Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 2 - 2020

Sozio
Special 'Interventies'

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Artikelen Sozio Special

Het belang van nazorg na een gevangenisstrafBijna de helft van de ex-gedetineerden pleegt binnen 2 jaar na ontslag uit detentie opnieuw een delict waarop een veroordeling volgt.
Effectieve aanpak van armoede en schuldenLege ‘schappen’ ín de voedselbank en geen geld voor een laptop en internetabonnement voor thuisonderwijs. Mensen in armoede en/of met schulden worden onevenredig hard getroffen door de coronacrisis en het aantal mensen met schulden zal door deze crisis flink toenemen. We moeten er alles aan doen om dit niet te laten gebeuren, maar hoe?
Grafische dossieranalyseDit artikel is bedoeld als bijdrage bij het vinden van een oplossing voor de impasse waarin de (jeugd)hulpverlening terecht is gekomen. Het heeft geen zin om iemand of een instantie de schuld te geven. We zijn erin verwikkeld geraakt. De hulpverleners zijn beperkt in hun handelen door de protocollen; de wetenschap kan ‘evidence-based’ niet écht vormgeven, los van het tekort aan geld voor onderzoek; de zorgverzekeraars zijn misleid over de wetenschappelijke waarde van ‘evidence-based’ en koppelen vergoeding aan schijnbaar vast te stellen classificaties en behandelingen; de overheid probeert de wetenschappelijke schijnwerkelijkheid en wat leeft in de maatschappij vorm te geven in beleid. Allemaal betrokken, goed bedoeld en gedreven.
De wijk als patchworkHoe de wereld er na de coronacrisis uit komt te zien, is nu nog gehuld in mist. Misschien blijkt de crisis een kans om dingen anders te gaan doen. De opbouw van een sociaal patchwork in 7 stappen, om de opbrengsten van de crisis te borgen.
Zien wat je cliënten niet zeggenAls professional in het sociaal domein ben je veelvuldig in contact met mensen met verschillende achtergronden. Zeker als je werkzaam bent als generalist heb je veel kennis van de diversiteit in problematiek.
Gezinsgericht werken en lvb“Sorry voor de zooi. Het is me niet gelukt om het huis op te ruimen. Maar het loopt me ook allemaal over de schoenen.” Vera staat in de deuropening van haar huis. Ik kijk onwillekeurig naar haar schoenen. Het zijn teenslippers. Met haar linkerhand veegt ze een lok voor haar ogen weg. De andere hand, met sigaret tussen de vingers, wappert min of meer in de richting van een opgewekte vrouw die het tuinpad opgelopen is.
Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in 2012 is het aantal vrijwilligers in de thuisadministratie sterk gegroeid: van ruim 7 800 in 2013 tot ruim 13.000 in 2018. In 2018 ondersteunden zij meer dan 42.000 hulpvragers. Een deel van die hulpvragers volgt tegelijkertijd een schuldhulptraject. Maakt de begeleiding door zo’n vrijwilliger de gemeentelijke schuldhulpverlening effectiever? En zo ja, hoe? Dat was de vraag die wij, Saxion-onderzoekers Peter Gramberg en Ben Boksebeld, onderzochten.
Jeugdprofessionals in een spagaatWetenschappelijk onderzoek naar de methodieken Nieuwe Perspectieven (NP)* en ReSet** laat zien dat deze interventies effectief zijn. De werkelijke effectiviteit staat en valt bij het gebruik in de werkpraktijk. Marion Herben onderzocht deze methodieken in de werkpraktijk van professionals en trof verschillende knelpunten die professionals kunnen belemmeren in het methode-integer werken.
Bespreekbaarheid seksualiteit in de hulpverleningSeksueel misbruik. Er is de laatste jaren veel begripsverwarring gekomen over dit thema. In dit artikel gaat het over seksueel misbruik bij kinderen door een bekende dader, meestal een familielid of goede huisvriend. Vroeger ook wel incest genoemd.
Werken aan de eigen biografieToen in 2001 Filosofie van de levenskunst verscheen van de Duitse wijsgeer Wilhelm Schmid, waren de reacties lovend. ‘Er waait een frisse wind door de filosofie. Zij keert terug op haar schreden en herinnert zich haar vergeten oorsprong.’
Vakmensen hechten aan goed gereedschap, ook in het sociaal domein. Daarom staan in deze editie interventies centraal, al zijn ze bepaald niet het enige gereedschap van sociaal professionals. Niet iedere interventie is zorgvuldig onderbouwd, laat staan aantoonbaar effectief. Dat roept de vraag op aan welke basiseisen interventies moeten voldoen, hoe hun belang zich verhoudt tot dat van andere werkzame factoren, en wat dit betekent voor toekomstig praktijkonderzoek. Lees verder via deze pagina.
Het vergeten traumaHervonden herinneringen aan traumatische ervaringen zijn al decennia lang voer voor pittige discussies. Dertig jaar geleden was er onder professionals zelfs een heuse memory war gaande. Begin deze eeuw volgde een stabiele status quo. Toch laait de discussie zo nu en dan weer in alle hevigheid op: zijn hervonden herinneringen waargebeurd of ingebeeld?
Sociaal werk in coronatijdenCorona zet sinds begin dit jaar de wereld op zijn kop. Voor bijna iedereen geldt dat zijn of haar werk ineens een andere invulling krijgt. Maar wat voor invloed heeft corona specifiek op beroepen binnen het sociaal domein? Dat is wat we ons afvroegen toen we bezig waren met de nieuwste Sozio. Om erachter te komen wat er binnen jullie werkveld speelt hebben we een enquête uitgezet. De resultaten delen we in dit artikel.

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Webinar jonge veelplegers een 5 stappen aanpakHoe moeten jonge veelplegers worden aangepakt? Moeten ze uit hun omgeving worden weggehaald? Gaan jongeren die vroeg in de criminaliteit belanden niet eindeloos door? Dit webinar geeft antwoord op deze en andere vragen.
Trauma en veerkracht | 3e gewijzigde drukIn deze derde gewijzigde druk is extra aandacht voor seksueel misbruik, een thema dat nu zeer actueel is. Veel jongeren kijken naar pornosites, maar weinigen weten het verschil tussen intimiteit en seksualiteit.
Webinar (online) grensoverschrijdingen bij kinderenIn de digitale wereld van nu bestaat er voor kinderen en jongeren in toenemende mate kans om een grensoverschrijdende ervaring op te doen. In dit webinar zal Rik Knipschild een overzicht geven van actuele wetenschappelijke kennis over de impact en gevolgen van (online) grensoverschrijdende gebeurtenissen bij kinderen en welke invloed dit op hun ontwikkeling kan hebben.
Zebra | Vrolijk prentenboek met een serieuze ondertoon en concrete tipsZebra gaat over verdriet, vriendschap en mogen zijn wie je bent. Het verhaal biedt een manier om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken, zoals ziekte, depressie en rouw. Achter in het boek zijn hiervoor activiteiten opgenomen. Het boek is toegankelijk voor iedereen en ook zeer geschikt voor (jonge) kinderen met ouders met psychiatrische problematiek.
Survivalgids: door jongeren voor jongerenHoe is het voor jou om in een groep of gezinshuis te wonen? Wat heb je nodig als je nieuw bent; hoe ga je het liefst om met groepsgenoten en groepsleiding of gezinshuisouders? En hoe wil jij je voorbereiden op je vertrek?
Momenteel bereidt het vakblad Sozio een speciale editie voor over het thema LVB. Ook een idee voor een bijdrage aan deze special? Lees dan hieronder...
Waarom juist dit het moment is om te werken aan leefstijlveranderingWaarom is juist nu het moment om te werken aan een positieve leefstijl? Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom leggen uit waarom positieve leefstijlverandering zo belangrijk is en ook hoe je terugval daarin kunt voorkomen. Verder vertellen zij hoe hun boeken je daarbij helpen. Of je nu coach, behandelaar of cliënt bent. Ingrid is hoogleraar Preventie Volksgezondheid aan de Vrije Universiteit. Wil heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en meerdere verandertrajecten begeleid.
Hoe ga je om met onderstromen, hoe versla je het ‘rode monster’ en wat doe je als niet kunt slapen? Marian Timmermans en Willem de Vos leggen het in een video uit. Daarnaast delen zij uit het boek 'Einstein en de kunst van... leidinggeven met diepgang' handvatten die jou als manager juist nu helpen.
Paradox: corona heeft ook positieve kanten voor daklozenNederland telt rond de 39.000 dak- en thuisloze mensen, aldus de meest recente schatting van het CBS. Het Trimbos-instituut onderzocht de sociale gevolgen van de coronamaatregelen op kwetsbare groepen, waaronder dakloze mensen*.
Hoe maken we hechtingsproblematiek bespreekbaar?Hechtingsproblematiek signaleren is één ding. Dit bespreekbaar maken met ouders en kinderen is de volgende stap. Hoe bespreek je hechtingsproblematiek op een juiste manier zonder de onderlinge relatie op het spel te zetten?
Verlaag de drempel voor hulp en voorkom dat pedofielen (opnieuw) de fout in gaan!Mensen met pedofiele gevoelens en plegers van kindermisbruik worden vaak in een adem genoemd en door elkaar gebruikt. Er zijn echter grote verschillen in de achterliggende problemen en de inhoud van de behandeling. Bent u al optimaal op de hoogte van deze verschillen? En weet u hoe u de beste behandeling en bejegening kunt bieden?
Whitepaper Varen op veerkracht| Handvatten voor lesgeven in tijden van stressHoewel de coronamaatregelen zijn versoepeld hebben veel kinderen nog steeds last van extra stress. Dit blijft nog wel even. Gelukkig kunnen de meeste kinderen deze stress met steun uit hun omgeving goed hanteren en is hun veerkracht voldoende om als deze periode voorbij is weer van de stress te herstellen. Toch kunnen alle kinderen hier de komende periode steun vanuit school bij gebruiken.
Werken met Cirkels van NabijheidKinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking hebben meestal hulp nodig bij de verzorging. Vaak hebben zij meerdere verzorgers die intieme handelingen verrichten die door de kinderen meestal niet als zodanig worden ervaren. Dit kan leiden tot een onderontwikkeld besef van autonomie en lichaamsgrenzen.
Video | Wereld MS Dag 2020 | Een moeder vol Stoplichten, kinderen aan het woord over MS“Toen mama MS kreeg, was ik 7 jaar en Aisha 5 jaar. We wisten niet precies wat voor ziekte het was, maar mama lag vaak op bed en kon niet fietsen of wandelen in de avond”, vertelt Ailee. “Ze had last van tintelingen en ik was bang dat mama dood zou gaan. Ik had veel nachtmerries”, vult Aisha haar zus aan. De dochters van auteur Fiona Sie delen ter gelegenheid van Wereld MS Dag (zaterdag 30 mei) hun verhaal. Ook vertellen zij in de onderstaande video hoe het boek Een Moeder vol Stoplichten hen heeft geholpen.
Drie essentiële tips om gelukkiger en gezonder uit de coronacrisis te komenTwintig procent van de mensen leeft ongezonder dan voor de coronacrisis. Deze groep sport minder en eet meer. Dat blijkt uit het tweede corona-onderzoek van GGD Flevoland in samenwerking met het RIVM en andere GGD’en. Uit hetzelfde onderzoek, dat werd gehouden onder 5000 Flevolanders. blijkt ook dat een derde zich eenzamer voelt, omdat het (fysieke) contact met vrienden, familie en kennissen zeer beperkt is. Grote vraag is dan ook: Hoe blijven we in deze tijd in mentaal en fysiek opzicht gezond?
Corona heeft in zeer korte tijd enorm veel activiteiten tot een halt gebracht. Zo ook vele actieonderzoeken. Ik heb vele participatieve actieonderzoeken (PAO's) gezien die op het punt stonden een prachtige beweging in de gemeenschap teweeg te brengen, toen opeens alles stilviel. Hoewel de maatregelen binnenkort wellicht worden versoepeld, zal het voorlopig zeker nog niet terug zijn bij 'normaal'. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kan een PAO online worden uitgevoerd? En wat zijn de voor- en nadelen?
Van de Sande in gesprek met Vrouw over ADHD bij meisjes: ‘Houd gewoontes aan’Meisjes met ADHD gedragen zich anders dan jongens met ADHD. Hoe ga je het beste met hen om, vooral in deze tijden van vrijwel hele dagen thuis zitten? SWP-auteur Jacqueline van de Sande geeft in gesprek met VROUW tips. Van de Sande is schrijfster van de boeken Druk en dromerig en Druk en dan weer dromerig.
De jaarlijkse lintjesregen daalt ook dit jaar weer neer op circa 3000 Nederlanders die vanwege hun bijzondere verdiensten voor maatschappij en samenleving een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit jaar is ook Huub Wiltschut van de redactie van het vakblad Sozio onderscheiden.
BLOG | HOE GEEF JE MENSEN MET DEMENTIE AFLEIDING IN DEZE ONWERKELIJKE TIJDEN?Aan alle lieve mensen die in de zorg voor mensen met dementie werken. Door de totaal veranderde omstandigheden en beperkingen is de wereld voor mensen met dementie ingrijpend veranderd. Een blog van Joke de Jonge. Auteur van onder andere Ik weet nog goed… en Een kijkje achter de schermen
De gemeente Den Haag lanceerde 24 maart jl. een speciale website voor gezinnen. Die biedt informatie en inspiratie en ondersteunt gezinnen met kinderen om zo goed mogelijk de coronacrisis door te komen.
Scholieren steeds jonger betrokken bij drugscriminaliteitScholieren beginnen steeds jonger met blowen en dealen. Veel schoolbesturen zwijgen over deze onderwerpen, vanwege mogelijke reputatieschade. Eelco van der Kruk en Niels van der Graaff, beide directeur op een middelbare school in Arnhem, vinden openheid over dit probleem belangrijk en doen hun verhaal in het NRC.
Tijdens een crisis wil iedereen helpenEen crisis als deze biedt belangrijke lessen voor organisaties die met vrijwilligers werken. Dat mensen zich massaal om elkaar bekommeren in tijden van nood is voor mij niets nieuws: ik kom zelf uit de rampenhulpverleningshoek. . Daarom heb ik me altijd verbaasd over de aanname dat we als mensen zo weinig voor elkaar over hebben en vooral op onszelf gericht zijn. Gelukkig heeft Rutger Bregman met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ hier korte metten mee gemaakt.
Methoden, interventies: wat doet het in je werkleven?In de aanstaande editie van Sozio is er aandacht voor methoden, methodieken, aanpakken of zeg maar: interventies die je professionele leven ondersteunen in je contact met degenen die je hulp en begeleiding nodig hebben. Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Bij deze de uitnodiging om je tekstbijdrage naar de redactie te sturen met het oog op publicatie in de volgende uitgave.
Triple problematiekDe problemen van patiënten passen zelden in één vakje. Dat is zeker het geval bij patiënten met triple problematiek, bij wie er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB), verslavingsproblematiek én een psychische stoornis. Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek, maar weten vaak niet wat er allemaal speelt en zien door de bomen het bos niet meer. Want: waar begin je?
Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?“Overlast door verwarde personen afgelopen vijf jaar verdubbeld” kopt de krant. De problematiek rondom personen met verward gedrag blijft onverminderd urgent. De nieuwe wetgevingen zoals de Wvggz en Wzd zorgen voor een verschuiving in het zorgaanbod en zet de zorg aan mensen met verward gedrag nog meer onder druk.
Trauma: hoe pak je dat aanVeel, heel veel mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben van een hulpverlener of wijkteam zijn ergens getraumatiseerd. Dat kan 'licht' via pestgedrag oplopend tot het niet kunnen verwerken van zware traumatische ervaringen rondom dood en (huiselijk) geweld.
Ieder kind verdient een kansrijke toekomstKinderen zijn de toekomst als hun ouders er ook een krijgen. Een heel treffende uitspraak van Loesje! Met de komst van het manifest 1001 kritieke dagen en het actieprogramma kansrijke start zijn we een stap vooruit gegaan. Maar we zijn er nog niet. Er zijn helaas nog steeds te veel kwetsbare jonge kinderen die ons hard nodig hebben om een kansrijke toekomst tegemoet te gaan.
Leren van casuïstiekDe transformatie van de jeugdhulp blijkt voor gemeenten een complexe opgave te zijn. Het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende, ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin is nog lang niet gerealiseerd, zo blijkt bijvoorbeeld uit de tussentijdse evaluatie van de Jeugdwet. Er moeten op lokaal en regionaal niveau ook nieuwe organisatorische arrangementen en systemen (of stelsels) worden ontwikkeld die passen bij zich ontwikkelende praktijken in het sociaal domein. De zorginhoudelijke en institutionele transformatie van de jeugdhulp gaan hand in hand.
Podcast René Peters over jeugdzorgEx-wethouder en Tweede Kamerlid René Peters is gestart met een podcast-serie over de jeugdzorg. Hij neemt zich voor in 30 gesprekken veel aspecten van jeugdzorg te behandelen.

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking