Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 5 - 2018

Sozio Special november 2018
Sozio themanummer huiselijk geweld

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Integratie gaat door de maag

In het Utrechtse restaurant Syr werken mensen met een vluchtelingenachtergrond samen met Nederlandse collega’s. Dat biedt hun de kans hun talenten te benutten, zich thuis te voelen in de stad en deel te gaan uitmaken van onze samenleving. Redacteur Huub Wiltschut gaat op zoek naar het geheim achter het succes van Syr.

Pilot depressiepreventie

Doordat mensen met depressieve klachten meestal niet uit zichzelf om hulp vragen en professionals vaak niet weten hoe signalen te bespreken, lopen cliënten vaak onnodig lang rond met hun psychische problemen. In een pilot werkten wijkprofessionals en POH’s-GGZ samen.

Interprofessioneel samenwerken

Jeugdhulpverleners ervaren grote verschillen in hoe gemeenten, organisaties en professionals de transformatie vormgeven. Hierdoor ontstaan soms samenwerkingsfricties, vooral bij zorgen over de veiligheid van kinderen. Hoe kunnen professionals elkaar nog beter helpen hun verantwoordelijkheid te nemen?

Heeft Korte Klappen Team effect?

Eenvoudige strafzaken samen snel, slim, selectief, simpel én samenlevingsgericht aanpakken: dat doet ZSM sinds 2011. Werkt het ook? Twee Groningse studenten wijdden hun scriptie aan deze vraag, wonnen er een prijs mee en delen hun bevindingen in Sozio.

De mensen die je niet zomaar weg krijgt

Probeer je als (jong)volwassene met een LVB maar eens te handhaven in de grote stad met al zijn verleidingen. Cordaan en Middin ontwikkelden een methodiek op maat. Bij LifeWise draait alles om verbinden, stabiliseren, ontwikkelen en inbedden.

Je eigen ervaringen inzetten: slim?

In de vorige Sozio pleitte Bea Jongsma voor het inzetten van je eigen ervaringen in de begeleiding of hulpverlening. Redacteur Yildiz Karadag plaatst er kanttekeningen bij. ‘Wanneer ben je klaar met verwerken?

Inclusievere opleiding Social Work

Hogeschool Utrecht doet mee aan het internationale project Inclusive CampusLife, met als doel een inclusieve campus voor hoger onderwijs. Sascha van Gijzel laat zien hoe de faculteit Social Work de betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking bij onderwijsactiviteiten vergroot.

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Proef zorg en hulp in Nijmeegse wijkenIn 2019 en 2020 voert de gemeente Nijmegen een pilot uit in Lindenholt en Nijmegen-Zuid met professionals van welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam. Zo’n team moet ervoor zorgen dat de gemeente meer grip krijgt op zorgindicaties en verwijzingen en minder zorg hoeft in te kopen.
Hamid beweegt zich tussen GGZ, wijkteam en huisarts‘Hamid el Manssouri kwam zelf met het idee om als ervaringsdeskundige in een huisartsenpraktijk te gaan werken,’ vertelt Huub Beijers van het steunpunt GGZ Utrecht. ‘Hij spreekt de taal en kent de Marokkaanse cultuur. Hij kan daardoor contact maken met mensen waar dat anderen niet lukt.’
Aanbesteding leidt tot rumoer in ZaanstadInwoners van Zaanstad die contact hebben met een sociaal wijkteam worden er binnenkort persoonlijk van op de hoogte gebracht of zij een nieuwe contactpersoon krijgen. In januari betreden drie nieuwe zorgaanbieders de markt betreden. De aanbesteding roept vragen op bij GroenLinks en SP.
Nieuwe factsheets over huiselijk geweld en kindermishandelingOp de website huiselijkgeweld.nl verschenen onlangs meer dan 25 factsheets over verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ruim vijftig organisaties bundelden hun kennis in de gratis te downloaden documenten. Professionals vinden er informatie die hen helpt bij het signaleren van en het omgaan met verschillende vormen van geweld.
Hulpwebsite voor jongeren gehackt en afgeperstDe privacy van jongeren die via de website PratenOnline praten met professionals over hun psychische problemen, loopt flink gevaar. Cybercriminelen hebben de website gehackt en dreigen nu de gegevens van gebruikers te publiceren, tenzij er losgeld wordt betaald. Dat bevestigt de website tegenover RTL Nieuws.

Van onze partner

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Corporaties wisselen info uit met partnersWoningcorporaties willen bij de huisvesting van kwetsbare bewoners of als er overlast ontstaat informatie kunnen uitwisselen met partners zoals de wijkagent, het sociaal wijkteam en de gemeente. Aedes werkt daarom samen met andere branches aan modelafspraken gegevensdeling.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
13 maart 2019: Dag van de Sociaal WerkerOp de derde editie van de Dag van de Sociaal Werker (op 13 maart 2019 in Ede) staat het werk van sociale professionals centraal. Met sprekers en experts uit de praktijk die allemaal preventie weer centraal willen stellen in het sociaal werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking