Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In voorbereiding

# 2 - 2022

Sozio
Te weinig van veel'

In het meest recente nummer

# 1- 2022

Sozio
Opleiding en Werk'

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Artikelen Sozio Special

Als professional in zorg en welzijn sta je regelmatig voor ingewikkelde uitdagingen. Je krijgt te maken met inwoners met zulke complexe vraagstukken, dat je soms niet meer weet waar je moet beginnen. Buurtbewoners die actief hun buurt leefbaar proberen te maken lopen aan tegen frustrerende regels en eisen van de gemeente. Kinderen komen in de knel doordat hun ouders in een vechtscheiding zitten, maar noodgedwongen nog steeds bij elkaar moeten wonen.
Ik ga op de bank staan en begin te schreeuwen: ‘Hij haalt hem in… jahaha… hij haalt hem in… Hij gaat winnen! De gek! Max wint!!!’ Ik slaak een paar oerkreten, test springend de duurzaamheid van het meubilair en boks een wolk aerosolen met mijn knuisten triomfantelijk de kamer door.
Gezonde keuzes maken als je bijvoorbeeld een depressie hebt of gediagnosticeerd bent met schizofrenie of een dwangstoornis? Dat is extra lastig. In de post-hbo ‘Leefstijl in de GGZ' leren GGZ-professionals hoe ze cliënten op dit gebied kunnen ondersteunen.
Hulpvragen van cliënten of opvallend gedrag van leerlingen; ze staan zelden op zichzelf. De contextuele benadering biedt hulpverleners, sociaal werkers en leerkrachten een nieuw perspectief en handvatten om deze situaties om te buigen. Drie professionals vertellen hoe zij de contextuele benadering toepassen in hun werk.
Het spreken over psychiatrische diagnoses gaat niet zonder een vooropgezet vocabulaire, met alle gevolgen van dien. In dit artikel wordt niet alleen beschreven hoe ons spreken over psychiatrische aandoeningen stigmatisering bekrachtigt, maar ook wat we daaraan kunnen doen.
Persoonlijk contact staat in zorg en welzijn de laatste decennia toe nemend onder druk. Toch blijkt steeds opnieuw uit onderzoek dat een goede hulpverleningsrelatie van groot belang is voor ontwikkeling of herstel van de cliënt.
In de loop van hun carrière onwikkelen professionals zich tot vakmens. Direct na de opleiding gaan zij van start met een visie op wat eraan de hand is, kennis van de belangrijkste waarden en normen van de beroepsgroep, de problemen en uitdagingen die op hun pad komen en hoe tot op­ lossingen en antwoorden te komen.
Verbinden en vertrouwen zijn twee sleutelwoorden in de zorg. We vertrouwen soms blindelings, volstrekt naïef of vanuit noodzaak omdat we ons afhankelijk voelen. Een ding is in ieder geval duidelijk: je kunt het niet alleen. En, belangrijker: je hoeft het ook niet alleen te doen. Maar hoe ziet het er dan uit?
Een manager heeft een team met vijf medewerkers. Recent is er een nieuwe medewerker bijgekomen die onderzoek doet naar informele zorg. In het team is er sinds kort discussie over de doelstelling van de organisatie. De organisatie krijgt geld van de gemeente om mantelzorgers te ondersteunen.
Netflix. Meestal kijk je om te ontspannen. Nu lukt dat even niet. Ik ben woest. Ik zie dat een man ter dood veroordeeld wordt en betrap mezelf op de gedachte: ‘Net goed, dat is exact wat dit monster verdient!’ Ik kijk niet naar een film of serie over sadistische seriemoordenaars, gulzige zombies of buitenaards gespuis.
Wet passend onderwijs schiet doel voorbij, geen extra zorgleerlingen op gewone scholen, AD 27 mei 2020. Planbureaus: huidig armoedebeleid leidt tot meer arme mensen, NOS.nl 18 juni 2020; Belofte decentralisatie over verbouwing verzorgingsstaat gedeeltelijk geslaagd, Volkskrant, 15 november 2020, later op de dag gevolgd door NRC met Hulp aan kwetsbare burgers nog niet op orde. En: 'Mensen met verstandelijke beperking doen min- der mee in samenleving' op NU.nl 3 december 2020.
De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid werkt aan vernieuwende verbindingen tussen zorg en welzijn. In de Werkplaats zijn diverse organisaties en medewerkers vanuit verschillende gemeenten vertegenwoordigd om met elkaar op zoek te gaan naar deze vernieuwingen. Een van deze organisaties is Stichting Welzijn Capelle.
Maatschappelijke vraagstukken zijn uitermate complex. Als je goed kijkt, zie je wie er allemaal bij betrokken zijn en welke verschillende - en soms tegenstrijdige - belangen er spelen. Ook ontdek je dan een grote diversiteit aan opvattingen en ideeën over mogelijke oplossingen. Sociaal professionals laveren tussen mensen, organisaties en beleid en zoeken naar manieren om veranderingsprocessen in gang te zetten. Waarom? Om de kwaliteit van leven en samenleven van ons allemaal te bevorderen. Via een master kun je je hierin ontwikkelen.
Studenten worden tijdens hun opleiding klaargestoomd om als professional aan de slag te gaan. Verbinding tussen het hoger beroepsonderwijs en de beroepspraktijk lijkt daarom vanzelfsprekend; de realiteit is weerbarstiger.

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Te weinig van veel : schrijf!Armoede, schulden, uitsluiting, huisvesting: op teveel van de inwoners in ons land is dat van toepassing. De juni-editie van Sozio gaat hiermee aan de slag. Kinderen, jongeren, ouderen, nieuwkomers/migranten - maar ook arbeidsongeschikten, dak- en thuislozen en ook 'nieuwe' armoede door woonlasten, scheidingen. Kortom: een waaier aan onderwerpen binnen één thema.
Klachtenloket kinderopvang lost problemen vaker meteen opAl enige jaren wordt er meer beroep gedaan op het Klachtenloket Kinderopvang. Ook in 2021 was er een lichte toename van het aantal behandelde klachten. Dat steeg naar 655, van 647 in 2020. In 2019 behandelde het loket nog 392 klachten. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 van het Klachtenloket.
Basisboek Mediation: Ook in te zetten in het sociaal domeinMediation is een methode om conflict op te lossen. De betrokken partijen doen dit zelf en zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de uitkomst. Tijdens dit proces worden ze begeleid door een mediator. In veel verschillende situaties is mediation een handig middel.
Vacature Teamleider(s) Sociaal Domein (36 uur)Gemeente Lelystad is op zoek naar 4 ervaren Teamleiders Sociaal Domein. Leiderschap zit in je DNA. Beschik jij over minimaal een HBO+ werk- en zit leiderschap in je DNA? Dan is Gemeente Lelystad op zoek naar jou, klik verder voor meer info!
Laagste inkomens krijgen er in veel cao's extra geld bijDe NOS meldt dat in veel cao's zijn de laatste tijd afspraken gemaakt waardoor werknemers die relatief weinig verdienen een hogere loonsverhoging krijgen. Dat geldt onder andere voor politieagenten, ziekenhuispersoneel en metaalmedewerkers.
Kijktip: Fatale liefdeIn de nieuwe serie Fatale liefde gaat Olcay Gulsen in gesprek met slachtoffers en deskundigen op het gebied van partnergeweld. Fatale liefde wil gewelddadige relaties bespreekbaar maken en slachtoffers stimuleren om op tijd aan de bel te trekken.
Kijktip: Jojanneke en de jeugdzorgtapes'Jojanneke en de jeugdzorgtapes' toont de verhalen achter de jaarlijks 19.000 uithuisplaatsingen in Nederland. Dit getal had met de nieuwe jeugdwet uit 2015 drastisch verlaagd moeten worden, maar dat is niet gelukt. De jongeren in deze zesdelige serie laten zien wat een uithuisplaatsing met je leven doet en hopen met hun verhaal af te dwingen dat het jeugdzorgsysteem blijvend verandert.
Jobhunter/ Jobcoach 32-36 uur | VenloJe begeleidt (aankomende) MBO-schoolverlaters uit Venlo, Beesel en Peel en Maas met een extra ondersteuningsvraag naar en indien nodig ook tijdens een betaalde baan. Je werkt samen met MBO-instellingen, ketenpartners en de jongere om diens ondersteuningsvraag en het daar uit volgende traject te bepalen.
De rol van sociaal werkers bij verlies en rouwIn Vakblad Sociaal Werk #2 2022 staat een interview met Luuc Smit, auteur van het boek Trauma en veerkracht (uitgegeven door Uitgeverij SWP). In het interview betoogt hij dat sociaal werkers personen die in de rouw zijn goed kunnen bijstaan.
Aantal jongeren in gesloten jeugdzorg neemt verder afHet aantal jongeren dat in 2021 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 14% gedaald ten opzichte 2020. Dat blijkt uit de jaarlijkse plaatsingsgegevens van JeugdzorgPlus.
Sta steviger met een coachopleidingHebben jouw cliënten vragen over o.a. zelfvertrouwen, levensgeluk of zingeving?
Nu op Sociaal DigitaalSociaal Digitaal is hét digitale naslagwerk voor het sociaal domein. Hier kun je terecht voor rapporten, artikelen uit vakbladen, beleidsdocumenten en boeken. De kennisbank staat nooit stil en deze week kun je er weer allerlei interessante boeken lezen.
Kijktip: Wij praten niet (2Doc)Bij seksueel geweld en uitbuiting wordt vaak gedacht aan loverboys, mensenhandelaren die jongeren voor hun eigen gewin uitbuiten in onder andere de seksindustrie. Maar die term alleen dekt de lading niet, want er zijn in ons land hele netwerken van seksueel misbruik en mensenhandel actief.
Vacature Jongerenwerker 32 uur | AlmkerkSpreek jij de taal van de jongeren en van de wijk? Kun jij jongeren stimuleren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling? Zo ja, dan zijn wij op zoek naar jou!
Jeugdzorg Nederland en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoordDe werkgevers en werknemers in de jeugdzorg hebben afspraken gemaakt voor een nieuwe cao. Na meer dan een jaar intensief onderhandelen, een ultimatum en diverse stakingen en manifestaties hebben de delegaties van Jeugdzorg Nederland en de vakbonden, FNV, CNV en FBZ, op 11 april een onderhandelaarsakkoord voor drie jaar gesloten.
Vacature Procesregisseur (32 – 36 uren per week)Ben jij op zoek naar een functie waarin je echt het verschil kunt maken? En dat ook nog eens in een leuk team binnen een fijne organisatie? Lees dan snel verder!
Vacature Beleidsadviseur WMO (36 uur)Wil jij jouw talent inzetten om bij te dragen aan de belangrijke taak van gemeenten? Dan hebben wij vanuit de BAR-organisatie een mooie kans voor jou. Door vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een nieuwe aanwinst voor ons team!
Hier en nu | deel 3. Senryu's in overlevingstijdIn de tweede helft van zijn leven schreef Jan CM Willems (Nijmegen, 1952) vele duizenden senryu’s. In dit derde deel van de Hier en nu-trilogie, Hier en nu – deel 3, Senryu’s in overlevingstijd, staan de senryu’s die hij schreef van begin december 2021 tot eind februari 2022. Deze senryu's gaan over de ‘overlevingstijd’ tussen zijn door oncologen gestarte tweede palliatieve behandeling en de mededeling van het toch niet meer mogelijk zijn van een operatie.
Vacature Beleidsadviseur Inkomen & Participatiewet (32-36 uur)Vanuit de participatiewet willen we alle inwoners die dat nodig hebben een uitkering bieden. Denk jij met ons mee over hoe we dat eerlijk inrichten mét oog voor de inwoners?
Uithuisgeplaatste jeugdigen in Nederland: Definitie & cijfersSinds een aantal jaren staat de hulp aan jeugdigen na een uithuisplaatsing sterk in de belangstelling. Zo is er in verschillende media en in onderzoek aandacht voor de hulp aan jeugdigen die te maken krijgen met een uithuisplaatsing. In deze notitie wordt beschreven wat jeugdhulp na een uithuisplaatsing inhoudt en hoe vaak deze interventie ingezet wordt in Nederland.
Vacature Inkomensconsulent Participatiewet 32-36 uur | HarderwijkSta jij stevig in je schoenen en heb je ervaring binnen het Sociaal Domein? Ben je daadkrachtig en vind je het leuk om op proactieve wijze om te gaan met veranderingen die zich voordoen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor onze afdeling Participatie binnen het Domein Sociaal zijn wij op zoek naar een: Inkomensconsulent Participatiewet 32-36 uur | Harderwijk.
Kwetsbaar & afhankelijkOuders, begeleiders of leerkrachten van mensen met een verstandelijke beperking worden regelmatig geconfronteerd met moeilijk hanteerbaar gedrag. Ze voelen zich machteloos. Ze willen weten wat er aan de hand is, of er iets aan te doen is en hoe het aangepakt kan worden.
Vacature Klantmanager Jeugd 32-36 uur | EmmeloordWil jij van betekenis zijn voor jeugd en gezinnen? Kijk jij systematisch, heb je lef en denk je verder dan de gebaande paden? Ben je ervaren en stressbestendig? Solliciteer dan op de vacature voor Klantmanager Jeugd.
Inleiding in de jeugdcriminologie | Hoe meet je jeugdcriminaliteit?Prof.dr. Ido Weijers deed jarenlang onderzoek naar een grote groep jonge #veelplegers (Veelplegers aanpakken, SWP 2019) en is momenteel als onderzoeker en adviseur betrokken bij de 075-Aanpak van de gemeente Zaanstad. We hebben een cursus ontwikkeld met acht modules met Ido Weijers: Inleiding in de jeugdcriminologie! Deze cursus kent meerdere leerdoelen en kan je gemakkelijk online volgen in je eigen tijd! Meer weten over de cursus? Lees verder!
Leerplichtambtenaar  20 - 36 uur | DoornOnderwijs is cruciaal. Daarom willen we dat zoveel mogelijk jongeren gebruik maken van hun recht op onderwijs. Ga jij ons daarbij helpen?
Psychosociale hulpverleningDe mogelijkheden van psychosociale hulpverlening zijn, ondanks vaak lange wachtlijsten voor de cliënt(e), volop aanwezig en zeer divers. Er zijn vele instanties, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk, ziekenhuis of thuiszorg, die zich op verschillende terreinen hebben gespecialiseerd. Mijn ervaringen als professional zijn die vanuit een huisartsenpraktijk waar ik als Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) werkte.
Vacature: Kwaliteitsmedewerker WMOAltijd al willen werken in een unieke streek waarbij jij het verschil kan maken voor 88.000 inwoners? Dan is gemeente Hoeksche Waard op zoek naar jou! Bij ons krijg jij alle ruimte om mee te werken aan een vernieuwende gemeentelijke organisatie. Daarnaast bieden wij volop kansen voor een persoonlijke en professionele ontwikkeling. Durf jij vanuit verschillende richtingen te kijken en wil je met jouw vakmanschap persoonlijke impact hebben op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard? Kom dan werken bij gemeente Hoeksche Waard, een werkgever waar je trots op mag zijn!
Stop femicide! Teken de petitieIn Nederland wordt er gemiddeld iedere 8 dagen een vrouw vermoord om haar ‘vrouw-zijn’. Jaarlijks komen er in Nederland gemiddeld 44 vrouwen om het leven door femicide. In ruim driekwart van de gevallen is de dader de partner of ex-partner van de omgekomen vrouw.
Eerste Kamer is tegen extra bezuiniging jeugdzorgDe oppositie in de Eerste Kamer wil niet dat het kabinet vanaf 2025 extra gaat bezuinigen op de jeugdzorg. Een motie van GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rosenmöller om de bezuiniging van tafel te halen, wordt door een meerderheid gesteund. Premier Mark Rutte maakte tijdens het debat in de Eerste Kamer over de regeringsverklaring echter duidelijk dat hij niet wil afzien van de bezuinigingsplannen.
Vacature: Inkomensconsulent Bijzondere Bijstand  24 - 36 uur | HarderwijkSta jij stevig in je schoenen en weet jij hoofd- van bijzaken te onderscheiden? Ben je daadkrachtig en zoek je naar creatieve maatwerkoplossingen binnen de wettelijke kaders? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!
Vertraging bij aanvragen STAP-scholingsbudgettenWil je dit jaar branche-erkende scholing volgen? Voor je beroepsontwikkeling of omdat je een certificaat of erkenning van jouw competenties wilt krijgen? Vanaf 1 mei zijn deze opleidingen beschikbaar via het STAP-portaal van het UWV en kun je er STAP-budget voor aanvragen.
Filmtip: LA MIF van regisseur Fred BaillifLa Mif vertelt het verhaal van zeven jonge vrouwen die samenwonen onder hetzelfde dak, als een familie, zonder dat ze daar zelf voor kozen. Met ieder hun eigen achtergrond en levensverhaal vinden ze in deze opvang iets wat lijkt op een thuis. Ze delen vreugde en verdriet en rebelleren hartstochtelijk tegen de tekortkomingen in hun leven.
Onderzoek Sociaal Aanraken op Afstand: 'Uitgangspunt is een gevoel van veiligheid en verbondenheid'Sinds corona is de manier waarop we elkaar sociaal kunnen aanraken in zorgsituaties veranderd: voor cliënten, hun dierbaren, maar ook voor zorgmedewerkers. Saxion deed het afgelopen jaar met partners onderzoek of en hoe je sociaal aanraken kunt vervangen, simuleren of ondersteunen. Projectleider Marijke Grönloh-Noome vertelt over de ontwikkelde prototypes, waaronder een nekkraag waarmee je op afstand een hand op iemands schouder legt.
Kijktip: Eindeloos gepestOp dinsdag 8 februari werd de documentaire Eindeloos gepest uitgezonden. De documentaire vertelt het verhaal van de 14-jarige Maryana; een meisje dat anders is dan de andere kinderen uit het dorp en daarom gepest wordt.
Regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweldSER-voorzitter Mariëtte Hamer gaat die functie vervullen. Een functie die haar op het lijf is geschreven. Zo won ze eerder de Joke Smitprijs voor haar langdurige inzet voor de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. En door het feministisch maandblad Opzij werd ze uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw in de categorie openbaar bestuur en openbare orde.
Twee op de drie vrouwen lastiggevallen op straatTwee op de drie vrouwen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zeggen in 2020/’21 weleens te zijn lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achternagelopen. Een derde van de jonge vrouwen voelde zich onveilig of bang door deze straatintimidatie.
Medewerker Crisisinterventieteam (36 uur per week)Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ te Dordrecht is voor het onderdeel ‘Veilig Thuis ZHZ’ op zoek naar een Medewerker Crisisinterventieteam. Door jouw inzet wordt de juiste hulp op het juiste moment ingeschakeld bij crisissen. Jij signaleert knelpunten in crisistrajecten en doet voorstellen voor oplossingen. Als het nodig is grijp jij in doordat je in staat bent om moeilijke situaties snel en goed te analyseren. Als jij direct het verschil wil maken voor cliënten in crisissen, lees dan zeker verder.
Manifest: Gesloten jeugdzorg moet stoppenIn 2020 zaten ruim 1.800 kinderen in de gesloten jeugdzorg. De meeste kinderen belanden er met een spoedplaatsing, zonder doordacht plan of visie voor de lange termijn. Opsluiten en andere vrijheidsbeperkende maatregelen leiden tot extra problemen voor deze kinderen, ze houden er traumatische herinneringen aan over en doen nieuwe angsten op.
FIER nodigt John de Mol uit om seksueel ontoelaatbaar gedrag samen tegen te gaanMet alle berichtgeving over het jarenlange seksueel ontoelaatbaar handelen door medewerkers van de Voice of Holland is een kettingreactie op gang gebracht waarbij grote hoeveelheden (jonge) vrouwen hulp zochten. Jonge vrouwen die ook zelf veelvuldig in hun leven geconfronteerd zijn met ongewenst contact.
Nieuw: Hier en nu | deel 2. Senryu's in reservetijd

In de tweede helft van zijn leven schreef Jan C.M. Willems (Nijmegen 1952), de eerste hoogleraar kinderrechten in Nederland, vele duizenden senryu’s. In deze tweede bundel van zijn hand staan de senryu’s die hij schreef van augustus tot december 2021, de reservetijd na zijn door oncologen aangekondigde dood.

Gravesteijn: Obesitas of kindermishandeling; niet beschuldigen maar ondersteunen"Er moet bij professionals een mindshift komen: niet beschuldigen maar ondersteunen. Ook als het gaat om obesitas of kindermishandeling”, is getekend Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden.
Dinsdag 8 februari 2022 bij de NTR in 2doc kort op NPO 2: Door de bomen, een Teledoc Campus van regisseur Marlies Smeenge en producent BIND Film over de keerzijde van extreme intelligentie.
JPF-aanpak: Mentale winst, schuldenvrij en een besparing van 10.000 euro per jongere

Publieke doelen bereiken met privaat geld werkt. Dat blijkt uit het succesvolle verhaal van het Jongeren Perspectief Fonds. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van 93 jongeren stond centraal. Het leverde de gemeente Den Haag ook een besparing van €  10.000 per jongere. Het succesverhaal uit de hofstad sluit daarmee naadloos aan op De belofte van de social impact bond.

'Houd 11-jarigen met mentale problemen goed in de gaten'Kinderen met mentale problemen die op het punt staan naar de middelbare school te gaan, moeten we extra goed in de gaten houden, zo blijkt uit recent onderzoek van TNO in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Deze kinderen lijken relatief kwetsbaar voor mentale gezondheidsproblemen op latere leeftijd,’ vertelt Symone Detmar van TNO, een van de projectleiders van het onderzoek. De onderzoekers gingen ook op zoek naar manieren om deze jongeren te bereiken.
Toepassing van platformtechnologie: waardegedreven zorgOndanks veel inspanningen is er binnen de zorg nog steeds sprake van een beperkte informatie-uitwisseling en een beperkte beschikbaarheid van betrouwbare uitkomstmaten. Daarnaast is het (kunnen) uitwisselen van uitkomstinformatie om van te leren nog zeer beperkt. Interoperabiliteit is daarbij van groot belang: hanteren van dezelfde definities, vastleggen van IT- en datastandaarden.
Een strategie voor een digitale transformatieDe momenteel gaande digitale transformatie leidt tot verschillende uitdagingen: voortdurende mogelijkheid van disruptie; onzekerheid over technologische toepassingsmogelijkheden; complexe handelingsdruk (veelheid aan technologieën; consequenties intern; consequenties extern etc.); voortdurende druk op het eigen functioneren.
De Gelijke Kansen Alliantie heeft ‘De 151 van de GKA’ gepubliceerd: een index van 151 interventies voor gelijke kansen. Het digitale boekwerk is bedoeld ter inspiratie en herkenning voor iedereen die zich inzet voor gelijke kansen in zijn of haar eigen regio.
Falen van het systeem of de professional: de dood van FamkeIdo Weijers schreef een analyse over een bizar verloop in de hulpverlening en rechtspraak bij de dood van Famke die eind 2020 door haar vader om het leven werd gebracht.
Thuiszorg nodig? Dit vergoed je zorgverzekeringThuiszorg is bedoeld voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of door ouderdom. Waar je recht op hebt, ligt aan de situatie. De thuiszorg krijg je vaak vanuit de basisverzekering of vanuit de gemeente vergoed. Hoe dit precies zit, leggen we je hieronder uit.
‘Duizenden medewerkers vertrokken bij jeugdbescherming’Bij jeugdbeschermingsorganisaties zijn de afgelopen jaren duizenden mensen vertrokken, mede vanwege de hoge werkdruk. Onderzoeksjournalisten van Pointer en Follow The Money hebben uitgezocht dat de uitstroom tussen 2015 en 2019 minstens 5000 voltijdsbanen was.
Scenario’s voor verbetering van kwaliteit en kwantiteit van stagesHoe verbeteren we de kwaliteit en het aantal stages voor mbo- en hbo-studenten? Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) deed onderzoek naar deze vraag in de zorg en ontwikkelde scenario’s voor de korte, middellange en lange termijn.
Klinische behandeling bij cannabisverslavingEen verslaving is een ziekte, waarbij het lastig is om zonder professionele hulp beter te worden.
GGZ Nederland: extra jeugdgeld is veel te weinigDe eenmalige 1,3 miljard euro die het demissionaire kabinet voor de jeugdzorg vrijmaakt, is veel te weinig. ‘In feite gaat het om het dichten van een gat. Er is structureel extra geld nodig. Ook moet er een einde komen aan de wirwar aan aanbestedingen door gemeenten.’ Dat zegt Ruth Peetoom, voorzitter van de GGZ Nederland in reactie op de Miljoenennota. Ze betwijfelt daarnaast of het extra rijksgeld wel ten goede komt aan de jeugdhulp, want het geld is niet geoormerkt.
Kindertelefoon: na de tweede lockdown piek in gesprekken over pestenVanaf het moment dat de scholen weer opengingen na de tweede lockdown is het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten explosief gestegen. Het aantal steeg van gemiddeld 65 naar 98 gesprekken per dag afgelopen april. Dat is een stijging van bijna 50 procent.
Gezins- en oplossingsgericht werken als een kind gevaar looptArjen Bolt van het beroemde boek Het gezin centraal, start in november met een cursus in zes dagdelen over situaties waarbij je als professional te maken krijgt met mishandeling, misbruik en/of andere vormen van onveiligheid van een kind.
NIEUW | In gesprek met het KaasmonsterHoe kunnen we de menselijke maat weer terugbrengen in de behandelkamer? De Voice Dialogue methode, ontwikkeld door psychologen echtpaar Dr. Hal & Dr. Sidra Stone leent zich hier perfect voor. Uitgangspunt is dat ieder mens meerdere en vaak tegengestelde kanten of subpersonen in zichzelf heeft. Die kunnen conflicten en stress veroorzaken, maar je kunt er ook mee leren ‘dansen’. Hiervoor is bewustzijnsgroei nodig, de ontwikkeling van een Bewust Ego om onderliggende kwetsbaarheden te leren beschermen, verzorgen of dragen.
Wereld Alzheimer Dag |  'De vele gezichten van dementie'Het is vandaag Wereld Alzheimer Dag. Het thema is dit jaar 'De vele gezichten van dementie'. De meeste mensen met dementie hebben de ziekte van Alzheimer. Maar er zijn meer vormen, zoals vasculaire dementie. Bij deze vorm van dementie zijn de bloedvaatjes in de hersenen stuk. De hersencellen krijgen daardoor te weinig voedingsstoffen en zuurstof. Lewy Body dementie bestaat ook. Hierbij staan niet alleen nachtmerries, wanen en hallucinaties op de voorgrond, maar ook parkinsonisme: stijfheid en trillingen (tremoren). In dit bericht boekentips die je kunnen helpen wanneer iemand in je omgeving (zowel privé als werk) dementie heeft.
Weg met de aanbestedingLinda Terpstra van Fier houdt een pleidooi voor afschaffing van de aanbesteding. Jeugdhulporganisaties moeten nu veel tijd, geld en energie steken in het maken van offertes van door gemeenten uitgezette aanbestedingen. Tijd en geld dat beter besteed had kunnen worden aan het bieden van hulp.
NIEUW | Sozio Special Buitengewoon NormaalAls je de berichten op sociale media moet geloven is eigenlijk niemand meer normaal: iedere afwijking van wat men als gangbaar ziet, wordt uitvergroot. In professionele hulpverlening door social workers, jongerenwerkers c.s. moet het begrip normaal worden verruimd. Door minder te labelen werken we aan inclusie en vermijden we hopelijk daardoor stigma en achterstelling. Buitengewoon normaal zijn mensen met LVB en psychische beperkingen, ADHD, autisme, handicap, thuisloosheid, verslaving en wat er zoal nog meer uit de DSM komt rollen. Maar een mens is een mens, met ieder zijn of haar eigen-aardigheden.
Jongeren en schulden (bijdrage door Ido Weijers)Nederland staat (opnieuw) op de eerste plaats wat betreft welzijn en welbevinden van de jeugd. En ons land behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zegt volgens een recente studie een op de drie Nederlandse achttienjarigen en ouder niet of nauwelijks rond te kunnen komen.
CNV: luchtkwaliteit op honderden scholen niet in ordeIn het noorden van het land zijn de leerlingen alweer een week naar school, maar de ventilatie in veel schoolgebouwen is nog steeds niet op orde. Uit een peiling van vakbond CNV Onderwijs blijkt dat maar een derde van het personeel op het primair en voortgezet onderwijs vindt dat de ventilatie goed geregeld is, in het mbo nog geen kwart.
Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950Sinds 2018 besloten jaarlijks tussen de 1800 en 1900 mensen een einde te maken aan hun leven. Dat komt neer op ongeveer 5 zelfdodingen per dag. De maatschappelijke betekenis van zelfdoding is enorm. Het betreft immers sterfgevallen die (mogelijk) vermijdbaar zijn en die soms al op jonge leeftijd plaatsvinden.
Pioniers in de jeugdzorgJan van der Ploeg behandelt in zijn nieuwe boek PIONIERS IN DE JEUGDZORG dertig denkers die elk op een eigen wijze hebben bijgedragen in de ontwikkeling van de jeugdzorg. Wie zijn zij?
Hoe je meditatie kunt inzetten bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking + opdrachtHarold wordt binnenkort 50 jaar. Een speciale dag, maar op de achtergrond spelen allerlei problemen. Harold, die licht verstandelijk beperkt is, heeft een zware tijd achter de rug en mist zijn pas overleden moeder enorm. Maar een meditatieverhaal uit De boodschap van de vogel helpt hem.
College Jeugdbeschermingsrecht ONLINEWerk je in Jeugdzorg en/of Jeugdbescherming? Dan is dit college onder leiding van Prof.dr Ido Weijers een aanrader. Op 15 juni is het college Jeugdbeschermingsrecht (los college, maar ook onderdeel van een bredere reeks)

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking