Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In voorbereiding

# 3- 2021

Sozio
Buitengewoon Normaal'

In het meest recente nummer

# 2- 2021

Sozio
Wijk in, Wijk uit'

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Artikelen Sozio Special

Eenzaamheid wordt gedefinieerd als het subjectief ervaren van een ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) sociale relaties (De Jong-Gierveld, 1984). Gemiddeld geeft een derde van de Nederlandse bevolking aan (meestal matig) eenzaam te zijn. Met name in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder loopt het eenzaamheidspercentage op.
Al bijna 200 jaar draagt de reclassering bij aan de veiligheid van de samenleving door criminaliteit te voorkomen en recidive terug te dringen. Dit wordt óók steeds meer een lokale opgave en daarom zoekt Reclassering Nederland in toenemende mate verbinding met het lokale veld
Een groot maatschappelijk probleem waar nog te weinig over wordt gesproken, is seksueel kindermisbruik. Seksueel kindermisbruik omvat al het seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij de pleger misbruik maakt van een leeftijds- of machtsverschil met het minderjarige slachtoff er. De gevolgen voor slachtoff ers zijn vaak groot; seksueel kindermisbruik kan veel schade toebrengen aan het kind.
Het klinkt zo eenvoudig: professionals uit de vijf deelnemende organisaties werken samen in één team met allemaal dezelfde functie. Hun werk is gericht op de bedoeling: elk gezinslid blijvend veilig. Een gezinsmaatschappelijk werker van Blijvend Veilig doet alles wat nodig is om dat te bereiken.
Je buurt of wijk is niet alleen de plek waar je woont, maar ook de plek waar je omkijkt naar een ander. Waar je met anderen samenleeft. Waar je gezien wordt. Dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, weten Petra van der Horst, directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, en Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma, als geen ander. ‘We moeten inwoners ondersteunen om contact met elkaar te maken. Dus ook met buurtbewoners die een psychische kwetsbaarheid hebben of zich eenzaam voelen,’ aldus …
Door de coronacrisis is de impact van gemeenschapskracht zichtbaar geworden in buurten, dorpen en wijken. Naast de nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan voor digitale communicatie, zijn er helaas ook negatieve gevolgen, zoals een toename van sociale en gezondheidsverschillen.
Elke ouder heeft behoefte aan het uitwisselen van tips en ervaringen over de opvoeding. Goed contact met familie, vrienden, buren en professionals speelt daarin een grote rol. Lokale teams kunnen ouders helpen dit sociale netwerk te versterken, bijvoorbeeld door ouders in groepen samen te laten komen en elkaar te ondersteunen bij opvoedvragen. Deze vorm van collectieve steun werkt preventief: ouders kunnen uiteindelijk in hun eigen netwerk terecht met vragen over de opvoeding. En professionele hulp is minder snel nodig.
De term ‘verwarde personen’ is er een die niet meer weg te denken is uit de samenleving. Onder ‘verwarde personen’ wordt verstaan ‘eenieder die vanwege zijn al dan niet tijdelijk verstoorde oordeelsvermogen gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of enig ander in gevaar brengt en/of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid’ (Visie Politie - Verwarde Personen 2015-2019, 2014, p. 1).
Zingeving is de motor onder sociaal functioneren. Het is het fundament onder sociaal werk. Zingeving staat daarom vaak opgenomen als kernwaarde in strategische beleidsplannen van sociaalwerkorganisaties. En een van de zeven leefgebieden van het beroepscompetentieprofi el van Sociaal Werk (2018) is zingeving. Maar hoe uit zich dit eigenlijk in de dagelijkse praktijk?
De decentralisatie van 2015 zou de zorg aan kwetsbare mensen (in het bijzonder jeugdigen) ingrijpend verbeteren, was de aanname. Zo dichtbij mogelijk, zo kort mogelijk en zo licht mogelijk. Integrale zorg (één gezin, één plan), vanuit lokale regie, door de gemeentelijke overheid die immers haar eigen burgers het beste kent. Zes jaar later is de werkelijkheid onthutsend anders. Dit artikel is een pleidooi voor een radicaal andere aanpak van welzijn en jeugdhulp: investeer in vitale wijken en samenlevingsopbouw.
De geestelijke gezondheid van jongeren staat onder druk. Zeker nu, in deze coronacrisis, staan de kranten er vol van, lopen de wachttijden voor hulpverleners op en zijn de scholen leeg.
De jeugdcriminologie is een fascinerend vakgebied. Niet alleen omdat er in de media en in de politiek veel aandacht voor criminaliteit van jongeren is, maar ook omdat het vakgebied zelf voortdurend in beweging is. Er doen zich nieuwe fenomenen voor, zoals op het gebied van cybercrime. Maar er worden ook steeds weer nieuwe inzichten ontwikkeld die relevant lijken voor de criminologische kennis en inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van de hersenontwikkeling. Het is typerend voor de jeugdcriminologie dat hier kennis uit diverse vakgebieden bij elkaar komt, van strafrecht en criminologie tot sociologie, pedagogiek, psychologie en kinder- en jeugdpsychiatrie.
Jongeren zo goed mogelijk ondersteunen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige personen. Vanuit die visie werkt de vakgroep Jongerenwerk van MIK & PIW Groep. Daarmee heeft de vakgroep ook een aantal duidelijke keuzes gemaakt in haar manier van werken. Welke dat zijn en hoe ze tot stand zijn gekomen, leggen jongerenwerkers Jos Evers en Martin Sarov uit. Zij worden daarin ondersteund door Tim de Lange van XL Group, die het traject begeleidde.
Eenzaamheid is complex en verschilt van persoon tot persoon. In het ene geval gaat het om gemis aan contact en kan een bezoek van een vrijwilliger een prettig gevoel opleveren; bij anderen gaat het om emotionele of existentiële eenzaamheid, die te maken heeft met vragen over zingeving. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt neemt toe vanaf 75 jaar (Movisie).
Geldverspilling in jeugdzorg komt door verkeerde aanpak probleemgezin,’ betoogt Peter Cuyvers in de Volkskrant van 16 maart 2021. In opdracht van het ministerie van Justitie onderzocht hij de kosten voor multiprobleemgezinnen in een middelgrote gemeente. De conclusies zijn niet mals: aan iets minder dan 700 huishoudens is de afgelopen vier jaar 100 miljoen euro uitgegeven vanuit het sociaal domein. Vaak zonder dat de problemen verminderen. Er is bovendien een enorme overlap tussen huishoudens die gestapelde dienstverlening ontvangen én huishoudens die bekend zijn in de veiligheidsketen.
De gezondheidszorg in Nederland wordt de komende jaren geconfronteerd met een enorme toename van het aantal burgers (jong en oud) met één of meerdere chronische aandoeningen. Om vitaal te blijven is het belangrijk dat zij zo veel mogelijk blijven bewegen. Bewegen is immers gezond. Voor veel burgers is dit echter niet vanzelf sprekend en eenvoudig; zeker niet voor burgers met (lichamelijke) beperkingen. Daarom moet de gezondheidszorg zorgen voor, of inspelen op, laagdrempelige voorzieningen die burgers daarbij ondersteunen. In de praktijk blijkt dit helaas niet zo makkelijk te zijn.
De gezondheidszorg in Nederland wordt de komende jaren geconfronteerd met een enorme toename van het aantal burgers (jong en oud) met één of meerdere chronische aandoeningen. Om vitaal te blijven is het belangrijk dat zij zo veel mogelijk blijven bewegen. Bewegen is immers gezond. Voor veel burgers is dit echter niet vanzelf sprekend en eenvoudig; zeker niet voor burgers met (lichamelijke) beperkingen. Daarom moet de gezondheidszorg zorgen voor, of inspelen op, laagdrempelige voorzieningen die burgers daarbij ondersteunen. In de praktijk blijkt dit helaas niet zo makkelijk te zijn.
Sport kan bijdragen aan de re-integratie van delinquenten. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? En waar moet je als professional en organisatie bij de inzet van sport voor deze mensen rekening mee houden? In dit artikel beschrijven we enkele projecten uit het foren sische werkveld en refl ecteren we op mogelijkheden en aandachtspunten voor dit soort projecten.
Dit artikel hebben we geschreven op basis van eigen ervaringen met nieuwkomers in de Nederlandse samenleving en de professionals die te maken hebben met deze nieuwkomers. Op grond hiervan hebben we een aantal conclusies getrokken over het soort informatie waaraan nieuwkomers behoefte hebben en hoe professionals daarin kunnen voorzien.
In gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis is veel meer aan de hand dan we dachten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de ingezette hulp niet altijd bijdraagt aan het stoppen van het geweld. Maar hoe vertaal je deze onderzoeksuitkomsten naar de praktijk? Spoiler: ga erover met elkaar in gesprek! Dit artikel gaat over hoe je dat effectief doet.
Als migrantenkind verhuisde Ahmet Almis op zevenjarige leeftijd van Turkije naar Nederland. Hij groeide op in het Limburgse dorp Helden in de huidige gemeente Peel en Maas. Precies op die plek is hij nu, bijna 50 jaar later, werkzaam als sociaal werker met als aandachtsgebied opvoeden en opgroeien. Volgens Ahmet kun je alleen weerbaar opgroeien met een ‘gezond ecosysteem’. Hij spreekt uit ervaring en deelt zijn belangrijkste (levens)lessen.
De jeugdzorg zucht onder een tekort aan financiën. Tegelijkertijd werd tijdens de coronarellen meer dan duidelijk dat er een groep jongeren is waar we steeds minder grip op krijgen als samenleving. Ik was op dat moment al aan het schrijven aan mijn boek Streetcare. Ik was dan ook trots dat het straathoekwerk steeds meer in de landelijke media kwam. Toch is er nog altijd onvoldoende positionering en erkenning voor het vak straathoekwerk binnen het domein jeugdhulp, om daadwerkelijk impact te kunnen maken.

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Pioniers in de jeugdzorgJan van der Ploeg behandelt in zijn nieuwe boek PIONIERS IN DE JEUGDZORG dertig denkers die elk op een eigen wijze hebben bijgedragen in de ontwikkeling van de jeugdzorg. Wie zijn zij?
Vacature | Medewerker Terugvordering en InningMeerinzicht is op zoek naar een Medewerker Terugvordering en Inning voor 36 uur in de week. Ben jij een uitstekende dienstverlener en ben je accuraat? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Vacature | Contractmanager MeerinzichtMeerinzicht is op zoek naar een ervaren Contractmanager Sociaal Domein. Ben jij een echte onderhandelaar en ligt jouw hart bij het Sociaal Domein? Dan is Meerinzicht op zoek naar jou!
Vacature | 2x Medewerker Uitkeringsadministratie 24 & 36 uurMeerinzicht is op zoek naar twee Medewerkers Uitkeringadministatie! Ben je klantgericht en ligt jouw hart binnen het Sociaal Domein? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Hoe je meditatie kunt inzetten bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking + opdrachtHarold wordt binnenkort 50 jaar. Een speciale dag, maar op de achtergrond spelen allerlei problemen. Harold, die licht verstandelijk beperkt is, heeft een zware tijd achter de rug en mist zijn pas overleden moeder enorm. Maar een meditatieverhaal uit De boodschap van de vogel helpt hem.
Vacature | Consulent Jeugd | AltenaGemeente Altena is op zoek naar jou! Maak jij met jouw kennis en/of achtergrond in het sociaal domein bij ons het verschil als consulent jeugd? Lees dan snel verder!
Nieuw | Vitaal door kunst. Sociaal-kunstzinnige dagbehandeling in zorg en welzijnVitaal door kunst biedt sociaal-kunstzinnige dagbehandeling voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, met dementie en mensen met psychosociale problemen. De beschreven methodiek bevordert de kwaliteit van leven door mensen in hun eigen kracht te zetten. Het werkt als levenselixer, geeft plezier in het moment, versterkt de vitaliteit, verbetert de stemming en verhoogt de sfeer in een groep.
Vacature | Junior Consulent Triage | AltenaGemeente Altena is op zoek naar jou! Maak jij met jouw kennis en/of achtergrond in het sociaal domein bij ons het verschil als junior consulent triage? Lees dan snel verder!
Vacature | Consulent Triage |  AltenaGemeente Altena is op zoek naar jou! Maak jij met jouw kennis en/of achtergrond in het sociaal domein bij ons het verschil als consulent triage? Lees dan snel verder!
Vacature | Consulent Jeugd (28-36 uur)‘Als jeugdconsulent is geen dag hetzelfde. Je start met het bijwerken van je mail. Daarna stap je in de auto op weg naar een gezin en breng je samen met ouders tijdens een keukentafelgesprek de hulpvraag in kaart. Terug op je werkplek werk je het gesprek uit in een verslag en stem je met een zorgaanbieder af of zij passende jeugdhulp kunnen bieden. ’s Middags rij je door de prachtige Krimpenerwaard naar een overleg op een school. Aan het eind van de dag ga je met een voldaan gevoel naar huis’.
Vacature | Begeleider D 28-32 uur | HoofddorpVoor onze locatie Haarlemmermeer zijn wij op zoek naar een Begeleider D. Wat ga jij doen? Je gaat zelfstandig en op methodische wijze cliënten met complexe en/of meervoudige problematiek intensief begeleiden, waarbij je zelfstandig de regie voert in deze complexe trajecten. Door jouw begeleiding vergroot je het welbevinden en volwaardig burgerschap van de cliënt.
Vacatures Raad voor de KinderbeschermingDe Raad voor de Kinderbescherming zoekt in verschillende regio’s en voor een flexibel inzetbaar team raadsonderzoekers.
Word jij onze nieuwe collega?Bij de Raad voor de Kinderbescherming zoeken we raadsonderzoekers in verschillende regio’s. #zinvolwerk
Moe van opinitisWe leven in een tijdperk van meningen en daardoor staan we bloot aan een stortvloed van besmettelijke opinitis, die we overigens ook met zijn allen veroorzaken
College Jeugdbeschermingsrecht ONLINEWerk je in Jeugdzorg en/of Jeugdbescherming? Dan is dit college onder leiding van Prof.dr Ido Weijers een aanrader. Op 15 juni is het college Jeugdbeschermingsrecht (los college, maar ook onderdeel van een bredere reeks)
Kabinet investeert miljarden extra in jeugdzorgEr gaan de komende jaren miljarden meer naar de jeugdzorg. Dat is de uitkomst van een arbitragezaak, die de Vereniging van Gemeenten heeft aangespannen tegen het kabinet. Een ruime week na een uitspraak van een ‘commissie van wijzen’ stelt het demissionaire kabinet 1,3 miljard euro extra beschikbaar in 2022 voor gemeenten, ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen voor dat jaar.
Gemeente Nijmegen stopt met keukentafelgesprekkenLange wachtlijsten, te veel bureaucratie en een doelgroep met onderling grote verschillen. Nijmegen gaat het radicaal anders doen in het sociaal domein en schaft de generalistische sociale wijkteams af. Het keukentafelgesprek, dat bij gemeenten vanaf het begin van de decentralisaties bijna gold als panacee, moet er in Nijmegen aan geloven. ‘Dat keukentafelgesprek bestond vaak voor een groot deel uit vragenlijsten invullen, een indicatie doen, en herindiceren als het probleem na een half of een heel jaar nog niet opgelost was’, zegt wethouder Grete Visser (zorg en welzijn, D66). De balans opmakend over de afgelopen jaren: ‘Voortaan gaan we meteen aan de slag, zonder indicatie. Zelfs als het betekent dat zwaardere zorg moet worden ingezet.’
Het kind in de pleegzorgRuim 20.000 kinderen zijn pleegkinderen. Het betekent dat ouders het ouderschap en opvoederschap moeten delen met de pleegouders. En als dat niet goed wordt voorbereid..
NIEUW |Streetcare - Eén methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeentenSteeds meer jongeren worden meegezogen in de straatcultuur en (licht) crimineel gedrag. Goedbedoelde en tijdrovende interventies vanuit de geïndiceerde zorg missen hun positieve uitwerking. Gemeenten en jeugdhulpverlening lijken de grip op deze jongeren te verliezen. Toch is er hoop: de inzet van effectief straathoekwerk en een betere verbinding van daaruit met de jeugdhulpverlening kan het tij op relatief ‘eenvoudige’ wijze doen keren.
Net verschenen | Kwajongens en zware jongens van Ido WeijersDeze inleiding gaat in op de bonte diversiteit aan verschijnselen die met de noemer jeugdcriminaliteit worden aangeduid. Het behandelt de vraag hoe jeugdcriminaliteit wordt gemeten, welke bronnen ons daarvoor ter beschikking staan en hoe het zit met de ‘pakkans’ en de selectiviteit in de cijfers
Grote vaccinatie-verschillen tussen kinderen met en zonder migratieachtergrondDe deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is het hoogst onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond. De verschillen met jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond zijn het grootst bij de vaccinaties voor 14-jarigen tegen baarmoederhalskanker (HPV) en meningokokken (MenACWY).
Hoe doorbreek je gedragspatronen binnen het sociaal domein?Meijs (2017) schreef een essay als gemeentesecretaris van Enschede over gedragspatronen binnen het sociaal domein. Vernieuwingspogingen kunnen slagen door omstandigheden te creëren waarin leren mogelijk is. Voor burgers is het sociaal domein ingewikkeld. De visie op maatwerk verschilt bijvoorbeeld voor sociale wijkteams en de private arena waar de zorgverlener op basis van een contract zorg levert.
Net verschenen | Ik voel me thuis in twee huizenVeel kinderen hebben tegenwoordig twee gezinnen, vaak omdat de ouders gescheiden zijn. 'Ik voel me thuis in twee huizen. Praktische tips en creatieve opdrachten voor kinderen en hun opvoeders' is bedacht om deze kinderen zich thuis te laten voelen in beide gezinnen. Maar ook om de samenwerking tussen de gezinnen te verbeteren. Met dit kleur- en doeboek kunnen kinderen op een speelse manier hun weg vinden in de nieuwe gezinssituatie. Ouders en opvoeders vinden in dit boek nuttige en praktische tips om hun kind te laten wennen aan het leven in twee gezinnen.
Voor veel jongeren in de stad zijn het zware tijden. School, werk, sport, tijd met vrienden: alles loopt anders. De impact van de coronamaatregelen op het sociale leven en de mentale gezondheid van jongeren is groot. Om ervoor te zorgen dat zij de komende maanden toch op een leuke en zinvolle manier hun vrije tijd kunnen besteden, stelt de gemeente Den Haag 700.000 euro subsidie beschikbaar voor nieuwe activiteiten.
100 pagina's Sozio Special Opleiding & WerkVerschenen: het dikke themanummer Opleiding en Werk

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking