Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 4 - 2018

Sozio Special LVB 2018
Sozio themanummer licht verstandelijke beperking

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Vroegsignalering

'Vroegsignalering van een LVB/zwakbegaafdheid is belangrijk. Maar hoe doe je dat als professional, en hoe sluit je vervolgens beter aan bij deze persoon? Jolanda Douma geeft tips.’

Nee, het gaat niet vanzelf over

In Groningen en Friesland biedt de poli seksuologie van Reik een behandeling aan jongeren met een LVB en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

Internetgedrag

Zorg- en welzijnsorganisaties zijn bezorgd over het internetgedrag van jongeren met een LVB. Veel professionals voelen zich onvoldoende toegerust. Rogier de Groot pleit voor virtuele verbondenheid en begeleide experimenteerruimte.

Bordspel ‘Digimant de mediajungle’

LVB’ers en hun begeleiders prikkelen om een dialoog te voeren over waarden en normen rondom digitaal mediagebruik: dat is het doel van ‘Digimant de mediajungle’, een bordspel in combinatie met een app.

Bijna-baantje voor jongeren

Voor jongeren met een LVB is het erg moeilijk een geschikt bijbaantje te vinden (en te houden). In de regio ’s-Hertogenbosch bemiddelt Stichting Bijna-baantjes. ‘We zijn eerlijk over hun en onze mogelijkheden.’

Gezin centraal

Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking: daarover gaat Gezin centraal & de licht verstandelijke beperking, dat in 2019 verschijnt. ‘Niet-weten is een hou ding van oprechte belangstelling voor de ander.’

Stel altijd een vraag over geld

Sociale professionals zijn onmisbaar voor schuldpreventie, vinden ze bij het Nibud. Voor Sozio inventariseerde het Nibud hoe sociale professionals tegen deze taak aankijken. ‘Wij moeten financiële problemen niet alleen kunnen signaleren, maar ook begeleiden.’

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Van onze partner

Aan een leeg gebouw heeft niemand watEen methodiek ontwikkelen. Een werkwijze beschrijven. Misschien zie jij er de lol niet van in maar ik vind dat machtig mooi werk. Als ik ermee bezig ben voel ik me een beetje zoals een architect die een gebouw ontwerpt. Geen constructie van hout en staal en beton, mijn bouwmaterialen zijn de kennis van professionals, de wetenschap, de vragen en wensen vanuit het veld, de ervaringen van kinderen en ouders en mijn eigen common sense. Bouwen maar!
Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal DomeinGemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk. Of het nu gaat om financiën, informatiemanagement, verantwoording of regionale en ketensamenwerking; een nieuwe aanpak en inrichting van bedrijfsprocessen is cruciaal voor het komen tot transformatie.

Nieuws

Marijke Vos: 'Geef vakmensen de ruimte'Geef alle vakmensen in de wijk de ruimte: die oproep deed Marijke Vos, voorzitter van Sociaal Werk Nederland, half september in een ingezonden brief in de Volkskrant.
Sociaal werk wordt 'mensenrechtenberoep'Als door regelgeving en beleid belemmeringen ontstaan in toegang tot zorg, brengt dit risico’s met zich mee voor de realisatie van mensenrechten op lokaal niveau. Een praktijkstudie van het HU-Kenniscentrum Sociale Innovatie laat de invloed van sociale professionals op dit proces zien.
Rode taart voor wijkcoachesDe PvdA heeft een rode taart uitgereikt aan de wijkcoaches van Warnsveld en Leesten. De wijkcoaches geven laagdrempelige ondersteuning dichtbij de mensen.
Boekje over de uitdaging van samenwerken'Welzijn op recept' is een methode om mensen met psychosociale klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, creatieve activiteiten of met elkaar koken en eten. Nu is een gelijknamig boekje verschenen, over de uitdaging van samenwerken tussen zorg en welzijn.
Kennisnetwerk verward gedrag gestartHet Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos-instituut en Vilans slaan de handen ineen om kennis te ontsluiten over verward gedrag. Ze doen dat samen met praktijkpartijen en branche- en beroepsverenigingen. Zo willen zij werken aan het versterken van de aanpak van verward gedrag.
De behandeling van angst bij kinderen en jongeren

Op vrijdag 5 oktober organiseert de Bascule in samenwerking met Uitgeverij SWP een middagsymposium over de behandeling van angst bij kinderen en jongeren. Aanleiding voor dit symposium is de uitgave van de vertaling van het boek van Eli Lebowitz en Haim Omer: De behandeling van angst bij kinderen en jongeren op basis van cognitieve gedragstherapie en geweldloos verzet.

De woningbouwcorporatie en het sociale domeinWat kan een woningcorporatie doen tegen eenzaamheid bij huurders? Kan ze helpen bouwen aan sociale netwerken?
Toezicht, toezicht, toezicht: het loopt uit de handEr is over de hele linie groeiende weerstand tegen de overstelpende controlezucht op het gebied van zorg en onderwijs. Zo Iiepen de leerkrachten de afgelopen jaren te hoop tegen het lerarenregister, een plan uit 2012 van het vorige kabinet waarvan staatssecretaris Sander Dekker in 2015 de registratie verplicht wilde stellen en welke verplichting op 1 juli dit jaar zou ingaan. Vlak voor die datum kondigde minister Arie Slob aan helemaal opnieuw te willen beginnen. De leerkrachten voelden zich niet vertegenwoordigd door de Onderwijscoöperatie die de regels voor het register opstelde. Hun kritiek richtte zich vooral op de ‘afvinklijst’. De Onderwijsraad noemde het register een ‘technisch-bureaucratische exercitie’.
De Zuid-OostBrabantse inkoopcombinatie voor WMO en jeugdzorg van in totaal 21 gemeenten stopt in deze vorm ermee. De samenwerking is ingewikkeld en kwetsbaar, waardoor de slagkracht en het beoogde effect wegvalt.
'Eigen Kracht' past toontje lagerEen moeder zoekt hulp. Zij kampt met burn-out klachten en haar dochtertje vertoont gedragsproblemen. De gemeente stelt een 'meedenk- bijeenkomst' voor waar familie en kennissen van moeder oplossingen kunnen aandragen of hulp kunnen aanbieden. Op de bijeenkomst hoort moeder haar zwagers zeggen dat ze wel 'wat chaotisch' is, ‘misschien soms betere keuzes moet maken’ en of het handig is dat ze een nieuwe kat heeft genomen? Aan het einde van de bijeenkomst staat de moeder strak van spanning en heeft niemand hulp aangeboden.
Aanbestedingsgekte: je kunt ook weigerenDaar zullen ze toch raar van opgekeken hebben in Noordholland: 25 gemeenten staken de koppen bij elkaar om gezamenlijk de zwaardere jeugdhulp in te kopen via een aanbestedingsprocedure. Jammer dat er geen jeugdzorgorganisatie op wilde inschrijven.
WESP SurvivalgidsDe Survivalgids is voor jongeren door jongeren die in groepen of gezinshuizen hebben gewoond of dat op het moment nog doen. Zij delen hun wensen, ervaringen en tips.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukkingArchief