Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 5 - 2018

Sozio Special november 2018
Sozio themanummer huiselijk geweld

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Professionals, durf moed te tonen

Het erkennen van de ervaringen en de emoties van mensen die kindermishandeling of partnergeweld meemaakten, geeft hun herkenning en erkenning. Professionals moeten de moed hebben om te leren van hun eigen vermijdingsgedrag, luisteren en dóórvragen

Samen ten strijde tegen stalking

De afgelopen twee jaar verdiepten zes student-onderzoekers zich in de werkwijzen, de werkbeleving en de samenwerking tussen professionals bij de reclassering, politie, Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, maatschappelijk werk, vrouwenopvang en slachtofferhulp. 'Het begrenzen van stalking is nodig voor de ex-partner én de professional.'

Wat is jouw ervaring, professional?

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de ggz en sociaal werk is van groot belang en het wordt inmiddels erkend. Nu is het tijd dat de 'gewone' professionals hun ervaringen met huiselijk geweld gaan delen, vindt ervaringsdeskundige Bea Jongsma.

Chatten over seksueel misbruik

'Chat met Fier' biedt kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid om anoniem te praten met professionele hulpverleners. Voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld is het niet zelden de eerste keer dat ze delen wat ze hebben meegemaakt.

Inclusie op het voetbalveld?

Verschillende voetballers met een verstandelijke beperking en hun ouders kiezen bewust voor een voetbalclub die alleen toegankelijk is voor leden met een beperking. Hapert de sociale inclusie op het voetbalveld?

Een burgervoogd is iemand die blijft

Er is een alternatief voor de instelling of professional als voogd van een kind: de burgervoogd. Het idee achter burgervoogdij vindt veel weerklank, zowel bij professionals als bij beleidsverantwoordelijken. Hoog tijd dat de burgervoogd bekender wordt, zegt Mariska van der Steege.

Geen verblijfsrecht? Wel hulp!

De combinatie van diverse culturele achtergronden, traumatische ervaringen, ontoereikende opvang en psychische problemen maakt het voor hulpverleners moeilijk om passende zorg te bieden aan migranten zonder verblijfsrecht. Toch zijn er mogelijkheden, stelt Sofie van Delden

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Van onze partner

Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal DomeinGemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk. Of het nu gaat om financiën, informatiemanagement, verantwoording of regionale en ketensamenwerking; een nieuwe aanpak en inrichting van bedrijfsprocessen is cruciaal voor het komen tot transformatie.

Nieuws

Corporaties wisselen info uit met partnersWoningcorporaties willen bij de huisvesting van kwetsbare bewoners of als er overlast ontstaat informatie kunnen uitwisselen met partners zoals de wijkagent, het sociaal wijkteam en de gemeente. Aedes werkt daarom samen met andere branches aan modelafspraken gegevensdeling.
13 maart 2019: Dag van de Sociaal WerkerOp de derde editie van de Dag van de Sociaal Werker (op 13 maart 2019 in Ede) staat het werk van sociale professionals centraal. Met sprekers en experts uit de praktijk die allemaal preventie weer centraal willen stellen in het sociaal werk.
Toename vrijwilligers vergt anders werken van sociaal werkersHet idee dat de toenemende inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn ten koste gaat van de professionals, klopt niet. Wel vraagt het om een andere manier van werken van de sociaal werkers en zorgmedewerkers. Dat stelt het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken op basis van onderzoek.
Wijkteam start adviespunt relatie- en scheidingsvragenOp 1 november startte het Sociaal Wijkteam Wijchen een informatie- en adviespunt voor relatie- en scheidingsvragen.
Laatste blog Marijke VosMarijke Vos heeft haar laatste blog geschreven als voorzitter van Sociaal Werk Nederland. 'Ruim zeven jaar heb ik mogen rondkijken in de wereld van het sociaal werk,' schrijft ze. 'Ik heb ervan genoten.' Vos gaat aan de slag bij de Raad van State.
Jonge veelplegers 'gewoon' aanpakkenJeugdcriminaliteit bestaat in overgrote meerderheid uit kwajongensstreken; experimenteergedrag van adolescenten, die één of hoogstens tweemaal met de politie in aanraking komen. Er bestaat echter ook altijd een klein aantal jeugdige delinquenten die steeds weer betrokken blijken bij overtredingen en misdrijven en soms binnen enkele dagen nadat ze zijn vrijgelaten alweer een delict hebben gepleegd. Vaak hebben zij een geringe intelligentie en worden alle mogelijke interventies op hun losgelaten, maar lijkt niets te helpen.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking