Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In voorbereiding

# 1- 2022

Sozio
Opleiding en Werk'

In het meest recente nummer

# 4- 2021

Sozio
Huiselijk en Seksueel Geweld'

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Artikelen Sozio Special

Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Ruim zestig procent van het huiselijk geweld in Nederland betreft (ex-)partnergeweld. Vrouwen worden vaker slachtoffer van (ex-)partnergeweld dan mannen, namelijk zestig versus veertig procent2. In dit artikel pleiten Amma Asante en Nelleke Westerveld voor het werken met een normstellend kader om grensoverschrijdend gedrag en (ex-)partnergeweld bespreekbaar te maken en aan te pakken.
Als aan het licht komt dat een kind seksueel misbruikt is, dan krijgt het kind soms te horen: ‘Waarom heb je niks gezegd?’ Dat is voor veel kinderen een ingewikkelde vraag waar ze niet altijd antwoord op weten en er zijn uiteenlopende redenen voor. Als kinderen wel de moed bijeenrapen om erover te praten, of het misbruik komt op een andere manier aan het licht, dan kan de reactie van de omgeving er ook voor zorgen dat het kind er daarna toch weer over zwijgt.
Slachtoffers van seksueel misbruik die hierover onthullen, krijgen vaak te maken met negatieve of beschuldigende reacties. Dit fenomeen – bekend als victim blaming – kan een negatieve invloed hebben op de verwerking vanwege het versterken van bestaande schuldgevoelens. Ook hulpverleners maken zich er onbedoeld schuldig aan. In dit artikel wordt een voorstel gedaan hoe victim blaming door hulpverleners tegen te gaan.
De weg naar veiligheid is onoverzichtelijk, lang en kronkelig als de relaties waarvan je afhankelijk bent steeds opnieuw onveilig zijn. Systeemgerichte hulpverlening moet daarom gedurende een langere periode beschikbaar blijven.
We zagen in de coronaperiode een grote toename van online communicatie in de hulpverlening. Het landelijk Expertise- en behandelcentrum Fier heeft al vijftien jaar ervaring met anonieme chathulp bij huiselijk geweld en W kindermishandeling, ChatmetFier.nl. Lector Christa Nieuwboer doet al net zo lang onderzoek naar online hulpverlening en zag tijdens de lockdowns een grote behoefte aan deskundigheidsbevordering.
Bij seksueel misbruik van kinderen is de neiging groot om op de deviante seksualiteit van het delict te focussen. Het seksueel misbruik is echter beter te begrijpen vanuit een problematische voorgeschiedenis van veel zedendelinquenten, waardoor zij sociaal niet goed (kunnen) functioneren en een oplossing in een seksueel misdrijf zoeken.
Armoede en schulden zijn een belangrijke risicofactor voor huiselijk geweld. Dit betekent dat als er sprake is van armoede of schulden binnen gezinnen, deze tot spanningen leiden en de kans op huiselijk geweld binnen die gezinnen toeneemt.
Veel jongeren worstelen met problemen die niet zomaar op te lossen zijn en waarvan het ontstaan voor hen nog onduidelijk is. Wat zou hen kunnen helpen? In dit artikel neem ik je mee in de binnenwereld van de emotioneel eenzame jongere en de transformerende werking van het ‘gezien worden’.
In situaties die te maken hebben met (het signaleren en bespreken van vermoedens van) huiselijk geweld, kan handelingsverlegenheid optreden bij professionals. Professionals weten in deze situaties niet hoe te handelen of welk handelen het minst schade berokkent. Ook zijn er situaties waarin zij weten wat hen het beste lijkt, maar dat niet aandurven of er geen mogelijkheden voor zien.
Seksueel geweld is een kwaad met de omvang van een epidemie. De stichting Misbruikt! is opgericht om de stem van slachtoffers van seksueel misbruik te zijn. Zij staan als ervaringsdeskundigen zelf op om het woord te nemen en gehoord te worden. Belangenbehartiging wordt door hen geprofessionaliseerd om meer impact te hebben dan nu het geval is. Er zijn natuurlijk obstakels die overwonnen moeten worden, op basis van de energie en de wilskracht van de slachtoffers zelf, in combinatie met brede maatschappelijke steun en politieke wil.
De onveilige en de veilige wereld zijn totaal verschillend van elkaar. Ze hebben een andere taal, een andere cultuur en andere omgangsvormen. Mensen zijn zich pas bewust van het feit dat ze in de veilige of onveilige wereld leven, als ze beide werelden uit eigen ervaring kennen. Net zoals je je pas realiseert dat je gezond bent, wanneer je een keer goed ziek wordt. Je eigen wereld is vanzelfsprekend.
Steeds meer kinderen en ouders verliezen na een scheiding het contact met elkaar als gevolg van het fenomeen ouderverstoting. Professionals gaan te vaak af op wat zich voor hun ogen aandient. Misleiding ligt dan gemakkelijk op de loer. Wat lijkt op een liefdevolle en hechte band tussen het kind en de ‘favoriete’ ouder, is dikwijls een ongezonde symbiotische relatie.
Twee bewindvoerders van Stichting CAV vertellen over hun ervaring en wat zij kunnen doen, als er sprake is van huiselijk geweld.
Sociaal professionals moeten huiselijk geweld kunnen signaleren als ze ermee geconfronteerd worden. Om dat te kunnen doen, moeten ze het geweld herkennen. Maar niet alle geweld is even zichtbaar; vooral niet het symbolisch geweld waarover het in deze tekst gaat, namelijk vormen van seksueel en gendergerelateerd geweld die verscholen zijn achter de macht van de vanzelfsprekendheid.
Kinderen bij wie (mogelijk) sprake is van kindermishandeling hebben het recht om hun stem te laten horen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is hier nog weinig sprake van. Een onafhankelijke steunfiguur zou kunnen helpen om de positie van het kind in de keten te versterken.
Wat als je erachter komt dat je partner kinderporno kijkt? Of dat een familielid seksueel kindermisbruik heeft gepleegd? Voor sommige mensen is dit een harde realiteit. Wat kun je dan doen, niet alleen voor je naaste, maar ook voor jezelf en anderen in jouw omgeving?
Sociaal werkers praten veel met mensen. Een belangrijke opdracht voor hen is contact maken; duidelijk krijgen wat er speelt en hoe zij cliënten daarin kunnen begeleiden. Dat klinkt eenvoudig, maar blijkt lastig.
Wie is die persoon die een zedendelict pleegt? Simpel gezegd: dé zedendader bestaat niet. Het gaat om een diverse groep mannen en vrouwen die een strafbaar feit hebben gepleegd dat valt onder de categorie zedendelicten. Deze zijn te vinden in het Wetboek van Strafrecht onder Titel XIV, ‘Misdrijven tegen de zeden’. Het strafproces wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.
Het ongevraagd online verspreiden van seksueel getinte foto’s kan voor slachtoffers leiden tot pesten, schooluitval, schaamte, angst en onzekerheid. Meisjes en jonge vrouwen met een Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse achtergrond lopen door ‘shame sexting’ ook nog risico op reputatieschade, vanwege het belang van hun seksuele eer en kuisheid dat in deze en vergelijkbare gemeenschappen voorop staat. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor chantage en misbruik, terwijl zij vaak de noodzakelijke steun van ouders missen. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) ontwikkelde een toolkit voor professionals om ouders toe te rusten hun kind te ondersteunen.
Slachtoffers die terechtkomen in de seksindustrie zijn meestal vrouwen (Werkman, 2009). We kennen verschillende vormen van seksuele uitbuiting, zoals de gedwongen prostitutie, vrouwen die slachtoffer worden van een loverboy of vrouwen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld.
In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gaat het om het welzijn van de cliënt. Zijn hulpvraag staat centraal. Een forensische behandeling staat daarnaast ook in dienst van de veiligheid van de samenleving; het welzijn van de ander dient beschermd te worden.
Wanneer een man een vrouw doodt omdat zij een vrouw is, noemen we dat femicide. Tussen 2015 en 2019 werden in Nederland 2101 vrouwen en meisjes gedood. Dat zijn elk jaar 42 doden. 118 van hen zijn vermoord door de (ex-)partner en 41 door ouders of familie. En meestal werd de vrouw omgebracht met een steekwapen of door wurging.
Op mijn favoriete boomstronk zit een man. Hij zit voorovergebogen met zijn hoofd in zijn handen. Hij draagt een gekreukeld streepjesoverhemd met opgestroopte mouwen en een corduroybroek. Tegen een boom aan staat een fiets. Een ouderwets herenmodel. Op de bagagedrager een bruine versleten aktetas, vastgemaakt met een spin. Ik denk meteen: uitgebluste aardrijkskundeleraar. Tegen overspannenheid aan. Na jaren tevergeefs geprobeerd te hebben ongemotiveerde snotpubers te interesseren voor grondsoorten en klimatologische tabellen

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Gravesteijn: Obesitas of kindermishandeling; niet beschuldigen maar ondersteunen"Er moet bij professionals een mindshift komen: niet beschuldigen maar ondersteunen. Ook als het gaat om obesitas of kindermishandeling”, is getekend Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden.
Vacature Beleidsadviseur Participatiewet (36 uur)Toon jij initiatief en pak jij nieuwe zaken vol enthousiasme op? Werk je graag in wisselende teams aan een opgave en durf jij hierin de leiding te nemen? Dan zijn wij op zoek naar jou in de rol van Beleidsadviseur Participatiewet (36 uur).
Vacature Senior beleidsadviseur JeugdWil jij de touwtjes in handen hebben en zowel het beleid mee bepalen als bijdragen aan de uitvoering van het sociaal domein Jeugd? Ben jij communicatief sterk, houd je van samenwerken en resultaten bereiken en heb je affiniteit met het sociaal domein? Dan gaan we graag met jou in gesprek! De gemeente Waddinxveen is op zoek naar een:
Vacature Zorgadviseur WMO (28 uur)Ga jij graag in gesprek met inwoners van Gorinchem? Ben jij thuis in de Wmo? Lukt het jou om een keukentafelgesprek te houden en de juiste vragen te stellen? Bij team Samenleving is een parttime vacature (28 uur) vacature ontstaan van een zorgadviseur Wmo.
Vacature Senior beleidsadviseur ParticipatieGemeente Waddinxveen is op zoek naar een Senior beleidsadviseur Participatie. Ga jij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van Waddinxveen actief zijn op de arbeidsmarkt? Wil jij de touwtjes in handen hebben en zowel het beleid mee bepalen als bijdragen aan de uitvoering van het sociaal domein participatie? Dan zijn wij op zoek naar jou, klik verder voor meer info!
Vacature Inkomensconsulent (32-26 uur)Meerinzicht is op zoek naar een Inkomensconsulent. Dus sta jij stevig in je schoenen en heb je ervaring binnen het Sociaal Domein? Ben je daadkrachtig en vind je het leuk om op proactieve wijze om te gaan met veranderingen die zich voordoen? Klik dan verder en solliciteer direct!
Dinsdag 8 februari 2022 bij de NTR in 2doc kort op NPO 2: Door de bomen, een Teledoc Campus van regisseur Marlies Smeenge en producent BIND Film over de keerzijde van extreme intelligentie.
Vacature Jeugdconsulent‘Bijdragen aan een veilige en stabiele omgeving voor kinderen. Dat is mooi werk!’ De afdeling WIZ van de gemeente Hellevoetsluis zoekt voor het sociaal gebiedsteam een jeugdconsulent. Lees snel verder en solliciteer!
Vacature Klantmanager/consulentGemeente Urk is op zoek naar twee Klantmanagers Participatie. Zowel ervaren, als startende (net afgestudeerde) kandidaten zijn welkom om te reageren. Als Klantmanager/consulent Participatie Werk & Inkomen ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.
Vacature Beleidsmedewerker WelzijnDe gemeente Gorinchem is volop in beweging waarbij vertrouwen, verantwoordelijkheid, openheid en samenwerking centraal staan. Werken bij de gemeente Gorinchem betekent denken in kansen en mogelijkheden, zaken oppakken en de handen uit de mouwen steken. Je bent positief, proactief en professioneel. Vakoverstijgende samenwerking is voor jou vanzelfsprekend.
JPF-aanpak: Mentale winst, schuldenvrij en een besparing van 10.000 euro per jongere

Publieke doelen bereiken met privaat geld werkt. Dat blijkt uit het succesvolle verhaal van het Jongeren Perspectief Fonds. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van 93 jongeren stond centraal. Het leverde de gemeente Den Haag ook een besparing van €  10.000 per jongere. Het succesverhaal uit de hofstad sluit daarmee naadloos aan op De belofte van de social impact bond.

Heb jij een goed ontwikkelde voelspriet voor politiek, bestuurlijke wensen? Dan ben jij onze Contractmanager Jeugd/WMO!
VACATURE Adviseur Gezondheid en Informele ZorgDe nieuwe gemeente Hoeksche Waard is op zoek naar een Adviseur Gezondheid en Informele Zorg (32-36 uur) met als aandachtsgebied Maatschappelijke Ondersteuning.
'Houd 11-jarigen met mentale problemen goed in de gaten'Kinderen met mentale problemen die op het punt staan naar de middelbare school te gaan, moeten we extra goed in de gaten houden, zo blijkt uit recent onderzoek van TNO in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Deze kinderen lijken relatief kwetsbaar voor mentale gezondheidsproblemen op latere leeftijd,’ vertelt Symone Detmar van TNO, een van de projectleiders van het onderzoek. De onderzoekers gingen ook op zoek naar manieren om deze jongeren te bereiken.
Vacature Beleidsadviseur ParticipatiewetBen jij de ervaren beleidsadviseur met bijbehorende competenties die wij zoeken? Lees de gehele vacaturetekst en reageer vandaag nog!
Toepassing van platformtechnologie: waardegedreven zorgOndanks veel inspanningen is er binnen de zorg nog steeds sprake van een beperkte informatie-uitwisseling en een beperkte beschikbaarheid van betrouwbare uitkomstmaten. Daarnaast is het (kunnen) uitwisselen van uitkomstinformatie om van te leren nog zeer beperkt. Interoperabiliteit is daarbij van groot belang: hanteren van dezelfde definities, vastleggen van IT- en datastandaarden.
Een strategie voor een digitale transformatieDe momenteel gaande digitale transformatie leidt tot verschillende uitdagingen: voortdurende mogelijkheid van disruptie; onzekerheid over technologische toepassingsmogelijkheden; complexe handelingsdruk (veelheid aan technologieën; consequenties intern; consequenties extern etc.); voortdurende druk op het eigen functioneren.
De Gelijke Kansen Alliantie heeft ‘De 151 van de GKA’ gepubliceerd: een index van 151 interventies voor gelijke kansen. Het digitale boekwerk is bedoeld ter inspiratie en herkenning voor iedereen die zich inzet voor gelijke kansen in zijn of haar eigen regio.
Falen van het systeem of de professional: de dood van FamkeIdo Weijers schreef een analyse over een bizar verloop in de hulpverlening en rechtspraak bij de dood van Famke die eind 2020 door haar vader om het leven werd gebracht.
Thuiszorg nodig? Dit vergoed je zorgverzekeringThuiszorg is bedoeld voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of door ouderdom. Waar je recht op hebt, ligt aan de situatie. De thuiszorg krijg je vaak vanuit de basisverzekering of vanuit de gemeente vergoed. Hoe dit precies zit, leggen we je hieronder uit.
‘Duizenden medewerkers vertrokken bij jeugdbescherming’Bij jeugdbeschermingsorganisaties zijn de afgelopen jaren duizenden mensen vertrokken, mede vanwege de hoge werkdruk. Onderzoeksjournalisten van Pointer en Follow The Money hebben uitgezocht dat de uitstroom tussen 2015 en 2019 minstens 5000 voltijdsbanen was.
Scenario’s voor verbetering van kwaliteit en kwantiteit van stagesHoe verbeteren we de kwaliteit en het aantal stages voor mbo- en hbo-studenten? Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) deed onderzoek naar deze vraag in de zorg en ontwikkelde scenario’s voor de korte, middellange en lange termijn.
Klinische behandeling bij cannabisverslavingEen verslaving is een ziekte, waarbij het lastig is om zonder professionele hulp beter te worden.
GGZ Nederland: extra jeugdgeld is veel te weinigDe eenmalige 1,3 miljard euro die het demissionaire kabinet voor de jeugdzorg vrijmaakt, is veel te weinig. ‘In feite gaat het om het dichten van een gat. Er is structureel extra geld nodig. Ook moet er een einde komen aan de wirwar aan aanbestedingen door gemeenten.’ Dat zegt Ruth Peetoom, voorzitter van de GGZ Nederland in reactie op de Miljoenennota. Ze betwijfelt daarnaast of het extra rijksgeld wel ten goede komt aan de jeugdhulp, want het geld is niet geoormerkt.
Kindertelefoon: na de tweede lockdown piek in gesprekken over pestenVanaf het moment dat de scholen weer opengingen na de tweede lockdown is het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten explosief gestegen. Het aantal steeg van gemiddeld 65 naar 98 gesprekken per dag afgelopen april. Dat is een stijging van bijna 50 procent.
Veiligheid terugbrengen in gezinnen, wat werkt nu echt?Nieuw! Jeugdzorgspecial van Augeo Magazine Op 27 september verschijnt een speciale editie van Augeo Magazine over werken aan veiligheid in gezinnen. Wat werkt? Je leest hoe het professionals in de jeugdzorg* ─ samen met de gezinnen ─ lukt om een veilig thuis te creëren waar het veilig blijft en waar het met alle gezinsleden weer goed gaat. Jeugdzorgprofessionals spelen een enorm belangrijke rol in gezinnen waar het niet goed gaat. Dat vraagt om vakmanschap en expertise. Zeker in een branche die in beweging is. Wat werkt wel en wat werkt niet? Je leest het in de jeugdzorgspecial van Augeo Magazine, gemaakt samen met Expect Jeugd – Expertisecentrum Partners voor Jeugd (voorheen Expertisecentrum William Schrikker).
Gezins- en oplossingsgericht werken als een kind gevaar looptArjen Bolt van het beroemde boek Het gezin centraal, start in november met een cursus in zes dagdelen over situaties waarbij je als professional te maken krijgt met mishandeling, misbruik en/of andere vormen van onveiligheid van een kind.
NIEUW | In gesprek met het KaasmonsterHoe kunnen we de menselijke maat weer terugbrengen in de behandelkamer? De Voice Dialogue methode, ontwikkeld door psychologen echtpaar Dr. Hal & Dr. Sidra Stone leent zich hier perfect voor. Uitgangspunt is dat ieder mens meerdere en vaak tegengestelde kanten of subpersonen in zichzelf heeft. Die kunnen conflicten en stress veroorzaken, maar je kunt er ook mee leren ‘dansen’. Hiervoor is bewustzijnsgroei nodig, de ontwikkeling van een Bewust Ego om onderliggende kwetsbaarheden te leren beschermen, verzorgen of dragen.
Wereld Alzheimer Dag |  'De vele gezichten van dementie'Het is vandaag Wereld Alzheimer Dag. Het thema is dit jaar 'De vele gezichten van dementie'. De meeste mensen met dementie hebben de ziekte van Alzheimer. Maar er zijn meer vormen, zoals vasculaire dementie. Bij deze vorm van dementie zijn de bloedvaatjes in de hersenen stuk. De hersencellen krijgen daardoor te weinig voedingsstoffen en zuurstof. Lewy Body dementie bestaat ook. Hierbij staan niet alleen nachtmerries, wanen en hallucinaties op de voorgrond, maar ook parkinsonisme: stijfheid en trillingen (tremoren). In dit bericht boekentips die je kunnen helpen wanneer iemand in je omgeving (zowel privé als werk) dementie heeft.
Weg met de aanbestedingLinda Terpstra van Fier houdt een pleidooi voor afschaffing van de aanbesteding. Jeugdhulporganisaties moeten nu veel tijd, geld en energie steken in het maken van offertes van door gemeenten uitgezette aanbestedingen. Tijd en geld dat beter besteed had kunnen worden aan het bieden van hulp.
NIEUW | Sozio Special Buitengewoon NormaalAls je de berichten op sociale media moet geloven is eigenlijk niemand meer normaal: iedere afwijking van wat men als gangbaar ziet, wordt uitvergroot. In professionele hulpverlening door social workers, jongerenwerkers c.s. moet het begrip normaal worden verruimd. Door minder te labelen werken we aan inclusie en vermijden we hopelijk daardoor stigma en achterstelling. Buitengewoon normaal zijn mensen met LVB en psychische beperkingen, ADHD, autisme, handicap, thuisloosheid, verslaving en wat er zoal nog meer uit de DSM komt rollen. Maar een mens is een mens, met ieder zijn of haar eigen-aardigheden.
Jongeren en schulden (bijdrage door Ido Weijers)Nederland staat (opnieuw) op de eerste plaats wat betreft welzijn en welbevinden van de jeugd. En ons land behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zegt volgens een recente studie een op de drie Nederlandse achttienjarigen en ouder niet of nauwelijks rond te kunnen komen.
CNV: luchtkwaliteit op honderden scholen niet in ordeIn het noorden van het land zijn de leerlingen alweer een week naar school, maar de ventilatie in veel schoolgebouwen is nog steeds niet op orde. Uit een peiling van vakbond CNV Onderwijs blijkt dat maar een derde van het personeel op het primair en voortgezet onderwijs vindt dat de ventilatie goed geregeld is, in het mbo nog geen kwart.
Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950Sinds 2018 besloten jaarlijks tussen de 1800 en 1900 mensen een einde te maken aan hun leven. Dat komt neer op ongeveer 5 zelfdodingen per dag. De maatschappelijke betekenis van zelfdoding is enorm. Het betreft immers sterfgevallen die (mogelijk) vermijdbaar zijn en die soms al op jonge leeftijd plaatsvinden.
Pioniers in de jeugdzorgJan van der Ploeg behandelt in zijn nieuwe boek PIONIERS IN DE JEUGDZORG dertig denkers die elk op een eigen wijze hebben bijgedragen in de ontwikkeling van de jeugdzorg. Wie zijn zij?
Chocoladereep als pleister op de jeugdzorgwondEen reep chocola van de dertien Zeeuwse gemeenten aan de oud-medewerkers van de inmiddels overgenomen jeugdzorginstelling Intervence is in het verkeerde keelgat geschoten. Bij zowel de medewerkers als de FNV. ‘Dit voelt als een belediging.’
Hoe je meditatie kunt inzetten bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking + opdrachtHarold wordt binnenkort 50 jaar. Een speciale dag, maar op de achtergrond spelen allerlei problemen. Harold, die licht verstandelijk beperkt is, heeft een zware tijd achter de rug en mist zijn pas overleden moeder enorm. Maar een meditatieverhaal uit De boodschap van de vogel helpt hem.
Nieuw | Vitaal door kunst. Sociaal-kunstzinnige dagbehandeling in zorg en welzijnVitaal door kunst biedt sociaal-kunstzinnige dagbehandeling voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, met dementie en mensen met psychosociale problemen. De beschreven methodiek bevordert de kwaliteit van leven door mensen in hun eigen kracht te zetten. Het werkt als levenselixer, geeft plezier in het moment, versterkt de vitaliteit, verbetert de stemming en verhoogt de sfeer in een groep.
Moe van opinitisWe leven in een tijdperk van meningen en daardoor staan we bloot aan een stortvloed van besmettelijke opinitis, die we overigens ook met zijn allen veroorzaken
College Jeugdbeschermingsrecht ONLINEWerk je in Jeugdzorg en/of Jeugdbescherming? Dan is dit college onder leiding van Prof.dr Ido Weijers een aanrader. Op 15 juni is het college Jeugdbeschermingsrecht (los college, maar ook onderdeel van een bredere reeks)

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking