aanvulling vormen bij de therapie aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking. G z-psycholoog Tamara Bouius, werkzaam bij REIK*, informeert over de achtergrond van deze therapievorm en deelt haar ervaringen.
In Nederland hebben we er een handje van: individualiseren. Wanneer iets misgaat, kun je dat bij jezelf zoeken: eigen schuld, dikke bult.

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Multiprobleemgezinnen in Den Haag geholpen met Sociaal HospitaalHuishoudens die kampen met verschillende problemen tegelijkertijd, zoals schulden, armoede en gezondheidsproblemen, krijgen dankzij de aanpak van Sociaal Hospitaal (SOHOS) weer toekomstperspectief en meer regie over hun leven. Met dit initiatief zijn de afgelopen drie jaar 136 huishoudens geholpen met het oplossen van hun problemen dankzij maatwerk (doorbraakmethode) en één coach per huishouden. Dat leidt tot een betere kwaliteit van leven en meer regie bij gezinnen. Daarnaast heeft het project de gemeente een kostenbesparing van 3 miljoen euro opgeleverd.
Verbonden vanuit achterliggend verdriet"In sommige verhalen van Rodney en Mitchel herken ik mezelf. Ook ik kom uit een gebroken gezin. Aan het begin van mijn puberteit overleed mijn vader onverwacht. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat ervaringen uit je jeugd je tekenen voor de rest van je leven. En dat verdriet tot verkeerde keuzes kan leiden. De documentaire De Boontjes zoomt daarom in op het achterliggende verdriet dat deze twee mannen delen en waar zij elkaar in herkennen. Het gemeenschapsgevoel dat hierdoor ontstaat, raakt mij." - Anne van Helvoort, regisseur
Meer dan half miljoen kinderen in samengesteld gezinIn 2017 hadden ruim een half miljoen (527 duizend) kinderen jonger dan 18 jaar minstens één stiefouder, stiefbroer of –zus of halfbroer of -zus. Dat is 16 procent van alle minderjarige kinderen. Dat aantal is de afgelopen twintig jaar met bijna 180 duizend gestegen. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.
De AVG kan voor problemen zorgenDe AVG (bescherming persoonsgegevens) kan ook voor problemen zorgen. Want hoe kun je informatie tussen hulpverleners en netwerk uitwisselen zonder juridische problemen op te lopen.
7e Jaarcongres Huiselijk GeweldHet 7e jaarcongres in coronatijden vindt plaats op 19 november. Dit keer is Civil Care de samenwerkingspartner om ons te kunnen verdiepen in (keten)samenwerking in de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.
NIEUW | LVB - Licht Verstandelijk BeperktNooit eerder is er zo'n omvangrijke editie verschenen over LVB als dit jaar. Daar is alle reden toe. De betrokken mensen vormen in Nederland - en daarbuiten - een substantieel deel van de bevolking. En de problemen die zij ondervinden in het dagelijks leven, maar ook de problemen die een deel van deze mensen veroorzaakt maakt het meer dan de moeite waard om als professionals hier aandacht voor te hebben en kennis op te doen en te delen.
Naast het medische zorgpersoneel hebben ook psychische hulpverleners een hectische tijd achter de rug. Met een mogelijke tweede golf en de nodige economische klappen in het vooruitzicht, is het zaak om ook deze zorgprofessionals op de been te houden, zegt collega Marja van Bon-Martens.
Op je blauwe ogen: “Vol inhoud; een boek dat het verschil maakt”“Fijn, vol inhoud, speels en prachtig. Een boek dat het verschil maakt.” Het is een van de vele enthousiaste reacties na afloop van de boekpresentatie van Op je blauwe ogen. In deze nieuw verschenen bundel vind je alledaagse ervaringen, gedachten en ideeën over verbinden en vertrouwen in de zorg. Daarbij speelt de manier van kijken, de bril die je opzet wanneer je de ander ziet, een grote rol. Dan maakt het uit of je medewerker bent of je bent degene die zorg of ondersteuning krijgt.
Prinsenstichting heeft meegedaan aan het kennisnetwerk EMB in het Vizier dat in september werd afgerond. Vilans (kenniscentrum voor langdurende zorg) organiseerde dit netwerk om de zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking een boost te geven.
Inspiratie voor een beetje plezier op Wereld Alzheimer DagIn deze door coronabeperkingen sociaal schrale tijd is het extra belangrijk om aan mensen met dementie te denken, want zij zijn eenzamer dan ooit. Daarom: sta juist nu bij hen stil, op Wereld Alzheimer Dag. Doe hen een plezier door verhalen voor te lezen die speciaal voor hen geschreven zijn en kijk gezellig samen naar de bijbehorende platen en beelden uit de voorlees-verhalenbundel Ik weet nog goed…
Bedrijfsvoering in het Sociaal DomeinGemeenten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan onder druk. Of het nu gaat om financiën, informatiemanagement, verantwoording of regionale en ketensamenwerking; een nieuwe inrichting van bedrijfsprocessen is cruciaal voor het komen tot transformatie. Maar hoe?
Acht bevrijdende woorden voor Prinsjesdag (deel 2)De afgelopen weken had ik het over de acht bevrijdende woorden die ik morgen in de Troonrede wil horen. Acht woorden die de spil vormen van de belangrijkste bedreigingen van onze individuele vrijheid en die beschrijven waar stappen moeten worden gezet om onze vrijheid niet alleen te beschermen, maar ook te herstellen en versterken. Ook van diegenen waarvoor deze veel minder vanzelfsprekend is.
LVB: Meer meedoenMensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk, omdat hun beperking niet wordt herkend of erkend door hun omgeving. Het is namelijk niet altijd duidelijk dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat iemand niet wil, terwijl het meer een kwestie is van niet kunnen. Tijdige signalering en begeleiding op school, besef bij de werkgever en ondersteuning vanuit de omgeving kunnen de problemen rondom het meedoen van mensen met een LVB verminderen.
Op je blauwe ogen. Verbinden en vertrouwen in de zorgHet is onmogelijk om het er niet over te hebben: verbinden en vertrouwen in de zorg. We vertrouwen soms blindelings, volstrekt naïef of vanuit noodzaak, omdat we ons afhankelijk voelen. Of geloven we gewoon echt dat de ander doet wat beloofd wordt? Verbinden en vertrouwen zijn sleutelwoorden in de zorg. Als ergens, dan daar en juist nu! De tijd waarin een pandemie ons treft.
Acht bevrijdende woorden voor Prinsjesdag (deel 1)Dinsdag 15 september is het weer Prinsjesdag en presenteert het kabinet de plannen voor het komende jaar. Jos van der Horst, auteur van het boek ‘Onze vrijheid zit in een wurggreep. En daar kunnen we wat aan doen’, kijkt er dit jaar extra kritisch naar. Zo ook naar de gezondheidszorg in Nederland.
post-hbo opleiding Therapie met inzet van dierenHeb jij een hbo-studie op het gebied van humane therapie afgerond zoals SPH, social work of psychologie? Wil je graag dieren inzetten in jouw therapieën? Dan is de post-hbo opleiding Therapie met inzet van dieren wat voor jou!
Voltooid verleden tijd?Toen hij na maanden het terrein weer af mocht en we met brede gebaren kenbaar maakten dat hij nu toch echt mee naar huis ging, zat hij ineengedoken op de achterbank van de auto en monsterde met gefronste wenkbrauwen de route. Eerst zien, dan geloven.
Trauma en veerkracht | 3e gewijzigde drukIn deze derde gewijzigde druk is extra aandacht voor seksueel misbruik, een thema dat nu zeer actueel is. Veel jongeren kijken naar pornosites, maar weinigen weten het verschil tussen intimiteit en seksualiteit.
Zebra | Vrolijk prentenboek met een serieuze ondertoon en concrete tipsZebra gaat over verdriet, vriendschap en mogen zijn wie je bent. Het verhaal biedt een manier om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken, zoals ziekte, depressie en rouw. Achter in het boek zijn hiervoor activiteiten opgenomen. Het boek is toegankelijk voor iedereen en ook zeer geschikt voor (jonge) kinderen met ouders met psychiatrische problematiek.

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking