Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Het nieuwe beleid dat meer zelfredzaamheid vraagt van de burger, gaat ten koste van de kwetsbaren onder ons.
Eens. Die dreigen nog meer in een sociaal isolement te komen.
 75%
Oneens. Meer zelfredzaamheid en zorg voor kwetsbare burgers kan prima samengaan.
 19%
Geen mening.
 6%

<< Ga terug