Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

In voorbereiding

# 1 - 2023

Sozio
Praktijkgericht onderzoek

In het meest recente nummer

# 4 - 2022

Sozio
Probleem ≠ gedrag

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Artikelen Sozio-special

Als professional in de (jeugd)ggz ken je misschien situaties waarbij de cliënt niet of onvoldoende profi teert van behandeling of van ingezette begeleiding. Herstel blijft uit en de moedeloosheid bij cliënt, diens naasten en bij jou als professional neemt toe.
Het werken in complexe zorgsituaties kan behoorlijk uitdagend zijn. Wanneer er sprake is van probleemgedrag zet dit druk op de onder­ linge contacten tussen de betrokkenen rondom een cliënt. Een incident waarin een cliënt met het meubilair heeft gegooid, kan lei­ den tot een verhoogde alertheid bij begeleiders, extra handelings­ plannen vanuit gedragsdeskundigen of een klacht van een verwant van een huisgenoot.
Op een koude ochtend in september heb ik een warm gesprek met Heleen van der Pijl en Didier Rammers, beide coördinatoren binnen CCE, over de meerwaarde van het systeemtheoretisch denken voor hun consultaties.
Victor Kouratovsky is klinisch psycholoog en kinder­ en jeugdpsycho­ loog en werkt binnen het veld van de culturele psychiatrie. Al meer dan dertig jaar zet hij zich in voor mensen van alle leeftijden, van elke culturele achtergrond. De invloed van die culturele achtergrond op hulpverleningsrelaties is groot.
Nine van den Berg (25) kent de ggz van binnen en buiten. Op haar vijftiende werd zij opgenomen in een eetkliniek en leerde in de jaren erna verschillende kanten van de ggz kennen. Kanten van de ggz die haar, naar eigen zeggen, zieker maakten.
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de fysieke leefomgeving en wat de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan het welbevinden van de mens.
Tijdens consultaties binnen de zorg zie ik meer en meer de behoefte van zorgverleners om te onderzoeken in hoeverre hun wijze van ondersteunen van de zorgvrager juist is. Is het goed wat ik doe? Hoe kom ik tot een passende afweging voor de zorgvrager? Wat be­tekent dat voor mij? Wat is mijn idee over wat hoort?
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) doet consultaties in complexe situaties waarin de zorg vastloopt, waarin ‘probleem­ gedrag’ is ontstaan en professionals rondom een cliënt handelings­ verlegen raken.
Om te begrijpen wat huiselijk geweld met hechting doet, zullen we eerst moeten begrijpen wat hechting is. Daarvoor moeten we naar de basis, de vader van de gehechtheidstheorie: John Bowlby. Inmiddels is het een van de meest onderzochte onderwerpen van de ontwikkelingspsychologie.
Hoe belangrijk is iemands levensverhaal in de zorgverlening? Kan het levensverhaal bepaald gedrag, zeg ‘probleemgedrag’, verklaren? Voor CCE­consulent Els Teune is het levensverhaal de echo die altijd meedoet: ‘Iemand ís zijn levensverhaal. Oh, mevrouw is al dertig keer verhuisd? Ja, dan snap ik wel dat ze zich niet wil binden.’
Mevrouw Jansen (88) belt zo vaak met 112, de huisartsenpost en de thuiszorg, dat de snelle toegang tot zorg voor andere mensen in gevaar komt. Klinische ggz­behandelingen heeft ze afgebroken of afgewezen en haar medicatie neemt ze waarschijnlijk niet of onregel­ matig in. Omdat betrokken zorgprofessionals niet meer weten wat ze met de situatie aan moeten en het zorgsysteem vastloopt, vragen ze een consultatie aan bij Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).
Studenten die de minor ‘Onbegrepen gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel’ volgen, worden uitgedaagd om heel methodisch aan één specifi eke casus te werken. ‘Liever zoek je niet direct naar de oplossing, maar ga je ontdekkend kijken, analyseren en grondig nadenken’, aldus een van de studenten.
Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen een vaste woonplek bieden zonder overplaatsingen, zelfs als het heel ingewikkeld wordt. Wat vraagt het van een team om de omslag te maken naar zo’n woonvorm waar kinderen blijven, waar alles vanuit de relatie wordt opgelost en waar de deuren open zijn?
Seksueel probleemgedrag wordt nog nauwelijks vanuit de wensen en de behoeften van een cliënt bekeken, maar met name door de ogen van de omgeving. Het risico hiervan is dat de veiligheids­ bril opgezet wordt in het kijken en handelen bij seksualiteit. We vragen van professionals om door een roze bril te gaan kijken naar het seksuele gedrag ten einde kansen en mogelijkheden te bieden om te groeien naar seksuele gezondheid en plezier.
Steeds vaker wordt de aandacht gevestigd op de link tussen probleemgedrag en traumatische ervaringen, ook bij mensen met een verstandelijke beperking. Oog hebben voor belangrijke levensgebeur­ tenissen in het verleden kan een ander licht werpen op probleem­ gedrag in het heden. Weten wat iemand heeft meegemaakt, kan helpen gedrag beter te begrijpen en begeleiden.
Er wordt vaak te gemakkelijk gesproken over cliënten met ‘probleemgedrag’. Tegenwoordig worden ze ook wel ‘cliënten met onbegrepen gedrag’ genoemd. Dit zegt mijns inziens echter onvoldoende over hun werkelijke situatie.
Sinds januari van dit jaar werkt het Discovery College in Barendrecht samen met onder andere de gemeente Rotterdam om (dreigende) thuiszittende leerlingen passend onderwijs te bieden. Het doel: het verschil maken voor iedere leerling, want ‘je gunt iedereen ontwikkeling’
Schoenen uit, horloge af, riem af en mijn tas in een grijze bak op de rollenbank. Ik loop door het poortje en ja hoor, hij piept! De beveiliger kijkt streng, onverbiddelijk moet ik terug; ergens is nog iets van ijzer. Na wat zenuwachtig zoeken blijkt een clip van een balpen, diep verbor­gen in de voering van mijn colbert, de boosdoener.
atuurlijk leidt zelfstimulerend gedrag bij jonge kinderen lang niet N altijd tot ernstige en aanhoudende zelfverwonding. Soms blijft het beperkt in intensiteit of frequentie. En soms verdwijnt het. Ogenschijnlijk zomaar. Maar andersom geldt ook: volwassenen met een verstandelijke beperking die zichzelf verwonden, doen dat vaak wel vanaf jonge leeftijd. Lichte zelfverwonding of zelfsti- mulerend gedrag, is dus wel degelijk een reden om oplettend te zijn en te zoeken naar redenen waarom die zelfstimulering ontstaat en blijft bestaan.

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Wel femicide, geen demonstratiesDe NOS kopt ''Ook Nederland kent femicide, maar we gaan er niet de straat voor op''. Het kreeg de afgelopen week nauwelijks media-aandacht, de dood van een 52-jarige vrouw in Utrecht. Doodgestoken door een 43-jarige man. Vermoedelijk is ze omgebracht na een conflict in de relationele sfeer, zegt de politie. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de moeder en dochter die vorige week zaterdag in Zwijndrecht werden neergeschoten. De nog voortvluchtige dader was een ex van de dochter. Zij raakte zwaargewond, haar moeder overleed.
NIEUW | Herstel van eetproblemen (anorexia)“Eetproblemen zijn zeer complex en gaan niet alleen over eetproblemen,” stelt auteur Van der Helm. “Tegelijkertijd kom ik in de residentiële zorg bijna geen meisjes met complexe problematiek tegen die geen eetproblemen hebben. Het probleem is complex, en dus dient de zorg ook veel breder te zijn dan een oplossing voor het symptoom.”
Extra dikke Sozio-editie!Binnenkort verschijnt de eerste editie van 2023! Deze uitgave staat in het thema van 'Praktijkgericht onderzoek' en kun je nu al reserveren.
Bijna 2 miljoen personen slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedragRuim 1,8 miljoen personen van 16 jaar en ouder gaven in 2022 aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen 12 maanden. Dat aantal is fors toegenomen vergeleken met 2020. Het aantal 16-plussers dat aangaf slachtoffer te zijn van huiselijk geweld is in vergelijking met 2020 gelijk gebleven.
NIEUW | Psychisch ontregelde kinderenHoe krijg je zicht op de hulpvraag van een psychisch ontregeld kind? Peter van der Doef laat in Psychisch ontregelde kinderen zien dat hiervoor vier elementaire processen belangrijk zijn: cognitieve, relationele, emotionele en adaptieve processen. Deze processen spelen een rol in de ontwikkeling van ieder mens en krijgen bij psychische ontregelingen een specifieke invulling.
Ramp dreigt: ’40 procent van sociaal werkers overweegt vertrek’De uitstroom van sociaal werkers is hoog. Onderzoeker Marc Hoijtink vreest met grote vreze. De uitstroom is in meerdere opzichten een groot probleem. Niet alleen voor de hulpbehoevenden, maar (op termijn) ook voor het functioneren van de democratie, stelt Hoijtink. Hij vreest dat het sociaal domein voor te veel sociaal werkers op te veel plekken een giftige, demotiverende cocktail is die zij niet meer lusten.
Muziek aanvragen voor 100.000 vergeten kinderen3FM en Het Vergeten Kind bundelen hun krachten! Dit jaar zet 3FM Serious Request zich samen met Het Vergeten Kind in voor de 100.000 vergeten kinderen die opgroeien in gezinnen met heftige problemen.
30 maart Congres ZedendelinquentenRe-integratie van (ex-)delinquenten roept in de samenleving regelmatig flinke emoties op. Een vaak gehoorde opvatting is dat de gevangenis een soort hotel zou zijn waarin gedetineerden worden verwend en dat hun verblijf best wat onaangenamer gemaakt zou kunnen worden: dat zal ze leren! Over de tbs wordt nogal eens in dezelfde termen gedacht: gevaarlijke misdadigers zouden daar, ten onrechte als patiënt bestempeld, in de watten worden gelegd.
NIEUW | Werk samen! De professionele aanpak in het publieke domeinSamenwerking is de spil van bijna alle menselijke prestaties en hoort bij ons zoals vliegen hoort bij vogels. Vogels hebben geen hoogtevrees en vliegen op grote hoogte, zonder angst voor de diepte en de val. Hoe anders gaan wij om met samenwerking. Ook al hoort dit bij onze menselijke natuur, de diepte en de val houden ons voortdurend bezig. Broodnodige samenwerking wordt vaak vermeden of dichtgetimmerd in procedures en regels.
NIEUW | Waarom vriendschappen zo belangrijk zijnVriendschappen vormen een verrijking en verdieping van het leven. Dat geldt ook voor jongeren. Vriendschappen geven de sociale en emotionele ontwikkeling een ‘boost’. Met een vriendschap staan jongeren sterker in hun schoenen, kunnen ze het leven beter aan en leren ze zichzelf ook beter kennen. Vriendschappen hebben kortom een positieve invloed op tal van terreinen: van gedrag en leerprestaties tot welzijn.
NIEUW | Herstel in bewegingDe auteur beschrijft in een notendop het beloop van wat tegenwoordig de herstelbeweging heet, met ontelbare initiatieven, deelnemers en voortrekkers van 2000 tot 2020. Acht woordvoerders en twaalf denkers schetsen in dit boek de contouren van een beweging, waarin een nieuwe geestelijke gezondheidszorg gestalte krijgt.
Nationale Vrijwilligersdag | Zet jouw vrijwilligers centraal!Vandaag is het 'Nationale Vrijwilligersdag'. Jaarlijks op 7 december worden landelijk vrijwilligers in het zonnetje gezet. Ook regionaal krijgen veel vrijwilligers extra aandacht. Hoe blijf je vrijwilligers enthousiasmeren? Hoe hou je ze verbonden? Het boek Vrijwilligers centraal helpt bij het beantwoorden van die vraag.
Nieuwe zorgverzekering? Redenen waarom je eerst moet vergelijken!Wanneer je een nieuwe zorgverzekering overweegt, is het verstandig om verschillende aanbieders te vergelijken voordat je een definitieve keuze maakt. Het kan verleidelijk zijn om snel over te stappen naar een nieuwe aanbieder, maar wij vertellen je graag waarom het verstandig is om eerst verschillende aanbieders te vergelijken.
NIEUW | Bodypercussie. Grooven met groepen

Met meer dan zestig video's om zelf stap voor stap aan de slag te gaan!

Bodypercussie is van alle tijden, leeftijden en culturen. Het is een smeltkroes van ritme, dans, beweging en sociale interactie waar (bijna) iedereen aan kan meedoen, omdat je alleen je lijf nodig hebt.

Kijktip: Kanaal SociaalNederland kent meer dan vijf miljoen mantelzorgers en dat worden er in de toekomst alleen maar meer. Of we het willen of niet, mantelzorg is de hoeksteen van ons zorgsysteem. Voor de zesdelige documentaireserie Kanaal Sociaal strijken regisseurs Nelleke Koop en Stephane Kaas meer dan een jaar lang neer in Deventer, met zijn zo diverse bevolking. Zij volgen de levens van zes Deventenaren die voor een dierbare zorgen.
Waar moet je opletten bij het kiezen van een zorgverzekering?Tot aan het einde van het jaar heb je de mogelijkheid om over te stappen op een andere zorgverzekering. Daarna is het in principe niet meer de bedoeling om te wisselen. Zorg er dus voor dat je op tijd hebt uitgezocht welke zorgverzekering het beste bij je persoonlijke situatie aansluit.
NIEUW | Woelig gevoelig. Werken met reflexen bij onbegrepen gedragKinderen en jongeren die buiten de lijntjes kleuren – het zijn de dromers, de ‘snelle Jelles’, de clowntjes, de uitvinders, de helpers of de dwarslopers. Velen van hen belanden in het hulpverleningscircuit, omdat hun gedrag niet wordt begrepen of als lastig wordt gezien. Soms krijgen zij een diagnose als ADD, ADHD of autisme. Vaker worden ze gelabeld aan de hand van hun gedrag, zoals brutaal, depressief of angstig. Maar is dat terecht?
Jeugdautoriteit: Snel regionale oplossingen nodig voor JeugdzorgPlusDe Jeugdautoriteit heeft op 21 oktober 2022 het Rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere jeugdhulpketenpartners. Het rapport geeft inzicht in capaciteit, bezetting en herkomst van cliënten in JeugdzorgPlus. De Jeugdautoriteit concludeert dat door het verschil tussen bezetting en capaciteit groot omzetverlies ontstaat, met continuïteitsproblematiek tot gevolg. De Jeugdautoriteit roept partijen op samen tot een passende regionale oplossing te komen.
Week van de Werkstress | Mentaal en fysiek sterk!Van 14 tot en met 18 november 2022 organiseert OVAL de Week van de Werkstress. Werkgevers krijgen concrete handvatten om dit samen met hun werknemers te realiseren. Het inzetten op het versterken van alle medewerkers leidt ertoe dat een organisatie meer in balans komt.
De gezamenlijke inspecties Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben op 10 november Minister Franc Weerwind opgeroepen om geen 'nieuwe' jongeren meer in JJI's te plaatsen zolang niet kan worden voldaan aan de wettelijke vereisten waarop deze jongeren recht hebben. Plaatsing kan volgens hen pas als er minimaal een volwaardig dagprogramma is, er in elk geval twee gekwalificeerde groepsleiders op een groep staan én er geen interne wachtlijst is. Dat is in het belang van de jongeren en de veiligheid van personeel dat onder grote druk werkt. De JJI’s en de verantwoordelijke Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben een onuitvoerbare opdracht, hoe hard hun medewerkers zich ook inspannen, aldus de gezamenlijke inspecties.
Hoge werkdruk? Hoe ben jij verzekerd voor de gevolgenSteeds meer mensen ervaren een te hoge werkdruk. In verschillende sectoren loopt de werkdruk voor het personeel steeds hoger op. Langdurig hoge werkdruk kan leiden tot teveel stress, onzekerheid en de kans op een burn-out. Herstellen van een burn-out duurt vaak een langere periode: van een paar maanden tot een paar jaar. Een actieve aanpak van een burn-out stimuleert het herstel. Maar hoe doe je dat en waarvoor ben je in zo’n geval verzekerd?
NIEUW | Grondleggers van de pedagogie(k)

‘Grondleggers van de pedagogie(k). Grote denkers over opvoeden: stemmen uit het verleden en hun weerklank in het heden en de toekomst’. Onder deze titel heeft De Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) haar tweejaarlijks congres gehouden. De foto op de voorkant van deze bundel symboliseert het onderwerp treffend: een opvoedeling omringd door bekende opvoeders/denkers zoals Janusz Korczak, Lev Vygotskij, Hannah Arendt en Henriëtte Pimentel.

 

Heeft jeugdbescherming toeslagenouders echt niet anders behandeld?In zijn Kamerbrief over uithuisplaatsingen en kinderopvangtoeslag van 1 november verwijst minister Weerwind naar recent onderzoek van het CBS. Hij concludeert: ‘Er is geen sprake van directe doorwerking van de toeslagenaffaire in de jeugdbescherming: gedupeerde ouders kregen niet vaker dan vergelijkbare gezinnen te maken met een kinderbeschermingsmaatregel.’
NIEUW | Bij elkaar blijvenIn dit boek zijn verhalen en portretten gebundeld van pleegkinderen, ouders, pleegouders, eigen kinderen van pleegouders en familie van pleegouders, waarin naar voren komt hoe dat gevoel van ‘wij horen bij elkaar’ is ontstaan.
Samenwerking Jeugdzorgleert uitgebreid: 6 GI’s bundelen krachtenOp 1 november ondertekenden Partners voor Jeugd (William Schrikker en De Jeugd- en Gezinsbeschermers), Jeugdbescherming Gelderland, Jeugdbescherming Brabant, Samen Veilig Midden Nederland en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de samenwerkingsovereenkomst Jeugdzorgleert 2022-2025. Het aantal deelnemende Gecertificeerde Instellingen (GI’s) groeit hiermee naar zes. Hun gezamenlijke missie: het verder professionaliseren van de jeugdbescherming in Nederland.
Week van de MediationVan 31 oktober tot en met 4 november vindt de zesde editie van de Week van de Mediation plaats. In deze week worden door mediators verschillende activiteiten door het hele land georganiseerd, en vindt u via verschillende mediakanalen meer informatie over conflictbemiddeling. Deze speciale week is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is hoe mediation en geschilbemiddeling het leven makkelijker kunnen maken.
Jeugdbeschermers lopen steeds vaker vast op vechtscheidingenRuzies tussen scheidende ouders lopen soms zo hoog op dat de rechter zich genoodzaakt voelt een jeugdbeschermer in te schakelen. Die moet de kinderen dan beschermen. Maar de overbelaste jeugdbescherming lukt het vaak niet om met een oplossing te komen voor de vaak langslepende en bittere conflicten. Inmiddels denkt ook minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming dat de aanpak bij vechtscheidingen anders moet.
Heb jij als sociaal werker te maken met administratie- en regeldruk?En dat je daardoor te weinig toekomt aan wat er werkelijk toe doet? Movisie houdt een enquête onder sociaal werkers om beter zicht te krijgen op administratie- en regeldruk in hun werk. Vul de enquête in. Een grote respons is belangrijk.
De tijdbewakerIn november is weer de week van de kindermishandeling en ook het congres Huiselijk geweld. Centrale thema bij het congres is Intieme terreur.
Een beklemmende 22 minuten durende Engelse film laat heel duidelijk een voorbeeld zien van wat intieme terreur betekent.
Uit het vandaag verschenen boek 'Wij waren, ik ben. Weg uit Ruinerwold' blijkt nu dat Israel van Dorsten een maandlang de hulpinstanties heeft proberen te waarschuwen over de situatie op de boerderij in Drenthe. Israel en zijn broers en zussen leefden daar jarenlang ongeregistreerd en verborgen tot hij wist te ontsnappen en om hulp vroeg in een café.
NIEUW | Kansen bieden, kansen pakkenHoe kunnen we ervoor zorgen dat jonge veelplegers zo snel mogelijk stoppen met hun criminele routine? Voor een vruchtbare aanpak blijkt het cruciaal om onderscheid te maken naar de ontwikkelingsfase waarin de bewuste jongere zich bevindt. Vindt hij het allemaal best en is hij helemaal niet van plan om te stoppen? Twijfelt hij en wil hij niet eindeloos op dit pad doorgaan, maar ziet hij geen ander perspectief? Of zet hij al echte stappen in een andere richting en valt hij af en toe nog eens terug? Elk van deze verschillende fasen behoeft een eigen aanpak.
Meld je aan voor jaarcongres Huiselijk Geweld: Intieme TerreurOp 24 november vindt het jaarcongres Huiselijk Geweld met als thema 'intieme terreur' plaats. Intieme terreur (dwingende controle) is een verraderlijke en gevaarlijke vorm van psychisch partnergeweld. Het geweld gaat gewoonlijk door ook na de (uiteindelijke) scheiding in de vorm van bijvoorbeeld stalking en bedreigingen.
Inleiding in de jeugdcriminologie | Hoe meet je jeugdcriminaliteit?Prof.dr. Ido Weijers deed jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge #veelplegers (Veelplegers aanpakken, SWP 2019) en is momenteel als onderzoeker en adviseur betrokken bij de 075-Aanpak van de gemeente Zaanstad. We hebben een cursus ontwikkeld met acht modules met Ido Weijers: Inleiding in de jeugdcriminologie! Deze cursus kent meerdere leerdoelen en kan je gemakkelijk online volgen in je eigen tijd! Meer weten over de cursus? Lees verder!
Juridische steun voor ouders en kinderen bij álle uithuisplaatsingenMinister Weerwind voor Rechtsbescherming wil dat bij uithuisplaatsingen het hele gezin juridische steun krijgt. Die toezegging doet hij naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit Leiden naar de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. De onderzoekers concluderen dat de doelen van deze wet maar heel beperkt worden gerealiseerd. Dat komt door tekortkomingen in de wet zelf, maar het ligt voor een belangrijk deel ook aan de context van het jeugdbeschermingsstelsel.
Uit de handel? Wel digitaal!Soms is het moeilijk om aan een boek te komen dat uit de handel is. Dat terwijl het zo zonde is om al die relevante kennis over het sociaal domein verloren te laten gaan. Om kennisverlies tegen te gaan, wordt de kennisbank Sociaal Digitaal uitgebreid met boeken. De komende tijd houden we je op de hoogte van alle werken die online te vinden zijn.
NIEUW | Kinderbescherming: Werken in een spanningsvol kaderIn het werk bij de Raad voor de Kinderbescherming ontstaat spanning, omdat de professional de ouders moet benaderen als voorwerp van onderzoek én als gesprekspartner over de zorgen omtrent het kind, vanuit een context van machtsongelijkheid en onvrijwilligheid.
Vijf gezinsprofielen over intieme terreurUit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut komen 5 gezinsprofielen naar voren. Mr. dr. Katinka Lünnemann licht toe wat de overlap is tussen de profielen met speciale aandacht voor intieme terreur.
NIEUW | Werkboek moreel traumaBevrijd jezelf van schaamte, woede en pijn en vind opnieuw betekenis in je leven met Acceptance & Commitment Therapie. Ben je weleens getuige geweest van iets dat volledig indruist tegen je morele waarden? Heb je daar wellicht een rol in gespeeld? Heb je bijvoorbeeld weleens iemand per ongeluk pijn gedaan of verzuimd om iemand te beschermen tegen gevaar?

Van onze partners


Vacatures

Junior Beleidsmedewerker Jeugd & Onderwijs 32 uur | SpijkenisseBen jij onze nieuwe collega voor #TeamNW? Die vol energie de krachten weet te bundelen en partners mee kan nemen in uitvoering van de plannen. Solliciteer!
Klantmanager Wmo  36 uur | NissewaardBen jij onze nieuwe collega voor #TeamNW? Ben jij doortastend en heb jij de echte hulpvraag snel op tafel? Solliciteer!
Vacature Adviseur WMO 36 uurBen jij onze nieuwe collega voor #TeamNW? Proactief, resultaatgericht en pragmatisch. Ben jij de verbinder tussen beleid en de uitvoering? Solliciteer!
Vacature: Adviseur Maatschappelijke OntwikkelingDe gemeente Alblasserdam is een organisatie die betrokken is bij de omgeving en haar inwoners. Wij werken met plezier en hebben hart voor ons dorp en voor elkaar. Wij staan dagelijks klaar voor onze inwoners. We hebben korte lijnen met ons bestuur; bij ons kun je leren, groeien en ontwikkelen en krijg jij vanaf dag één veel verantwoordelijkheid. Alblasserdam heeft een prettige dynamiek en informele sfeer waarbij je als adviseur de mogelijkheid krijgt om zaken ook echt voor elkaar te krijgen. Pak jij je kans om als adviseur aan de slag te gaan in het sociaal domein?