Vakblad voor sociaal professionals
en het sociale domein

In voorbereiding

# 3 - 2022

Sozio
Sociale veerkracht'

In het meest recente nummer

# 2 - 2022

Sozio
Te weinig van veel'

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Artikelen Sozio Special

Het aantal mensen dat in armoede leeft neemt al jaren toe. 2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond en 1,4 miljoen mensen hebben financiële problemen. Een op de dertien kinderen groeit in armoede op.
In 2020 telde Nederland 221.000 kinderen die opgroeiden in gezin- nen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Deze armoede is ongelijk verdeeld en Limburg telt als provincie meer dan gemiddeld ‘arme’ huishoudens: een op de acht kinderen in de provincie groeit op onder de armoedegrens.
De afgelopen jaren zijn zowel in het beleid om armoede tegen te gaan als in de maatschappelijke denkbeelden over armoede een aantal zaken ten goede veranderd. Dat betekent niet dat we nu op onze han­ den kunnen gaan zitten. Het aantal huishoudens dat met armoede en schulden kampt, stijgt immers nog steeds.
We kregen signalen dat vrouwen en kinderen in onze opvang- en be- W handelvoorzieningen ver onder het bestaansminimum leefden. Hoe kon dit? Niemand had er echt een goed beeld van. We gingen in gesprek met de cliëntenraad. De gesprekken waren indringend. Er kwam een alarmerend beeld op tafel.
Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenouder­ gezinnen, mensen met een niet­ westerse achtergrond, bijstands­ ontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben.
‘Dit zijn gewoon staatsontvoeringen’, slingert opgewonden standje Peter Pannekoek mijn woonkamer in. Ik lig onder­ uitgezakt op mijn bank naar wat welverdiende verstrooiing te kijken. Het is het programma ‘Dit was het nieuws’. Humor om te lachen.
Aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw introduceerde de Amerikaanse antropoloog Oscar Lewis (1914-1970) het begrip culture of poverty of, in het Nederlands, armoedecultuur.
Corona gaat niet meer weg. In dat besef heeft het kabinet een lange­ termijnstrategie geformuleerd. Het openhouden van de samenleving en de zorg heeft de prioriteit. Een effectieve aanpak van schulden­ problematiek en zeker het voorkomen dat het aantal huishoudens met financiële problemen in de komende tijd toeneemt, zijn in dat kader een van de vele bouwstenen.
Wereldwijd, in landen arm èn rijk, is op elke drie kinderen één kind onveilig gehecht aan zijn of haar vader, moeder of an­ dere opvoeder. Eén op de drie onveilig gehechte kin­ deren is dat weer in ernstige mate. Dat zijn de liefde­ loos of ‘opvoedloos’ grootgebrachte kinderen. De kinderen die zijn mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt.
Op de lijst met rijkste landen van de wereld staat Nederland op de vierde plek (Gobal Wealth Report, 2020). Desondanks staat de bestaanszekerheid van steeds meer landgenoten onder druk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2020) meldt dat een half miljoen Nederlanders langdurig armoede ervaren en het Nibud (2019) heeft berekend dat een op de vijf volwassenen betalingsproblemen heeft.
In één divisie is Rotterdam al jaren onbetwist koploper. Nee, het gaat nu niet over voetbal. Mochten ze willen. In Nederland is Rotterdam de stad met de meeste inwoners die in armoede leven. Een op de zes kinderen in Rotterdam leeft onder de armoedegrens.
In het rijke Nederland groeien nog steeds kinderen op in armoede, met alle gevolgen van dien. In Rotterdam bieden informele organisaties integrale ondersteuning aan gezinnen in armoede. Om deze werkwijze methodisch te onderbouwen, is de aanpak enige tijd gevolgd. De werkzame elementen van deze aanpak zijn samengevat in acht succesfactoren.
Ervaringsdeskundigen in armoede zijn mensen die lange tijd in armoede geleefd hebben en die na opleiding ingezet worden als professionals om de kloof tussen de wereld van mensen in armoede en de wereld van organisaties te overbruggen (Casman, 2010) en de leefwereld van de cliënt te vertalen naar de professional en andersom (Kenniscentrum Sociale Innovatie,2018).
In de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT) is OVER DE AUTEURS Anneke Hoitinga is als ervaringswerker betrokken bij verschillende projecten, die vaak te maken hebben met armoede. Hiernaast is ze vrijwillig een aantal dagde- len per week werkzaam als onderwijsassistent op verschillende basisscholen. Margriet Braun werkt als associate lector Jeugd bij het lectoraat Social Work van Saxion.
Problematische schulden zijn een individueel én een maatschap­ pelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden. Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt.
In het welvarende Nederland groeit een op de dertien kinderen en jongeren op in armoede. Armoede heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling en kansen van kinderen. Professionals in het sociaal domein kunnen veel voor deze kinderen, jongeren en hun ouders betekenen. De SOS aanpak bij kinderarmoede maakt concreet hoe professionals deze rol kunnen vormgeven.
De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Veel mensen met schulden zijn echter nog niet in beeld bij schuldhulpverlening. Gemeenten en maatschappelijke organisaties willen dit veranderen. Zij ontwikkelen hiertoe lokale interventies met als doel mensen met schulden te vinden, te motiveren en toe te leiden naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Vaak worden vrijwilligers ingezet bij deze interventies.
Eind mei 2021. Het land gaat langzaam weer open na de tweede lockdown. Ieder- een kijkt uit naar de vakantie. Er hangt hoop in de lucht. Op dat moment krijg ik een mailtje van een praktijkondersteuner (poh’er) uit een van de lokale huisartsenpraktijken.
In het Participatiehuis in ’s-Hertogenbosch zijn klanten deelnemers. Zo ontwerpen en onderhouden zij zelf de tuin, maar kunnen zij ook met een virtual reality (VR)-bril verschillende beroepen van binnenuit bekijken. Wat het Participatiehuis vooral bijzonder maakt is dat deelnemers die voor de gemeente vaak jarenlang niet meer scherp in beeld waren, hier meedoen en meetellen. Niet in de eerste plaats om wat ze wel of niet kunnen, maar omdat ze er zíjn.

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

NIEUW | Kansen bieden, kansen pakkenHoe kunnen we ervoor zorgen dat jonge veelplegers zo snel mogelijk stoppen met hun criminele routine? Voor een vruchtbare aanpak blijkt het cruciaal om onderscheid te maken naar de ontwikkelingsfase waarin de bewuste jongere zich bevindt. Vindt hij het allemaal best en is hij helemaal niet van plan om te stoppen? Twijfelt hij en wil hij niet eindeloos op dit pad doorgaan, maar ziet hij geen ander perspectief? Of zet hij al echte stappen in een andere richting en valt hij af en toe nog eens terug? Elk van deze verschillende fasen behoeft een eigen aanpak.
Eén derde van de vrouwen heeft te maken gehad met dwingende controleUit een poll onder 3300 vrouwen en mannen uit het Verenigd Koninkrijk is gebleken dat één derde van de vrouwen tussen de 25 en 64 jaar te maken heeft gehad met een vorm van dwingende controle. Hetzelfde geldt voor 23% van de vrouwen tussen de 18 en 24 jaar.
Geen verjonging en verharding jeugdcriminaliteit, toch zorgenDe jeugdcriminaliteit neemt al jaren af. Toch blijft een heel kleine groep zorgen baren. Zij plegen routineus vermogensdelicten met soms bruut geweld. Emeritus hoogleraar Ido Weijers pleit ervoor met een doordachte aanpak hun criminele routine te stoppen.
De effectiviteit van de BORG-training: Een vergelijkend recidiveonderzoek onder daders van partnergeweldPartnergeweld is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld en staat sinds het begin van deze eeuw hoog op de politieke agenda in Nederland. Eén van de daderinterventies die in het afgelopen decennium is ontwikkeld om onder meer de recidive onder daders van partnergeweld terug te dringen is de gedragsinterventie ‘Beëindiging Onderling Relationeel Geweld’ (BORG) van de reclassering.
Juridische steun voor ouders en kinderen bij álle uithuisplaatsingenMinister Weerwind voor Rechtsbescherming wil dat bij uithuisplaatsingen het hele gezin juridische steun krijgt. Die toezegging doet hij naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit Leiden naar de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. De onderzoekers concluderen dat de doelen van deze wet maar heel beperkt worden gerealiseerd. Dat komt door tekortkomingen in de wet zelf, maar het ligt voor een belangrijk deel ook aan de context van het jeugdbeschermingsstelsel.
'Alle kinderen hebben emotionele veiligheid nodig'Auteur Liesbeth Groenhuijsen kreeg deze week een lezersvraag voorgelegd van Annemiek Lecraire voor het NRC: Voelt het voor kinderen niet onveilig als de ene ouder het huis inclusief de kinderkamers frequent op Airbnb zet? In deze situatie hebben de gescheiden ouders de kinderen om de week.
Uit de handel? Wel digitaal!Soms is het moeilijk om aan een boek te komen dat uit de handel is. Dat terwijl het zo zonde is om al die relevante kennis over het sociaal domein verloren te laten gaan. Om kennisverlies tegen te gaan, wordt de kennisbank Sociaal Digitaal uitgebreid met boeken. De komende tijd houden we je op de hoogte van alle werken die online te vinden zijn.
NIEUW | Kinderbescherming: Werken in een spanningsvol kaderIn het werk bij de Raad voor de Kinderbescherming ontstaat spanning, omdat de professional de ouders moet benaderen als voorwerp van onderzoek én als gesprekspartner over de zorgen omtrent het kind, vanuit een context van machtsongelijkheid en onvrijwilligheid.
Vacature: Sociaal werker jeugd (of Jeugdprofessional)Met jouw inzet draag je bij aan het beperken van de instroom naar de gespecialiseerde zorgmarkt en bevorder je de uitstroom van zwaardere zorg naar lichtere ondersteuning in het voorliggend veld. Zo doen we samen wat nodig is bij het Sociaal Team van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
Vacature: Manager Adviespunt Zorgbelang | Arnhem/Rotterdam 32 uur per weekBen jij een ondernemende, resultaatgerichte én verbindende Manager met ervaring binnen het Sociaal Domein/ de Zorg? Dan heeft Zorgbelang Inclusief uit Arnhem/Rotterdam een uitdagende vacature voor jou!
Vacature: Regionaal beleidsadviseur Onderwijs en Jeugd voor 24 uur per weekHet is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de vijf gemeenten (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist), die samen onze regio in het sociaal domein vormen. We willen de samenleving sterker maken en weten dat we elkaar daarbij nodig hebben. Mensenwerk dus.
Vijf gezinsprofielen over intieme terreurUit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut komen 5 gezinsprofielen naar voren. Mr. dr. Katinka Lünnemann licht toe wat de overlap is tussen de profielen met speciale aandacht voor intieme terreur.
Ben jij een ondernemende, resultaatgerichte én verbindende Manager met ervaring binnen het Sociaal Domein/ de Zorg?
Meld je aan voor jaarcongres Huiselijk Geweld: Intieme TerreurOp 24 november vindt het jaarcongres Huiselijk Geweld met als thema 'intieme terreur' plaats. Intieme terreur (dwingende controle) is een verraderlijke en gevaarlijke vorm van psychisch partnergeweld. Het geweld gaat gewoonlijk door ook na de (uiteindelijke) scheiding in de vorm van bijvoorbeeld stalking en bedreigingen.
In voorbereiding | Sozio Special Sociale veerkrachtSociale veerkracht is het vermogen van kinderen, jongeren, volwassen om zich mentaal weerbaar op te stellen bij incidentele of chronische traumatische ervaringen of als negatief ervaren gebeurtenissen in brede zin.
NIEUW | Werkboek moreel traumaBevrijd jezelf van schaamte, woede en pijn en vind opnieuw betekenis in je leven met Acceptance & Commitment Therapie. Ben je weleens getuige geweest van iets dat volledig indruist tegen je morele waarden? Heb je daar wellicht een rol in gespeeld? Heb je bijvoorbeeld weleens iemand per ongeluk pijn gedaan of verzuimd om iemand te beschermen tegen gevaar?
'Een kind is van zichzelf niet moeilijk'De kloof tussen kansarm en kansrijk, de verkokerde zorg en probleemgericht werken, maakt de hulpverlening aan gezinnen er niet gemakkelijk op. Zorgbestuurder Lian Smits pleit voor een open en confronterende houding tegenover gezinnen waar veel aan de hand is. Zo vroeg mogelijk, nog voordat problemen zich gestapeld hebben. “Kijk je niet goed naar wat er allemaal speelt binnen het gezin, dan betaalt het kind uiteindelijk de rekening.”
Nieuwe podcastserie vertelt verhalen achter zware misdrijven van jonge dadersIn een nieuwe podcastserie van KRO-NCRV duikt journalist Tom Veldhuijzen (TBS, De Psychische Pandemie) voor Pointer in de wereld van de jeugddetentie. De podcastserie Jong en Vast laat zien wat zich afspeelt in Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim, waar jonge daders van zware delicten vastzitten. Veldhuijzen gaat weken intern, om uitgebreid te praten met jongeren, behandelaren en beveiligers over wat deze jonge mensen hebben gedaan en hoe ze later weer terugkeren in de maatschappij. Dat meldt Pointer.
Kijktip: ‘2Doc: Help me!’De telefoon is er dag en nacht bemand. En gaat ook dag en nacht. Mensen in nood zoeken contact met het Crisisinterventieteam (CIT) van Tilburg. Mensen die geestelijk ziek zijn, bang, verslaafd, het leven niet meer zien zitten, zorgen hebben over dementerende buren of eenvoudigweg boos zijn op de wereld om hen heen.
Lees nu de nieuwste zorgrapportenAfgelopen week zijn er maar liefst vijf nieuwe zorgrapporten aan de kennisbank Sociaal Digitaal toegevoegd. Alle rapporten zijn gratis te raadplegen!
Sozio Special | Over armoede, kansenongelijkheid, sociale uitsluiting en meerArmoede: voor een deel van de mensen een ver-van-mijn-bed-show, voor een ander deel de harde realiteit. Ook in Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, heerst er armoede. Het is voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking moeilijk om het hoofd boven water te houden. In 2020 leefden ruim 900.000 mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 376.000 al ten minste vier jaar achtereen.
Toon W. is HersteldOp 6 september zie je deze aangrijpende documentaire exclusief op Jouw werk mijn leven, hét event voor iedereen in de jeugdbeschermingsketen. Mis het niet; de film wordt alleen in onderwijssetting getoond. Toon: ‘De film moet educatief zijn en moet echt iets toevoegen aan ons forensisch werkveld. Dat vind ik belangrijk.’
“Als je werkt, dan kun je echt leven”: Inzicht in de waarde van werk voor slachtoffers van partnergeweldOp 2 december 2019 is de motie van Tweede Kamerlid Van den Hul aangenomen. Deze motie constateert dat vrouwen “bovengemiddeld vaak financieel afhankelijk zijn van hun partner, en bovengemiddeld vaak het slachtoffer zijn van partnergeweld en eergerelateerd geweld” en formuleert een verzoek aan de regering om “genderspecifiek onderzoek te laten doen naar het verband” (Kamerstuk 30 420, nr. 334).
Enquête voor sociaal werkers: ben je zzp'er of in loondienst?Steeds meer sociaal werkers worden zzp’ers of overwegen dat te worden. Welke motieven spelen daarbij een rol en wat zijn de gevolgen voor het werk en voor inwoners? Op deze vragen en meer hoopt Movisie antwoord te krijgen met een nieuwe verdiepende peiling. Doe ook mee! Een grote respons is belangrijk om een compleet beeld te krijgen. De peiling is zowel voor zzp’ers als sociaal werkers in loondienst, de vragen zijn hierop afgestemd.
Kabinet versterkt het mbo, met grote rol voor tegengaan kansenongelijkheidHet kabinet investeert in het versterken van het mbo. Het gaat met name om het vergroten van kansengelijkheid, betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en een impuls aan de kwaliteit. Zo wil minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ervoor zorgen dat mbo’ers een cruciale rol kunnen blijven spelen in onze economie en samenleving. Het kabinet investeert de komende jaren enkele honderden miljoenen euro’s in de drie mbo-prioriteiten.
‘Toen mijn ouders gingen scheiden, was mijn kindertijd voorbij’In Augeo Magazine vertelt Liesbeth Groenhuijsen over de gevolgen van scheiding. Eerder dit jaar verscheen haar boek 'Rechtspraak - Kromspraak'. Het boek is een pleidooi om bij beslissingen over kinderen uit te gaan van hun centrale belang om zich goed te mogen ontwikkelen.
Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheidDe democratische samenleving is kwetsbaar als we die niet met elke nieuwe generatie opnieuw vormgeven. Scholen zijn om die reden sinds 2006 wettelijk verplicht om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke, sociale en maatschappelijke vorming van hun leerlingen, kortweg samengevat met de term ‘burgerschapsvorming’. Meer dan tien jaar later zijn de berichten rondom burgerschapsvorming in het onderwijs aanhoudend zorgelijk. Inspectie en Onderwijsraad luiden de noodklok: geen duidelijke doelen, geen samenhangend aanbod, geen resultaten.
Podcast voor wachtenden op therapieWie in de wachtrij staat voor de GGZ kan nu naar een podcast luisteren waarin elke week psychologen een ander thema behandelen, denk aan relatietherapie, burn-out of hechtingsproblematiek.
In 2030 moet gesloten jeugdzorg zijn verdwenen‘Mijn streven is dat uiteindelijk in 2030 geen jongere nog in de gesloten jeugdzorg zit’, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie, Jeugdzorg). ‘Al zou het kunnen dat voor een kleine groep een gesloten setting nodig blijft: bijvoorbeeld als jongeren ernstig suïcidaal zijn, heel agressief zijn of in handen dreigen te vallen van een loverboy.'
''We bouwen te veel muren en niet genoeg bruggen''Het nieuwe boek 'Straathoekwerk' opent met dat krachtige citaat van Joseph E. Newton. Dit is het eerste handboek 'Straathoekwerk', een outreachende basismethodiek binnen het sociaal werk. Het beschrijft de eigen professionaliteit en de methodiek van het straathoekwerk op handelingsniveau. De doelgroep, de doelen, het methodisch handelen en de randvoorwaarden komen aan de orde. De methodiek wordt wetenschappelijke onderbouwd. Verder bevat het boek handige tools, praktijkvoorbeelden, portretten en casuïstiek.
Sommige studenten kunnen niet meer studeren zonder ADHD-pilBijna één op de twintig studenten gebruikte het afgelopen jaar ADHD-medicatie zonder recept van een arts. Daarmee denken ze beter te kunnen studeren en hogere cijfers te halen. Vaak krijgen ze die middelen van vrienden, familie of andere bekenden. Niet alle zorgverleners, onderwijs- en preventieprofessionals zijn bekend met dit oneigenlijk gebruik en de risico’s hiervan.
Stel je eigen zomerpakket samen!De zomervakantie staat alweer voor de deur en misschien ga je er binnenkort even lekker tussenuit. Om verveling tegen te gaan, hebben we een mooie zomeractie bedacht! Wat leest er fijn weg op het strand of ergens anders in het zonnetje? Juist, een tijdschrift!
Jeugdcriminaliteit daalt maar probleem neemt niet afEr zijn duidelijke aanwijzingen dat de jeugdcriminaliteit over de hele linie scherp is gedaald. Maar aan de andere kant bestaan er ook ernstige zorgen over jongeren die bij herhaling in aanraking komen met de politie en lijkt er soms zelfs sprake van een nauwelijks meer te beheersen probleem. Wat is hier aan de hand?
Kansen bieden, kansen pakken. De aanpak van jonge veelplegersSommige jonge veelplegers vinden dat ze lekker bezig zijn. Ze kunnen aardig leven van hun criminele inkomsten en criminaliteit wordt in hun omgeving gewoon gevonden. Maar onder jongeren die een criminele routine hebben ontwikkeld is ook een flink deel dat twijfelt en erkent dat ze hier niet eindeloos mee door willen gaan. En er is een groep die al (met vallen en opstaan) probeert een andere weg in te slaan.
‘Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen uit schaamte, zelfverwijt en angst’Gevoelens van schaamte, zelfverwijt, angst en de verwachting geen steun te ontvangen en de schuld te krijgen verklaren grotendeels dat slachtoffers van (online) seksueel geweld niet of nauwelijks praten over wat ze hebben meegemaakt. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Drempels voor disclosure van seksueel geweld in anonieme online hulpverlening’.
Minder nieuwe pleegouders in 2021In 2021 zijn 2.297 nieuwe pleegouders ingeschreven. Dat is 13% minder in vergelijking met 2020. Daardoor is het tekort aan pleegouders groter geworden. Deze cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2021 van Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Door een tekort aan pleegouders duurt het langer voordat er een passende plek gevonden is. Het risico bestaat dan dat kinderen vaker doorgeplaatst worden.
Jeugdbescherming en jeugdreclassering: wat maakt het verschil?Op dinsdag 6 september staan wij samen met iedereen in de jeugdbeschermingsketen stil om te luisteren naar de stem van onze cliënt. Wat vertelt deze over de manier waarop wij ons werk doen? Wat werkt écht? Luister jij mee?
Ontvang €1.000,- cadeau voor een opleiding!Wil jij je duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten en een opleiding volgen om je verder te ontwikkelen? Iedereen kan jaarlijks een STAP-budget aanvragen van maximaal € 1.000 euro voor scholing en ontwikkeling. Wat ga jij doen?
NIEUW | Onze kinderen zijn anders. Liefde en chaos in een bijzonder gezinWat als het noodlot toeslaat? Christel, een optimistische stralende vrouw met een enorme levenskracht, vertelt in dit aangrijpende en ontroerende boek over haar uitzonderlijke gezin. De jongste drie van haar vier kinderen zijn verstandelijk beperkt en autistisch. Hierdoor ontstaat een chaotische en onzekere situatie. Uiteindelijk blijken zij het zeldzame syndroom van Cohen te hebben.
Basisboek Mediation: Ook in te zetten in het sociaal domeinMediation is een methode om conflict op te lossen. De betrokken partijen doen dit zelf en zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de uitkomst. Tijdens dit proces worden ze begeleid door een mediator. In veel verschillende situaties is mediation een handig middel.
Kijktip: Jojanneke en de jeugdzorgtapes'Jojanneke en de jeugdzorgtapes' toont de verhalen achter de jaarlijks 19.000 uithuisplaatsingen in Nederland. Dit getal had met de nieuwe jeugdwet uit 2015 drastisch verlaagd moeten worden, maar dat is niet gelukt. De jongeren in deze zesdelige serie laten zien wat een uithuisplaatsing met je leven doet en hopen met hun verhaal af te dwingen dat het jeugdzorgsysteem blijvend verandert.
De rol van sociaal werkers bij verlies en rouwIn Vakblad Sociaal Werk #2 2022 staat een interview met Luuc Smit, auteur van het boek Trauma en veerkracht (uitgegeven door Uitgeverij SWP). In het interview betoogt hij dat sociaal werkers personen die in de rouw zijn goed kunnen bijstaan.
Aantal jongeren in gesloten jeugdzorg neemt verder afHet aantal jongeren dat in 2021 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 14% gedaald ten opzichte 2020. Dat blijkt uit de jaarlijkse plaatsingsgegevens van JeugdzorgPlus.
Nu op Sociaal DigitaalSociaal Digitaal is hét digitale naslagwerk voor het sociaal domein. Hier kun je terecht voor rapporten, artikelen uit vakbladen, beleidsdocumenten en boeken. De kennisbank staat nooit stil en deze week kun je er weer allerlei interessante boeken lezen.
Kijktip: Wij praten niet (2Doc)Bij seksueel geweld en uitbuiting wordt vaak gedacht aan loverboys, mensenhandelaren die jongeren voor hun eigen gewin uitbuiten in onder andere de seksindustrie. Maar die term alleen dekt de lading niet, want er zijn in ons land hele netwerken van seksueel misbruik en mensenhandel actief.
Hier en nu | deel 3. Senryu's in overlevingstijdIn de tweede helft van zijn leven schreef Jan CM Willems (Nijmegen, 1952) vele duizenden senryu’s. In dit derde deel van de Hier en nu-trilogie, Hier en nu – deel 3, Senryu’s in overlevingstijd, staan de senryu’s die hij schreef van begin december 2021 tot eind februari 2022. Deze senryu's gaan over de ‘overlevingstijd’ tussen zijn door oncologen gestarte tweede palliatieve behandeling en de mededeling van het toch niet meer mogelijk zijn van een operatie.
Uithuisgeplaatste jeugdigen in Nederland: Definitie & cijfersSinds een aantal jaren staat de hulp aan jeugdigen na een uithuisplaatsing sterk in de belangstelling. Zo is er in verschillende media en in onderzoek aandacht voor de hulp aan jeugdigen die te maken krijgen met een uithuisplaatsing. In deze notitie wordt beschreven wat jeugdhulp na een uithuisplaatsing inhoudt en hoe vaak deze interventie ingezet wordt in Nederland.
Kwetsbaar & afhankelijkOuders, begeleiders of leerkrachten van mensen met een verstandelijke beperking worden regelmatig geconfronteerd met moeilijk hanteerbaar gedrag. Ze voelen zich machteloos. Ze willen weten wat er aan de hand is, of er iets aan te doen is en hoe het aangepakt kan worden.
Inleiding in de jeugdcriminologie | Hoe meet je jeugdcriminaliteit?Prof.dr. Ido Weijers deed jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge #veelplegers (Veelplegers aanpakken, SWP 2019) en is momenteel als onderzoeker en adviseur betrokken bij de 075-Aanpak van de gemeente Zaanstad. We hebben een cursus ontwikkeld met acht modules met Ido Weijers: Inleiding in de jeugdcriminologie! Deze cursus kent meerdere leerdoelen en kan je gemakkelijk online volgen in je eigen tijd! Meer weten over de cursus? Lees verder!
Psychosociale hulpverleningDe mogelijkheden van psychosociale hulpverlening zijn, ondanks vaak lange wachtlijsten voor de cliënt(e), volop aanwezig en zeer divers. Er zijn vele instanties, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk, ziekenhuis of thuiszorg, die zich op verschillende terreinen hebben gespecialiseerd. Mijn ervaringen als professional zijn die vanuit een huisartsenpraktijk waar ik als Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) werkte.
Stop femicide! Teken de petitieIn Nederland wordt er gemiddeld iedere 8 dagen een vrouw vermoord om haar ‘vrouw-zijn’. Jaarlijks komen er in Nederland gemiddeld 44 vrouwen om het leven door femicide. In ruim driekwart van de gevallen is de dader de partner of ex-partner van de omgekomen vrouw.
Eerste Kamer is tegen extra bezuiniging jeugdzorgDe oppositie in de Eerste Kamer wil niet dat het kabinet vanaf 2025 extra gaat bezuinigen op de jeugdzorg. Een motie van GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rosenmöller om de bezuiniging van tafel te halen, wordt door een meerderheid gesteund. Premier Mark Rutte maakte tijdens het debat in de Eerste Kamer over de regeringsverklaring echter duidelijk dat hij niet wil afzien van de bezuinigingsplannen.
Vertraging bij aanvragen STAP-scholingsbudgettenWil je dit jaar branche-erkende scholing volgen? Voor je beroepsontwikkeling of omdat je een certificaat of erkenning van jouw competenties wilt krijgen? Vanaf 1 mei zijn deze opleidingen beschikbaar via het STAP-portaal van het UWV en kun je er STAP-budget voor aanvragen.
Filmtip: LA MIF van regisseur Fred BaillifLa Mif vertelt het verhaal van zeven jonge vrouwen die samenwonen onder hetzelfde dak, als een familie, zonder dat ze daar zelf voor kozen. Met ieder hun eigen achtergrond en levensverhaal vinden ze in deze opvang iets wat lijkt op een thuis. Ze delen vreugde en verdriet en rebelleren hartstochtelijk tegen de tekortkomingen in hun leven.
Onderzoek Sociaal Aanraken op Afstand: 'Uitgangspunt is een gevoel van veiligheid en verbondenheid'Sinds corona is de manier waarop we elkaar sociaal kunnen aanraken in zorgsituaties veranderd: voor cliënten, hun dierbaren, maar ook voor zorgmedewerkers. Saxion deed het afgelopen jaar met partners onderzoek of en hoe je sociaal aanraken kunt vervangen, simuleren of ondersteunen. Projectleider Marijke Grönloh-Noome vertelt over de ontwikkelde prototypes, waaronder een nekkraag waarmee je op afstand een hand op iemands schouder legt.
Twee op de drie vrouwen lastiggevallen op straatTwee op de drie vrouwen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zeggen in 2020/’21 weleens te zijn lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achternagelopen. Een derde van de jonge vrouwen voelde zich onveilig of bang door deze straatintimidatie.
'Houd 11-jarigen met mentale problemen goed in de gaten'Kinderen met mentale problemen die op het punt staan naar de middelbare school te gaan, moeten we extra goed in de gaten houden, zo blijkt uit recent onderzoek van TNO in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Deze kinderen lijken relatief kwetsbaar voor mentale gezondheidsproblemen op latere leeftijd,’ vertelt Symone Detmar van TNO, een van de projectleiders van het onderzoek. De onderzoekers gingen ook op zoek naar manieren om deze jongeren te bereiken.
Een strategie voor een digitale transformatieDe momenteel gaande digitale transformatie leidt tot verschillende uitdagingen: voortdurende mogelijkheid van disruptie; onzekerheid over technologische toepassingsmogelijkheden; complexe handelingsdruk (veelheid aan technologieën; consequenties intern; consequenties extern etc.); voortdurende druk op het eigen functioneren.

Van onze partners

Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking