Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In voorbereiding

# 4- 2021

Sozio
Huiselijk Geweld'

In het meest recente nummer

# 3- 2021

Sozio
Buitengewoon Normaal'

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Artikelen Sozio Special

‘Ik heb geen last van broccoli, maar wel van asperges’, zegt de man die naast me op het bankje in het park plaatsneemt. De man slaakt een lachje van precies een lettergreep: ‘Ha!’ Ik begrijp er geen fluit van, maar ik zeg niks.
Ze noemen het wel een ‘wicked problem’ of een ‘veelkoppig monster’. Zes jaar geleden startte Nederland met een aanpak voor de problematiek van ‘verwarde personen’. Later ging dat ‘personen met verward gedrag’ heten en nu spreekt men van ‘personen met onbegrepen gedrag’. Maar welke naam je het ook geeft; het is en blijft een complex probleem.
Ingrijpende jeugdervaringen kunnen een grote negatieve rol spelen gedurende het leven. Deze ervaringen kunnen ontwikkeling, gedrag, psychische en lichamelijke gezondheid en welbevinden van jeugdigen negatief beïnvloeden, wat zich kan uiten in bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, stemmingsstoornissen of lichamelijke klachten. Toch is hier in de praktijk vaak nog (te) weinig oog voor. Nieuwe inzichten bieden perspectief.
Praten en schrijven lijkt zo gemakkelijk. Toch neemt het aantal laaggeletterden toe. Het is belangrijk dat iedereen informatie begrijpt, ook mensen met lage taalvaardigheden. Daarin is nog veel winst te behalen. Huub Wiltschut interviewde Enid Reichrath over dit belangrijke onderwerp
Driekwart van alle psychische aandoeningen ontstaat voor het 25e levensjaar. Ondanks dat er goede vormen van hulpverlening beschikbaar zijn, krijgt slechts 30 procent van de jongeren met psychische klachten adequate zorg. Schaamte speelt hierbij een grote rol, met als gevolg dat jongeren niet of pas (te) laat om hulp vragen. Ook is het lastig de juiste zorg te krijgen wanneer iemand op meerdere terreinen problemen heeft of geen duidelijke diagnose krijgt, om nog maar te zwijgen van de lange wachtlijsten in de ggz. Aan de professionals in het veld is de opdracht deze jongeren tijdig te bereiken en passende hulp te bieden op het juiste moment. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat diverse (zorg)- partners nauw samenwerken, bij voorkeur dicht bij de jongeren én op een manier die aansluit bij de behoeften van jongeren.
Het bevorderen van zelfredzaamheid is een centraal uitgangspunt bij de transitie en transformatie in het sociaal domein. Zelfredzaamheid gaat over jezelf kunnen redden in het dagelijks leven. We kunnen daarvoor niet zonder de hulp van anderen. Daarom spreken we hier over samenredzaamheid. Het bevorderen van samenredzaamheid is nodig wanneer de behoefte aan hulp van anderen groter is dan de beschikbare mogelijkheden.
Zoals bij veel doelgroepen in het sociaal domein, wordt ook de LVB-doelgroep steeds complexer. Bijkomende problematieken die worden gezien zijn bijvoorbeeld psychiatrie, verslaving en criminaliteit. Julia Braun, binnen Middin (gehandicaptenzorgorganisatie) werkzaam als coördinator forensische zorg, en Hendrien Kaal, lector 'LVB en risicovol gedrag' bij de Hogeschool Leiden, vertellen over het signaleren van risico’s, manieren om hierover te praten en over hun samenwerking.
De afgelopen vijftien tot twintig jaar heeft ervaringsdeskundigheid een vlucht genomen. Het initiatief hiervoor lag bij de internationale cliëntenbeweging. In Nederland timmerde HEE (Herstel Empowerment & Ervaringsdeskundigheid), o.a. onder leiding van Wilma Boevink, lange tijd aan de weg. In die periode groeide een breed arsenaal aan herstel georiënteerde initiatieven, waarin steeds nadrukkelijker aandacht kwam voor de bijdrage van ervaringskennis die moest leiden tot een kwalitatieve verbetering van de zorg.
Waarom werk je in de hulpverlening? Welke persoonlijke vaardigheden en vakkennis vraagt het werken met mensen met een verstandelijke beperking van jou als begeleider? Waarom vind jij dat werk leuk en aantrekkelijk? Jeroen Jansen, een van de meewerkend begeleiders bij Hof van Arcadia*, vertelt over zijn persoonlijke motieven, zijn werkstijl, uitdagingen en voldoening.
Veel psychisch kwetsbare jongvolwassenen met een LVB vinden het lastig om online berichten te begrijpen en raken daardoor betrokken bij online incidenten zoals sexting, cyberpesten, manipulatie, oplichting en grooming. Ze willen graag een app en een infographic die helpen om te kunnen zien of online informatie nep is of echt.
Giny Potiek (65) heeft jarenlang in de gezinszorg gewerkt. Hierna is zij enige tijd gestopt in verband met de kinderen en het gezin. Na enkele jaren pakte zij de draad weer op. Giny heeft inmiddels veelzijdige ervaring en een gevarieerde loopbaan binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Met het project ‘Hoop een huis geven’ willen vier hogescholen ( Zuyd Hogeschool, Christelijke hogeschool Ede, Windesheim en Hogeschool Leiden) meer zicht krijgen op de profielen van de kinderen die in de gezinshuizen wonen. Tevens zoeken de onderzoekers naar de succes- en mogelijke risicofactoren van gezinshuizen. Tijdens de eerste lockdownperiode is aan 149 gezinshuisouders gevraagd hoe het met hen en met de kinderen ging. Ook vroegen onderzoekers naar de ervaren steun en van wie die kwam.

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

NIEUW | In gesprek met het KaasmonsterHoe kunnen we de menselijke maat weer terugbrengen in de behandelkamer? De Voice Dialogue methode, ontwikkeld door psychologen echtpaar Dr. Hal & Dr. Sidra Stone leent zich hier perfect voor. Uitgangspunt is dat ieder mens meerdere en vaak tegengestelde kanten of subpersonen in zichzelf heeft. Die kunnen conflicten en stress veroorzaken, maar je kunt er ook mee leren ‘dansen’. Hiervoor is bewustzijnsgroei nodig, de ontwikkeling van een Bewust Ego om onderliggende kwetsbaarheden te leren beschermen, verzorgen of dragen.
Weg met de aanbestedingLinda Terpstra van Fier houdt een pleidooi voor afschaffing van de aanbesteding. Jeugdhulporganisaties moeten nu veel tijd, geld en energie steken in het maken van offertes van door gemeenten uitgezette aanbestedingen. Tijd en geld dat beter besteed had kunnen worden aan het bieden van hulp.
NIEUW | Sozio Special Buitengewoon NormaalAls je de berichten op sociale media moet geloven is eigenlijk niemand meer normaal: iedere afwijking van wat men als gangbaar ziet, wordt uitvergroot. In professionele hulpverlening door social workers, jongerenwerkers c.s. moet het begrip normaal worden verruimd. Door minder te labelen werken we aan inclusie en vermijden we hopelijk daardoor stigma en achterstelling. Buitengewoon normaal zijn mensen met LVB en psychische beperkingen, ADHD, autisme, handicap, thuisloosheid, verslaving en wat er zoal nog meer uit de DSM komt rollen. Maar een mens is een mens, met ieder zijn of haar eigen-aardigheden.
Jongeren en schulden (bijdrage door Ido Weijers)Nederland staat (opnieuw) op de eerste plaats wat betreft welzijn en welbevinden van de jeugd. En ons land behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zegt volgens een recente studie een op de drie Nederlandse achttienjarigen en ouder niet of nauwelijks rond te kunnen komen.
Vacature Begeleider B bij RIBW K/AMRIBW K/AM is voor hun locatie in Hoofddorp op zoek naar een Begeleider D. Wil jij gezinnen gaan ondersteunen en begeleiden naar een beter leven? Dan is RIBW K/AM op zoek naar jou!
Vacature Ambulant Begeleider bij RIBW K/AMRIBW K/AM is op zoek naar jou! Ben jij vindingrijk en gedreven, heb je visie en wil je graag aan de slag met cliënten met complex en onbegrepen gedrag? Lees dan snel verder!
Vacature Beleidsadviseur Sociaal Domein aandachtsgebied jeugdEen ondernemende persoonlijkheid die zoekt naar vernieuwende inhoudelijke oplossingen voor de uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat op de thema’s gezondheid, leefbaarheid en welzijn in verbinding met de omgevingswet en het sociaal domein. Herken jij je hierin, solliciteer dan op de functie van
CNV: luchtkwaliteit op honderden scholen niet in ordeIn het noorden van het land zijn de leerlingen alweer een week naar school, maar de ventilatie in veel schoolgebouwen is nog steeds niet op orde. Uit een peiling van vakbond CNV Onderwijs blijkt dat maar een derde van het personeel op het primair en voortgezet onderwijs vindt dat de ventilatie goed geregeld is, in het mbo nog geen kwart.
Vacature Klantmanager WMOGemeente Noordoostpolder is op zoek naar een ervaren, stressbestendige en slagvaardige Klantmanager WMO 28-36 uur in Emmeloord.
Vacature Medewerker Sociaal TeamVoel jij je thuis in de omgeving van de sociale hulpverlening? Dan is dit jouw baan! Als Medewerker Sociaal Team heb je een regisserende/coördinerende rol en indien nodig kan je vanuit je functie ook kortdurende interventies doen om de klant snel en effectief te ondersteunen. Je gaat samen met de klant (en het aanwezige netwerk) met de hulpvraag aan het werk.
Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950Sinds 2018 besloten jaarlijks tussen de 1800 en 1900 mensen een einde te maken aan hun leven. Dat komt neer op ongeveer 5 zelfdodingen per dag. De maatschappelijke betekenis van zelfdoding is enorm. Het betreft immers sterfgevallen die (mogelijk) vermijdbaar zijn en die soms al op jonge leeftijd plaatsvinden.
Pioniers in de jeugdzorgJan van der Ploeg behandelt in zijn nieuwe boek PIONIERS IN DE JEUGDZORG dertig denkers die elk op een eigen wijze hebben bijgedragen in de ontwikkeling van de jeugdzorg. Wie zijn zij?
12e Jaarcongres LVB | 14 septemberNederland telt ongeveer 2,3 miljoen mensen met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij licht verstandelijk beperkt genoemd. De problematiek van deze kinderen, jongeren en volwassenen wordt steeds complexer. De problemen zijn lastig te herkennen en beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden.
Chocoladereep als pleister op de jeugdzorgwondEen reep chocola van de dertien Zeeuwse gemeenten aan de oud-medewerkers van de inmiddels overgenomen jeugdzorginstelling Intervence is in het verkeerde keelgat geschoten. Bij zowel de medewerkers als de FNV. ‘Dit voelt als een belediging.’
Hoe je meditatie kunt inzetten bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking + opdrachtHarold wordt binnenkort 50 jaar. Een speciale dag, maar op de achtergrond spelen allerlei problemen. Harold, die licht verstandelijk beperkt is, heeft een zware tijd achter de rug en mist zijn pas overleden moeder enorm. Maar een meditatieverhaal uit De boodschap van de vogel helpt hem.
Nieuw | Vitaal door kunst. Sociaal-kunstzinnige dagbehandeling in zorg en welzijnVitaal door kunst biedt sociaal-kunstzinnige dagbehandeling voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, met dementie en mensen met psychosociale problemen. De beschreven methodiek bevordert de kwaliteit van leven door mensen in hun eigen kracht te zetten. Het werkt als levenselixer, geeft plezier in het moment, versterkt de vitaliteit, verbetert de stemming en verhoogt de sfeer in een groep.
Vacature | Begeleider D 28-32 uur | HoofddorpVoor onze locatie Haarlemmermeer zijn wij op zoek naar een Begeleider D. Wat ga jij doen? Je gaat zelfstandig en op methodische wijze cliënten met complexe en/of meervoudige problematiek intensief begeleiden, waarbij je zelfstandig de regie voert in deze complexe trajecten. Door jouw begeleiding vergroot je het welbevinden en volwaardig burgerschap van de cliënt.
7e congres  (Psycho)TraumaHeeft u het congres op 8 april gemist? Dan is dit uw kans om achteraf online congresdeelname te boeken! U krijgt hiermee toegang tot de opname van het gehele congres dat als losse video's online beschikbaar is.
Vacatures Raad voor de KinderbeschermingDe Raad voor de Kinderbescherming zoekt in verschillende regio’s en voor een flexibel inzetbaar team raadsonderzoekers.
Word jij onze nieuwe collega?Bij de Raad voor de Kinderbescherming zoeken we raadsonderzoekers in verschillende regio’s. #zinvolwerk
Moe van opinitisWe leven in een tijdperk van meningen en daardoor staan we bloot aan een stortvloed van besmettelijke opinitis, die we overigens ook met zijn allen veroorzaken
College Jeugdbeschermingsrecht ONLINEWerk je in Jeugdzorg en/of Jeugdbescherming? Dan is dit college onder leiding van Prof.dr Ido Weijers een aanrader. Op 15 juni is het college Jeugdbeschermingsrecht (los college, maar ook onderdeel van een bredere reeks)
Kabinet investeert miljarden extra in jeugdzorgEr gaan de komende jaren miljarden meer naar de jeugdzorg. Dat is de uitkomst van een arbitragezaak, die de Vereniging van Gemeenten heeft aangespannen tegen het kabinet. Een ruime week na een uitspraak van een ‘commissie van wijzen’ stelt het demissionaire kabinet 1,3 miljard euro extra beschikbaar in 2022 voor gemeenten, ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen voor dat jaar.
Gemeente Nijmegen stopt met keukentafelgesprekkenLange wachtlijsten, te veel bureaucratie en een doelgroep met onderling grote verschillen. Nijmegen gaat het radicaal anders doen in het sociaal domein en schaft de generalistische sociale wijkteams af. Het keukentafelgesprek, dat bij gemeenten vanaf het begin van de decentralisaties bijna gold als panacee, moet er in Nijmegen aan geloven. ‘Dat keukentafelgesprek bestond vaak voor een groot deel uit vragenlijsten invullen, een indicatie doen, en herindiceren als het probleem na een half of een heel jaar nog niet opgelost was’, zegt wethouder Grete Visser (zorg en welzijn, D66). De balans opmakend over de afgelopen jaren: ‘Voortaan gaan we meteen aan de slag, zonder indicatie. Zelfs als het betekent dat zwaardere zorg moet worden ingezet.’
Het kind in de pleegzorgRuim 20.000 kinderen zijn pleegkinderen. Het betekent dat ouders het ouderschap en opvoederschap moeten delen met de pleegouders. En als dat niet goed wordt voorbereid..
NIEUW |Streetcare - Eén methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeentenSteeds meer jongeren worden meegezogen in de straatcultuur en (licht) crimineel gedrag. Goedbedoelde en tijdrovende interventies vanuit de geïndiceerde zorg missen hun positieve uitwerking. Gemeenten en jeugdhulpverlening lijken de grip op deze jongeren te verliezen. Toch is er hoop: de inzet van effectief straathoekwerk en een betere verbinding van daaruit met de jeugdhulpverlening kan het tij op relatief ‘eenvoudige’ wijze doen keren.
Net verschenen | Kwajongens en zware jongens van Ido WeijersDeze inleiding gaat in op de bonte diversiteit aan verschijnselen die met de noemer jeugdcriminaliteit worden aangeduid. Het behandelt de vraag hoe jeugdcriminaliteit wordt gemeten, welke bronnen ons daarvoor ter beschikking staan en hoe het zit met de ‘pakkans’ en de selectiviteit in de cijfers
Grote vaccinatie-verschillen tussen kinderen met en zonder migratieachtergrondDe deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is het hoogst onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond. De verschillen met jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond zijn het grootst bij de vaccinaties voor 14-jarigen tegen baarmoederhalskanker (HPV) en meningokokken (MenACWY).
Hoe doorbreek je gedragspatronen binnen het sociaal domein?Meijs (2017) schreef een essay als gemeentesecretaris van Enschede over gedragspatronen binnen het sociaal domein. Vernieuwingspogingen kunnen slagen door omstandigheden te creëren waarin leren mogelijk is. Voor burgers is het sociaal domein ingewikkeld. De visie op maatwerk verschilt bijvoorbeeld voor sociale wijkteams en de private arena waar de zorgverlener op basis van een contract zorg levert.
Net verschenen | Ik voel me thuis in twee huizenVeel kinderen hebben tegenwoordig twee gezinnen, vaak omdat de ouders gescheiden zijn. 'Ik voel me thuis in twee huizen. Praktische tips en creatieve opdrachten voor kinderen en hun opvoeders' is bedacht om deze kinderen zich thuis te laten voelen in beide gezinnen. Maar ook om de samenwerking tussen de gezinnen te verbeteren. Met dit kleur- en doeboek kunnen kinderen op een speelse manier hun weg vinden in de nieuwe gezinssituatie. Ouders en opvoeders vinden in dit boek nuttige en praktische tips om hun kind te laten wennen aan het leven in twee gezinnen.
Voor veel jongeren in de stad zijn het zware tijden. School, werk, sport, tijd met vrienden: alles loopt anders. De impact van de coronamaatregelen op het sociale leven en de mentale gezondheid van jongeren is groot. Om ervoor te zorgen dat zij de komende maanden toch op een leuke en zinvolle manier hun vrije tijd kunnen besteden, stelt de gemeente Den Haag 700.000 euro subsidie beschikbaar voor nieuwe activiteiten.
100 pagina's Sozio Special Opleiding & WerkVerschenen: het dikke themanummer Opleiding en Werk

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking