Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 6 - 2018

Sozio december 2018
Depressiepreventie
Hoe doe je dat in de wijk?

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Integratie gaat door de maag

In het Utrechtse restaurant Syr werken mensen met een vluchtelingenachtergrond samen met Nederlandse collega’s. Dat biedt hun de kans hun talenten te benutten, zich thuis te voelen in de stad en deel te gaan uitmaken van onze samenleving. Redacteur Huub Wiltschut gaat op zoek naar het geheim achter het succes van Syr.

Pilot depressiepreventie

Doordat mensen met depressieve klachten meestal niet uit zichzelf om hulp vragen en professionals vaak niet weten hoe signalen te bespreken, lopen cliënten vaak onnodig lang rond met hun psychische problemen. In een pilot werkten wijkprofessionals en POH’s-GGZ samen.

Interprofessioneel samenwerken

Jeugdhulpverleners ervaren grote verschillen in hoe gemeenten, organisaties en professionals de transformatie vormgeven. Hierdoor ontstaan soms samenwerkingsfricties, vooral bij zorgen over de veiligheid van kinderen. Hoe kunnen professionals elkaar nog beter helpen hun verantwoordelijkheid te nemen?

Heeft Korte Klappen Team effect?

Eenvoudige strafzaken samen snel, slim, selectief, simpel én samenlevingsgericht aanpakken: dat doet ZSM sinds 2011. Werkt het ook? Twee Groningse studenten wijdden hun scriptie aan deze vraag, wonnen er een prijs mee en delen hun bevindingen in Sozio.

De mensen die je niet zomaar weg krijgt

Probeer je als (jong)volwassene met een LVB maar eens te handhaven in de grote stad met al zijn verleidingen. Cordaan en Middin ontwikkelden een methodiek op maat. Bij LifeWise draait alles om verbinden, stabiliseren, ontwikkelen en inbedden.

Je eigen ervaringen inzetten: slim?

In de vorige Sozio pleitte Bea Jongsma voor het inzetten van je eigen ervaringen in de begeleiding of hulpverlening. Redacteur Yildiz Karadag plaatst er kanttekeningen bij. ‘Wanneer ben je klaar met verwerken?

Inclusievere opleiding Social Work

Hogeschool Utrecht doet mee aan het internationale project Inclusive CampusLife, met als doel een inclusieve campus voor hoger onderwijs. Sascha van Gijzel laat zien hoe de faculteit Social Work de betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking bij onderwijsactiviteiten vergroot.

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Wijkteams tegen het licht gehoudenHet Centraal Planbureau publiceerde op 18 januari een kritisch rapport over de wijkteams. Het blijkt dat in gemeenten waar wijkteams aan de slag zijn er meer doorverwijzingen naar specialistische voorzieningen zijn. Meer doorverwijzingen leiden tot hogere kosten, waardoor de beleidsdoelstelling om met behulp van wijkteams minder geld kwijt te zijn eerder het tegenovergestelde bereikt.
De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 heeft de jeugdzorg in een financiële crisis gestort. Vergeleken met de dreigende scenario’s in de jeugdzorg is het recente faillissement van twee ziekenhuizen kinderspel. Veel jeugdzorginstellingen hangen aan het Haags infuus van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) of eten mee uit de ruif van gehandicaptenzorg en ouderenzorg.
Praten met kinderen over scheiding. Belangrijk! Maar hoe doe je dat? Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert. Kinderen krijgen niet een, maar twee huizen waartussen ze afwisselen. Of een ouder verdwijnt geheel uit beeld. Ze moeten misschien naar verschillende scholen, krijgen andere vriendjes en vriendinnetjes en ga zo maar door. De huidige situatie waarin zij beide ouders in de buurt hebben verandert in ieder geval drastisch.
Oproep inbreng congres Huiselijk GeweldDit jaar is de zesde editie van het jaarcongres Huiselijk Geweld op 21 november gepland. Om ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven, plannen, visies, instrumenten gericht op reductie van kindermishandeling maar ook bij huiselijk geweld tussen partners, is er een formulier beschikbaar om een invulling van een deelthema voor te stellen.
Vanaf 1 januari 2020 zijn er voor alle Utrechtse kinderen en gezinnen integrale specialistische teams voor jeugdhulp in de buurt: zorg op maat dicht bij huis. Ook heeft de aanbesteding als doel om meer Utrechtse kinderen thuis te laten opgroeien: dat is het uitgangspunt van de gemeente Utrecht, die daartoe een aanbesteding heeft georganiseerd.
Loon wordt heikel punt in onderhandelingenMet ingang van 1 juli 2019 eindigt de looptijd van de huidige cao Sociaal Werk. Om de onderhandelingen voor te bereiden, organiseert Sociaal Werk Nederland regiobijeenkomsten. Maar nu al is duidelijk dat SWN gaat inzetten op een loonsverhoging.
'Ambulantisering vergt andere prioritering'De ambulantisering van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen is nog maar nauwelijks op gang gekomen. Het vergt een fundamenteel andere prioritering en innovatieruimte op de werkvloer. Dat stelt Hans Kroon, de kersverse hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering (werkzaam voor het Trimbos Instituut).
'Samenwerking nodig tussen sportvereniging en jeugdhulp'De samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulporganisaties is nodig om meer kwetsbare kinderen en jongeren te begeleiden naar sportverenigingen, en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling. Dat schrijft onderzoeker Niels Hermens in zijn proefschrift.
Workshop over morele dilemma'sWat doe je als je ziet dat een gewaardeerde collega-jongerenwerker een homofobe uitlating doet op sociale media? Sociale professionals worden regelmatig geconfronteerd met complexe dilemma's. Een nieuwe workshop (een initiatief van het Kennisplatform Kennis & Samenleving (KIS)) biedt kaders en een handelingsperspectief.
Gemeenten worstelen met tekortenSteeds meer gemeenten slagen er niet in de bedragen in de hand te houden die ze uitgeven aan het sociaal domein. Soziozet recente berichten daarover op een rij; ze gaan over Huizen/Laren/Blaricum, Arnhem en Amersfoort.
Jeugdzorg 2018: diepte- en hoogtepuntenProf.dr. Ido Weijers geeft in zijn blog op pedagogiek.nu een overzicht van de staat van de jeugdzorg in het afgelopen jaar.
Proef zorg en hulp in Nijmeegse wijkenIn 2019 en 2020 voert de gemeente Nijmegen een pilot uit in Lindenholt en Nijmegen-Zuid met professionals van welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam. Zo’n team moet ervoor zorgen dat de gemeente meer grip krijgt op zorgindicaties en verwijzingen en minder zorg hoeft in te kopen.
Hamid beweegt zich tussen GGZ, wijkteam en huisarts‘Hamid el Manssouri kwam zelf met het idee om als ervaringsdeskundige in een huisartsenpraktijk te gaan werken,’ vertelt Huub Beijers van het steunpunt GGZ Utrecht. ‘Hij spreekt de taal en kent de Marokkaanse cultuur. Hij kan daardoor contact maken met mensen waar dat anderen niet lukt.’
Nieuwe factsheets over huiselijk geweld en kindermishandelingOp de website huiselijkgeweld.nl verschenen onlangs meer dan 25 factsheets over verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ruim vijftig organisaties bundelden hun kennis in de gratis te downloaden documenten. Professionals vinden er informatie die hen helpt bij het signaleren van en het omgaan met verschillende vormen van geweld.

Van onze partner

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
13 maart 2019: Dag van de Sociaal WerkerOp de derde editie van de Dag van de Sociaal Werker (op 13 maart 2019 in Ede) staat het werk van sociale professionals centraal. Met sprekers en experts uit de praktijk die allemaal preventie weer centraal willen stellen in het sociaal werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking