Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Doen! Die banenpool voor de Jeugdzorg
Ja. Zorgt voor behoud van expertise en banen.
 33%
Nee. Lost niks op, is uitstel van executie.
 67%
Geen mening.
 0%

<< Ga terug