Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 1 - 2019

Sozio Special
Themanummer
Opleiding & Werk 2019

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Jan-Willem Bruins

Het heeft even geduurd, maar sinds kort biedt bijna elke hogeschool de nieuwe opleiding Social Work aan. ‘De decentralisaties vormden de katalysator,’ zegt Jan- Willem Bruins, directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.

Lees het artikel via deze pagina

Winny van den Brink

Nergens raken opleiding en werk elkaar zo direct als bij de student die ook kennismaakt met de hectische praktijk. Huub Wiltschut in gesprek met Winny van den Brink, vierdejaarsstudente Social Work.

Lees verder via deze pagina

Eerst diploma, dan professionaliseren

We leven in een tijd waarin beroepskrachten geacht worden kwaliteit te leveren. ‘Jouw cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat je goed bent opgeleid, je vak bijhoudt en leert van je eigen praktijk.’

Lees verder via deze pagina

Leg ze in de watten

Als het zo moeilijk is om het juiste personeel binnen te halen, dan moeten we het zij-instomers en herintreders gemakkelijk maken, zegt Yildiz Karadag. Plus een pleidooi voor EVC.

Lees verder via deze pagina

HvA start met sociale uitdagingen

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in september met de nieuwe opleiding Social Work. Studenten gaan samen met praktijkpartners, onderzoekers en inwoners van Amsterdam werken aan vijf maatschappelijke uitdagingen..

Lees verder via deze pagina

Hoe verbind je onderwijs en praktijk?

Studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) vertellen hoe zij de combinatie van studeren en het opdoen van praktijkervaringen ervaren. Het praktijkbureau laat zien hoe zij pendelt tussen de polen ‘opleiding’ en ‘werkveld’.

Lees verder via deze pagina

Jan-Pieter van Waasbergen

Jan-Pieter van Waasbergen, praktijkopleider bij Lister, over zijn vak, de visie van zijn organisatie en de eerste studenten Social Work die stage gaan lopen. ‘Er komt nog meer aandacht voor herstelondersteunende zorg.’

Lees verder op deze pagina

Draagt jouw organisatie bij aan je werkplezier?

Onlangs startte minister De Jonge een campagne om de instroom van nieuwe beroepskrachten in de zorg te bevorderen. Misschien kan hij zich beter richten op het bevorderen van werkplezier, stelt Sijko Wierenga, want een organisatie kan dat plezier flink vergallen. Hij geeft alvast tips die jou kunnen helpen.

Lees verder op deze pagina

Straatwijsheid

Het Nederlandse onderwijssysteem sluit niet aan bij mannelijke risicojongeren, zegt Mathijs Zwinkels. Hij pleit voor resultaat- en praktijkgerichte opdrachten en benadrukt de waarde van straatwijsheid in uiteenlopende beroepen.

Lees verder op deze pagina

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?Maandag 3 juni 2019 is de Landelijke Actieweek Thuiszitters weer van start gegaan. Tijdens deze week zet het Steunpunt Passend Onderwijs het onnodig ‘thuiszitten’ van kinderen op de kaart. Via activiteiten en brainstormsessies worden aanwezigen uitgenodigd om na te denken over manieren waarop (langdurig) zieke leerlingen weer de klas in kunnen worden geholpen. Eind juni organiseert congresorganisatie Logacom het 2e Thuiszitterscongres.
Laat het eindelijk doordringen tot Den Haag: de jeugdzorg is in echt gevaarIngrijpend decentraliseren en tegelijkertijd ingrijpend bezuinigen, en dat luchthartig verkopen met de fantasievolle bewering dat het allemaal goed komt, wat zeg ik, beter, veel beter wordt! Zo werd de rücksichtsloze overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten vanuit Den Haag en vanuit de grote gemeenten indertijd gebracht.
Het gaat bar slecht met de jeugdzorg. De jeugdzorgwerkers spannen zich dagelijks in om er het beste van te maken, maar er is gebrek aan alles – aan geld, aan deskundig en ervaren personeel, aan adequate opvang en aan centrale sturing.
Er zijn van die functies/beroepen die ooit superpopulair waren, maar door omstandigheden worden wegbezuinigd. Dat was ook een beetje het lot van het opbouwwerk die zijn bloeiperiode had tussen de jaren '60 en midden jaren 80.
Gemeenten met het beste sociaal beleid in 2018Het is niet de grootste ontdekking, maar Pekela, Veendam, Werkendam* en Alkmaar zijn de best scorende gemeenten op sociaal beleid bij de Lokale Monitor van de FNV over 2018. De FNV Monitor toetst elke twee jaar hoe gemeenten omgaan met mensen met een uitkering of beperking, wat ze doen aan armoedebeleid, hoe ze huishoudelijke zorg of jeugdhulp inkopen en of ze mensen de zekerheid van een vaste baan geven.
Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?Personen met verward gedrag blijven steeds langer thuis wonen en participeren actief in de maatschappij. De zorgvraag van deze cliënten is echter onverminderd urgent. Hoe kunt u persoonsgerichte zorg bieden in de wijk?
Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen en roept minister De Jonge van VWS op om te komen tot een overkoepelende visie. Die visie zou als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.
Zou de crisis in de jeugdzorg dan eindelijk doordringen tot Den Haag?Toen wij in de jaren voorafgaand aan de overhaaste invoering van de Jeugdwet begin 2015 waarschuwden voor het gebrek aan voorbereiding en voor de grote risico’s juist voor de kinderen die de meeste zorg nodig hebben, werd dat weggezet als angsthazerij. Als je wees op de merkwaardige uitzonderingspositie voor minderjarigen wat betreft hun toegang tot de ggz, dan werd dat afgedaan als ‘ouderwets’. En hetzelfde gold voor waarschuwingen voor de risico’s op het gebied van de privacybescherming en het gebruik van een vage notie als ‘drang’. Allemaal ‘ouderwetse kritiek’.
Een trauma bij kinderen: wat kunnen we doen?Niet ieder kind wordt geboren in een gezin waar elke avond een warme stamppot op tafel staat of een knuffel wordt gegeven wanneer er een boze droom voorbij komt. Geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik of manipulerende ouders… Helaas komt dit in veel gezinnen voor en komen we dit regelmatig tegen tijdens ons werk. Hoe kunnen we helpen?
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat het mogelijk maakt om standaard berichtenverkeer en financiële verantwoording zoals facturatie tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen. Wmo- en jeugdzorginstellingen krijgen hierdoor met minder administratie te maken.
CPB Wijkteamrapport verder uit de doekenHet eerder uitgebrachte rapport van het CPB (zie verder op deze site) heeft stof doen opwaaien. Een gemeentelijk adviseur, Brecht Sies, heeft een uitleg-filmpje over het rapport gemaakt en doet suggesties voor de toekomst.
Wijkteams tegen het licht gehoudenHet Centraal Planbureau publiceerde op 18 januari een kritisch rapport over de wijkteams. Het blijkt dat in gemeenten waar wijkteams aan de slag zijn er meer doorverwijzingen naar specialistische voorzieningen zijn. Meer doorverwijzingen leiden tot hogere kosten, waardoor de beleidsdoelstelling om met behulp van wijkteams minder geld kwijt te zijn eerder het tegenovergestelde bereikt.
De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 heeft de jeugdzorg in een financiële crisis gestort. Vergeleken met de dreigende scenario’s in de jeugdzorg is het recente faillissement van twee ziekenhuizen kinderspel. Veel jeugdzorginstellingen hangen aan het Haags infuus van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) of eten mee uit de ruif van gehandicaptenzorg en ouderenzorg.
Praten met kinderen over scheiding. Belangrijk! Maar hoe doe je dat? Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert. Kinderen krijgen niet een, maar twee huizen waartussen ze afwisselen. Of een ouder verdwijnt geheel uit beeld. Ze moeten misschien naar verschillende scholen, krijgen andere vriendjes en vriendinnetjes en ga zo maar door. De huidige situatie waarin zij beide ouders in de buurt hebben verandert in ieder geval drastisch.
Oproep inbreng congres Huiselijk Geweld 2019Dit jaar is de zesde editie van het jaarcongres Huiselijk Geweld op 21 november 2019 gepland. Om ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven, plannen, visies, instrumenten gericht op reductie van kindermishandeling maar ook bij huiselijk geweld tussen partners, is er een formulier beschikbaar om een invulling van een deelthema voor te stellen.
Vanaf 1 januari 2020 zijn er voor alle Utrechtse kinderen en gezinnen integrale specialistische teams voor jeugdhulp in de buurt: zorg op maat dicht bij huis. Ook heeft de aanbesteding als doel om meer Utrechtse kinderen thuis te laten opgroeien: dat is het uitgangspunt van de gemeente Utrecht, die daartoe een aanbesteding heeft georganiseerd.
Loon wordt heikel punt in onderhandelingenMet ingang van 1 juli 2019 eindigt de looptijd van de huidige cao Sociaal Werk. Om de onderhandelingen voor te bereiden, organiseert Sociaal Werk Nederland regiobijeenkomsten. Maar nu al is duidelijk dat SWN gaat inzetten op een loonsverhoging.
'Ambulantisering vergt andere prioritering'De ambulantisering van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen is nog maar nauwelijks op gang gekomen. Het vergt een fundamenteel andere prioritering en innovatieruimte op de werkvloer. Dat stelt Hans Kroon, de kersverse hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering (werkzaam voor het Trimbos Instituut).
'Samenwerking nodig tussen sportvereniging en jeugdhulp'De samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulporganisaties is nodig om meer kwetsbare kinderen en jongeren te begeleiden naar sportverenigingen, en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling. Dat schrijft onderzoeker Niels Hermens in zijn proefschrift.
Gemeenten worstelen met tekortenSteeds meer gemeenten slagen er niet in de bedragen in de hand te houden die ze uitgeven aan het sociaal domein. Soziozet recente berichten daarover op een rij; ze gaan over Huizen/Laren/Blaricum, Arnhem en Amersfoort.
Proef zorg en hulp in Nijmeegse wijkenIn 2019 en 2020 voert de gemeente Nijmegen een pilot uit in Lindenholt en Nijmegen-Zuid met professionals van welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam. Zo’n team moet ervoor zorgen dat de gemeente meer grip krijgt op zorgindicaties en verwijzingen en minder zorg hoeft in te kopen.
Hamid beweegt zich tussen GGZ, wijkteam en huisarts‘Hamid el Manssouri kwam zelf met het idee om als ervaringsdeskundige in een huisartsenpraktijk te gaan werken,’ vertelt Huub Beijers van het steunpunt GGZ Utrecht. ‘Hij spreekt de taal en kent de Marokkaanse cultuur. Hij kan daardoor contact maken met mensen waar dat anderen niet lukt.’

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking