Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 4 - 2019

Sozio
Extra dik nummer Huiselijk Geweld

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Ouders doen het niet expres

Een effectieve aanpak van kindermishandeling vergt een opener houding ten opzichte van kwetsbare ouders. Dat stelt Susan Ketner, lector aan de Hanzehogeschool Groningen.

Lees het artikel via deze pagina.

Zo’n vrouw ben ik niet

Het belang van taalgebruik bij onderzoek naar ervaringen van huiselijk geweld.

Lees verder via deze pagina.

Wat is huwelijksdwang?

In dit artikel gaan de auteurs in op het begrip ‘huwelijksdwang’ en op de wetgeving om huwelijksdwang tegen te gaan.

Lees verder via deze pagina.

PROTECT

Hoe verbeter je de hulpverlening aan vluchtelingen, migranten en asielzoekers die het slachtoffer zijn geworden van seksueel en andere vormen van gendergerelateerd geweld?

Drie muren doorbreken

Hoe kun je als hulpverlener je invloed op een positieve manier aanwenden om huiselijk geweld te stoppen?

Lees verder via deze pagina.

Dwingende controle

‘Dwingende controle’ is de Nederlandse term voor geweld dat achter een charmant of amicaal optreden schuil kan gaan. Het geweldspatroon verdient herkenning, begrenzing en een grondige en gezamenlijke aanpak.’

Lees verder via deze pagina.

Waarom doe ik dit?

Hoe professionals om kunnen gaan met het herhalende karakter van geweld.

Lees verder via deze pagina.

Lotgenotencontact

Jurgen en Ellen vertellen over Maatje achter de Voordeur, een project dat vrijwilligers koppelt aan personen en gezinnen die ondersteuning krijgen bij herstel na huiselijk geweld.

Lees verder via deze pagina.

Het is niet stoer

De gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen.

Lees verder via deze pagina.

Onvoldoende beschermd

De bevindingen van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg.

Lees het artikel via deze pagina.

Een schurend gesprek over geweld achter de voordeur

Hoe voorkom je een familiedrama?

Lees verder via deze pagina.

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

In verbinding, echte verbindingActrice en boeddhist vertellen over écht contact maken met gedetineerden
Hechting raakt iedereen!Op 13 februari 2020 is het 3e Hechtingscongres in Aristo te Amsterdam. Mensen kunnen niet zonder andere mensen. Betekenisvolle relaties met anderen geven het leven kleur in goede tijden en troost in moeilijke tijden. Hechting raakt iedereen, vanaf de eerste dag van het leven tot de laatste dag van bestaan.
Raising the future: een grote verantwoordelijkheidadvertorial Kinderen voorbereiden op de toekomst is een grote verantwoordelijkheid. De wereld kenmerkt zich steeds meer door individualisering en prestatiedruk, social media en kunstmatige intelligentie voeren de boventoon, segregatie neemt toe en op de arbeidsmarkt vieren robotisering en flexibiliteit hoogtij. Deze ontwikkelingen versterken elkaar en beïnvloeden hoe we over onszelf nadenken, samenleven en werken. Wat is onze opdracht voor de toekomst van kinderen?
Kom 19 maart naar Raising the Future en sta met richtinggevende vakgenoten en inspirerende curatoren een dag stil bij de impact van de huidige ontwikkelingen en bij toekomstscenario’s. Laat u bijpraten, prikkelen, verontrusten wellicht. Aanmelden kan nu!
Gedragskundigeadvertorial Gediplomeerd psycholoog of orthopedagoog, en in het bezit van een diagnostiekaantekening? Reageer dan snel op deze vacature van Gedragskundige via onderstaande link!
Patstelling nekt jeugdzorgJe kan van minister Hugo de Jonge zeggen wat je wil, maar nadat hij jarenlang tegen alle signalen in volhield dat het allemaal goed zou komen met de jeugdzorg, erkent hij nu in reactie op de snoeiharde kritiek van de Inspecties Gezondheidszorg & Jeugd en Justitie & Veiligheid toch dat het zo niet langer kan, aldus Prof. Ido Weijers.
Slachtoffers partnergeweld kampen met opeenstapeling problemenSlachtoffers van fysiek partnergeweld kampen aanmerkelijk vaker met uiteenlopende problemen dan een vergelijkbare groep mensen die geen geweld of andere schokkende ervaringen heeft meegemaakt. Zij hebben veel vaker psychische, werkgerelateerde, financiële, juridische, religieuze en fysieke problemen dan niet-slachtoffers, maar ook vaker dan slachtoffers van ander geweld. Daarnaast ervaren zij vaker een gebrek aan sociale steun.
Absurde stijging cijfers huiselijk geweldHet aantal meldingen van huiselijk geweld in en om Amsterdam is in één jaar tijd bijna 32 procent toegenomen. In zes maanden tijd zijn bijna zesduizend meldingen binnengekomen, de helft betreft kindermishandeling, zo meldt het Parool.
Hechtingsproblematiek bij kinderen gaat niet vanzelf overVroeggeboorte, adoptie of psychiatrische problemen bij de ouder; er zijn diverse risicofactoren voor het ontstaan van hechtingsproblematiek bij kinderen. Kom op 26 november naar het congres en leer wat onveilig gehechte kinderen nodig hebben!
Kabinet blijft ongevoelig voor noden jeugdzorgIdo Weijers reflecteert op de Miljoenennota die op de 3e dinsdag van september werd gepresenteerd. Wat betekent dat voor de jeugdhulp? Zijn binnenkort alle problemen met financiering en budgetten de wereld uit? Of wordt het Rijk steeds rijker en de gemeenten steeds armer?
Profiling voor jeugdhulpverleners: doorgrond je gesprekspartnerOp 9 oktober start een interessante cursusdag over Profiling: 'Zie ik het goed?' waarbij de jeugdzorgwerker of wijkteamlid kennis krijgt aangereikt om een inschatting te maken van de gesprekspartner: de jonger, de ouder. Mooie en vaak ook nieuwe informatie; zeer helpend in de praktijk.
Blauwe plekken en lange mouwen:  Huiselijk geweld is overal!Eén op de twintig mensen is slachtoffer van huiselijk geweld. Eén op twintig! Dat aantal is bizar hoog. Het betekent dat bijna iedereen wel een kennis heeft die thuis geweld ervaart – waarschijnlijk zelfs meerdere! Dat maakt ons allemaal omstanders. Maar wat kunnen we eraan doen? Huiselijk geweld is moeilijk vast te stellen, omdat de huiselijke sfeer vaak afgeschermd en privé gehouden wordt.
‘Zicht op slechtziendheid bij ouderen’; een signaleringstraining voor ouderenadviseursHet achteruit gaan van het zicht heeft grote impact op ouderen. De mobiliteit neemt af en deelnemen aan de maatschappij is door pensionering niet meer zo vanzelfsprekend. Wanneer ouderen door slechtziendheid niet meer kunnen meedoen en participeren in hun omgeving, liggen eenzaamheid en depressie op de loer.
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van de schuldeiser bij de invordering van schulden en de kosten die hiervoor door de deurwaarder bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Aan de hand van de bevindingen zal de LOSR een rapport schrijven met daarin conclusies en aanbevelingen.
Blog | Hoe vinden we aansluiting bij ouders wanneer dat lastig is?Professionals die met kinderen werken krijgen automatisch te maken met ouders. De omgang met ouders kan soms een behoorlijke uitdaging zijn. Hoe buig je weerstand om tot een begripvolle samenwerking tussen hulpverlener, ouders en kinderen?
Laat het eindelijk doordringen tot Den Haag: de jeugdzorg is in echt gevaarIngrijpend decentraliseren en tegelijkertijd ingrijpend bezuinigen, en dat luchthartig verkopen met de fantasievolle bewering dat het allemaal goed komt, wat zeg ik, beter, veel beter wordt! Zo werd de rücksichtsloze overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten vanuit Den Haag en vanuit de grote gemeenten indertijd gebracht.
Het gaat bar slecht met de jeugdzorg. De jeugdzorgwerkers spannen zich dagelijks in om er het beste van te maken, maar er is gebrek aan alles – aan geld, aan deskundig en ervaren personeel, aan adequate opvang en aan centrale sturing.
Er zijn van die functies/beroepen die ooit superpopulair waren, maar door omstandigheden worden wegbezuinigd. Dat was ook een beetje het lot van het opbouwwerk die zijn bloeiperiode had tussen de jaren '60 en midden jaren 80.
Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?Personen met verward gedrag blijven steeds langer thuis wonen en participeren actief in de maatschappij. De zorgvraag van deze cliënten is echter onverminderd urgent. Hoe kunt u persoonsgerichte zorg bieden in de wijk?
Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen en roept minister De Jonge van VWS op om te komen tot een overkoepelende visie. Die visie zou als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.
Zou de crisis in de jeugdzorg dan eindelijk doordringen tot Den Haag?Toen wij in de jaren voorafgaand aan de overhaaste invoering van de Jeugdwet begin 2015 waarschuwden voor het gebrek aan voorbereiding en voor de grote risico’s juist voor de kinderen die de meeste zorg nodig hebben, werd dat weggezet als angsthazerij. Als je wees op de merkwaardige uitzonderingspositie voor minderjarigen wat betreft hun toegang tot de ggz, dan werd dat afgedaan als ‘ouderwets’. En hetzelfde gold voor waarschuwingen voor de risico’s op het gebied van de privacybescherming en het gebruik van een vage notie als ‘drang’. Allemaal ‘ouderwetse kritiek’.
De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 heeft de jeugdzorg in een financiële crisis gestort. Vergeleken met de dreigende scenario’s in de jeugdzorg is het recente faillissement van twee ziekenhuizen kinderspel. Veel jeugdzorginstellingen hangen aan het Haags infuus van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) of eten mee uit de ruif van gehandicaptenzorg en ouderenzorg.
Praten met kinderen over scheiding. Belangrijk! Maar hoe doe je dat? Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert. Kinderen krijgen niet een, maar twee huizen waartussen ze afwisselen. Of een ouder verdwijnt geheel uit beeld. Ze moeten misschien naar verschillende scholen, krijgen andere vriendjes en vriendinnetjes en ga zo maar door. De huidige situatie waarin zij beide ouders in de buurt hebben verandert in ieder geval drastisch.
'Ambulantisering vergt andere prioritering'De ambulantisering van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen is nog maar nauwelijks op gang gekomen. Het vergt een fundamenteel andere prioritering en innovatieruimte op de werkvloer. Dat stelt Hans Kroon, de kersverse hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering (werkzaam voor het Trimbos Instituut).
'Samenwerking nodig tussen sportvereniging en jeugdhulp'De samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulporganisaties is nodig om meer kwetsbare kinderen en jongeren te begeleiden naar sportverenigingen, en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling. Dat schrijft onderzoeker Niels Hermens in zijn proefschrift.

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking