Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 1 - 2020

Sozio
Extra dik nummer opleiding en werk

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Sociaal werk heeft de toekomst

De waardering voor het sociaal werk is terug, nu het geld nog. Dat vindt Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland. 
Lees het artikel via deze pagina.

Masters in het sociaal werk

In de master wordt gefocust op praktijkontwikkeling. Maar lukt het ook om de uitvoeringspraktijk van het sociaal werk daadwerkelijk te verbeteren?

Lees verder via deze pagina.

Sterk in primaire proces

Pleidooi door Mariël van Pelt over de toegevoegde waarde van mbo’ers in het social werk. 

Lees verder via deze pagina.

Professionalisering in een bewegend werkveld

Hoe bereid je studenten Social Work voor op de praktijk? Of beter hoe bereiden zij zichzelf daarvoor? 

Lees het artikel via deze pagina.

De invloed van macro-ontwikkelingen

Ido de Vries gaat in op de invloed van macro-ontwikkelingen op het sociaal domein en hoe wij hier het best naar kunnen handelen.

Lees verder via deze pagina.

Jeugdzorg luidt noodklok

Aanpak agressie tegen jeugdbeschermers.

Lees het artikel via deze pagina.

‘Reflectie dient een way of being te zijn’

De reflectieve professional in opleiding en praktijk.

Lees verder via deze pagina.

Maatschappelijk werk maakt comeback

Fatima Touzani, docent Social Work, werpt een kritische blik op de veranderingen in het maatschappelijk werkveld. 

Lees verder via deze pagina.

De herontdekking van de relatie

Help we zijn elkaar kwijt geraakt! Tijd om het roer om te gooien.

Lees verder via deze pagina.

Spiegelen: het nieuwe reflecteren

‘Door vragen te stellen over dingen die ik niet weet, lijkt de professional haar gedachten te ordenen.’ - Student Pedagogiek. 

Lees verder via deze pagina.

Samen bouwen aan betere wereld

Madelon Eelderink over haar fascinatie met Participatief Actieonderzoek en wat je ermee kunt bereiken.

Lees verder via deze pagina.

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

BLOG | HOE GEEF JE MENSEN MET DEMENTIE AFLEIDING IN DEZE ONWERKELIJKE TIJDEN?Aan alle lieve mensen die in de zorg voor mensen met dementie werken. Door de totaal veranderde omstandigheden en beperkingen is de wereld voor mensen met dementie ingrijpend veranderd. Een blog van Joke de Jonge. Auteur van onder andere Ik weet nog goed… en Een kijkje achter de schermen
De gemeente Den Haag lanceert dinsdag 24 maart een speciale website voor gezinnen. Die biedt informatie en inspiratie en ondersteunt gezinnen met kinderen om zo goed mogelijk de coronacrisis door te komen.
Wie is de 'Lone Wolf'?We denken bij Lone Wolves al snel aan terrorisme. Dat is niet gek: dit is ook de groep die publieke aandacht krijgt. Er is echter een heel spectrum van Lone Wolves dat aandacht verdient. Wat betekent die Lone Wolf? En hoe uniek is deze in onze maatschappij?
Voor de vierde keer schrijft William Schrikker de initiatiefprijs uit. Met de initiatiefprijs ondersteunt William Schrikker initiatieven die kinderen en jongeren met een beperking helpen bij het (beter) participeren in de samenleving (school, werk, vrije tijd), of hun ouders helpen bij het opvoeden.
Scholieren steeds jonger betrokken bij drugscriminaliteitScholieren beginnen steeds jonger met blowen en dealen. Veel schoolbesturen zwijgen over deze onderwerpen, vanwege mogelijke reputatieschade. Eelco van der Kruk en Niels van der Graaff, beide directeur op een middelbare school in Arnhem, vinden openheid over dit probleem belangrijk en doen hun verhaal in het NRC.
Methoden, interventies: wat doet het in je werkleven?In de aanstaande editie van Sozio is er aandacht voor methoden, methodieken, aanpakken of zeg maar: interventies die je professionele leven ondersteunen in je contact met degenen die je hulp en begeleiding nodig hebben. Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Bij deze de uitnodiging om je tekstbijdrage naar de redactie te sturen met het oog op publicatie in de volgende uitgave.
Triple problematiekDe problemen van patiënten passen zelden in één vakje. Dat is zeker het geval bij patiënten met triple problematiek, bij wie er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB), verslavingsproblematiek én een psychische stoornis. Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek, maar weten vaak niet wat er allemaal speelt en zien door de bomen het bos niet meer. Want: waar begin je?
Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?“Overlast door verwarde personen afgelopen vijf jaar verdubbeld” kopt de krant. De problematiek rondom personen met verward gedrag blijft onverminderd urgent. De nieuwe wetgevingen zoals de Wvggz en Wzd zorgen voor een verschuiving in het zorgaanbod en zet de zorg aan mensen met verward gedrag nog meer onder druk.
Trauma: hoe pak je dat aanVeel, heel veel mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben van een hulpverlener of wijkteam zijn ergens getraumatiseerd. Dat kan 'licht' via pestgedrag oplopend tot het niet kunnen verwerken van zware traumatische ervaringen rondom dood en (huiselijk) geweld.
Ieder kind verdient een kansrijke toekomstKinderen zijn de toekomst als hun ouders er ook een krijgen. Een heel treffende uitspraak van Loesje! Met de komst van het manifest 1001 kritieke dagen en het actieprogramma kansrijke start zijn we een stap vooruit gegaan. Maar we zijn er nog niet. Er zijn helaas nog steeds te veel kwetsbare jonge kinderen die ons hard nodig hebben om een kansrijke toekomst tegemoet te gaan.
Leren van casuïstiekDe transformatie van de jeugdhulp blijkt voor gemeenten een complexe opgave te zijn. Het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende, ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin is nog lang niet gerealiseerd, zo blijkt bijvoorbeeld uit de tussentijdse evaluatie van de Jeugdwet. Er moeten op lokaal en regionaal niveau ook nieuwe organisatorische arrangementen en systemen (of stelsels) worden ontwikkeld die passen bij zich ontwikkelende praktijken in het sociaal domein. De zorginhoudelijke en institutionele transformatie van de jeugdhulp gaan hand in hand.
Podcast René Peters over jeugdzorgEx-wethouder en Tweede Kamerlid René Peters is gestart met een podcast-serie over de jeugdzorg. Hij neemt zich voor in 30 gesprekken veel aspecten van jeugdzorg te behandelen.
Jongeren die in een gezinshuis verblijven, mogen daar blijven wonen tot hun 21e verjaardag. Dat hebben het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom vandaag afgesproken.
In verbinding, echte verbindingActrice en boeddhist vertellen over écht contact maken met gedetineerden
Patstelling nekt jeugdzorgJe kan van minister Hugo de Jonge zeggen wat je wil, maar nadat hij jarenlang tegen alle signalen in volhield dat het allemaal goed zou komen met de jeugdzorg, erkent hij nu in reactie op de snoeiharde kritiek van de Inspecties Gezondheidszorg & Jeugd en Justitie & Veiligheid toch dat het zo niet langer kan, aldus Prof. Ido Weijers.
Slachtoffers partnergeweld kampen met opeenstapeling problemenSlachtoffers van fysiek partnergeweld kampen aanmerkelijk vaker met uiteenlopende problemen dan een vergelijkbare groep mensen die geen geweld of andere schokkende ervaringen heeft meegemaakt. Zij hebben veel vaker psychische, werkgerelateerde, financiële, juridische, religieuze en fysieke problemen dan niet-slachtoffers, maar ook vaker dan slachtoffers van ander geweld. Daarnaast ervaren zij vaker een gebrek aan sociale steun.
Hechtingsproblematiek bij kinderen gaat niet vanzelf overVroeggeboorte, adoptie of psychiatrische problemen bij de ouder; er zijn diverse risicofactoren voor het ontstaan van hechtingsproblematiek bij kinderen. Kom op 26 november naar het congres en leer wat onveilig gehechte kinderen nodig hebben!
Kabinet blijft ongevoelig voor noden jeugdzorgIdo Weijers reflecteert op de Miljoenennota die op de 3e dinsdag van september werd gepresenteerd. Wat betekent dat voor de jeugdhulp? Zijn binnenkort alle problemen met financiering en budgetten de wereld uit? Of wordt het Rijk steeds rijker en de gemeenten steeds armer?
Profiling voor jeugdhulpverleners: doorgrond je gesprekspartnerOp 9 oktober start een interessante cursusdag over Profiling: 'Zie ik het goed?' waarbij de jeugdzorgwerker of wijkteamlid kennis krijgt aangereikt om een inschatting te maken van de gesprekspartner: de jonger, de ouder. Mooie en vaak ook nieuwe informatie; zeer helpend in de praktijk.
Blauwe plekken en lange mouwen:  Huiselijk geweld is overal!Eén op de twintig mensen is slachtoffer van huiselijk geweld. Eén op twintig! Dat aantal is bizar hoog. Het betekent dat bijna iedereen wel een kennis heeft die thuis geweld ervaart – waarschijnlijk zelfs meerdere! Dat maakt ons allemaal omstanders. Maar wat kunnen we eraan doen? Huiselijk geweld is moeilijk vast te stellen, omdat de huiselijke sfeer vaak afgeschermd en privé gehouden wordt.
‘Zicht op slechtziendheid bij ouderen’; een signaleringstraining voor ouderenadviseursHet achteruit gaan van het zicht heeft grote impact op ouderen. De mobiliteit neemt af en deelnemen aan de maatschappij is door pensionering niet meer zo vanzelfsprekend. Wanneer ouderen door slechtziendheid niet meer kunnen meedoen en participeren in hun omgeving, liggen eenzaamheid en depressie op de loer.
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van de schuldeiser bij de invordering van schulden en de kosten die hiervoor door de deurwaarder bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Aan de hand van de bevindingen zal de LOSR een rapport schrijven met daarin conclusies en aanbevelingen.
Blog | Hoe vinden we aansluiting bij ouders wanneer dat lastig is?Professionals die met kinderen werken krijgen automatisch te maken met ouders. De omgang met ouders kan soms een behoorlijke uitdaging zijn. Hoe buig je weerstand om tot een begripvolle samenwerking tussen hulpverlener, ouders en kinderen?
Laat het eindelijk doordringen tot Den Haag: de jeugdzorg is in echt gevaarIngrijpend decentraliseren en tegelijkertijd ingrijpend bezuinigen, en dat luchthartig verkopen met de fantasievolle bewering dat het allemaal goed komt, wat zeg ik, beter, veel beter wordt! Zo werd de rücksichtsloze overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten vanuit Den Haag en vanuit de grote gemeenten indertijd gebracht.
Het gaat bar slecht met de jeugdzorg. De jeugdzorgwerkers spannen zich dagelijks in om er het beste van te maken, maar er is gebrek aan alles – aan geld, aan deskundig en ervaren personeel, aan adequate opvang en aan centrale sturing.
Er zijn van die functies/beroepen die ooit superpopulair waren, maar door omstandigheden worden wegbezuinigd. Dat was ook een beetje het lot van het opbouwwerk die zijn bloeiperiode had tussen de jaren '60 en midden jaren 80.
Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?Personen met verward gedrag blijven steeds langer thuis wonen en participeren actief in de maatschappij. De zorgvraag van deze cliënten is echter onverminderd urgent. Hoe kunt u persoonsgerichte zorg bieden in de wijk?
Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen en roept minister De Jonge van VWS op om te komen tot een overkoepelende visie. Die visie zou als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.
Zou de crisis in de jeugdzorg dan eindelijk doordringen tot Den Haag?Toen wij in de jaren voorafgaand aan de overhaaste invoering van de Jeugdwet begin 2015 waarschuwden voor het gebrek aan voorbereiding en voor de grote risico’s juist voor de kinderen die de meeste zorg nodig hebben, werd dat weggezet als angsthazerij. Als je wees op de merkwaardige uitzonderingspositie voor minderjarigen wat betreft hun toegang tot de ggz, dan werd dat afgedaan als ‘ouderwets’. En hetzelfde gold voor waarschuwingen voor de risico’s op het gebied van de privacybescherming en het gebruik van een vage notie als ‘drang’. Allemaal ‘ouderwetse kritiek’.
De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 heeft de jeugdzorg in een financiële crisis gestort. Vergeleken met de dreigende scenario’s in de jeugdzorg is het recente faillissement van twee ziekenhuizen kinderspel. Veel jeugdzorginstellingen hangen aan het Haags infuus van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) of eten mee uit de ruif van gehandicaptenzorg en ouderenzorg.
Praten met kinderen over scheiding. Belangrijk! Maar hoe doe je dat? Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert. Kinderen krijgen niet een, maar twee huizen waartussen ze afwisselen. Of een ouder verdwijnt geheel uit beeld. Ze moeten misschien naar verschillende scholen, krijgen andere vriendjes en vriendinnetjes en ga zo maar door. De huidige situatie waarin zij beide ouders in de buurt hebben verandert in ieder geval drastisch.
'Ambulantisering vergt andere prioritering'De ambulantisering van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen is nog maar nauwelijks op gang gekomen. Het vergt een fundamenteel andere prioritering en innovatieruimte op de werkvloer. Dat stelt Hans Kroon, de kersverse hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering (werkzaam voor het Trimbos Instituut).
'Samenwerking nodig tussen sportvereniging en jeugdhulp'De samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulporganisaties is nodig om meer kwetsbare kinderen en jongeren te begeleiden naar sportverenigingen, en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling. Dat schrijft onderzoeker Niels Hermens in zijn proefschrift.

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking