Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Goed idee, de (mogelijk) naamsverandering van de beroepsvereniging maatschappelijk werkers.
Eens. Zo'n naamsverandering doet recht aan de actuele ontwikkelingen en de onmiskenbare verbreding van het beroep.
 77%
Oneens. Het is een zwaktebod om te morrelen aan een sterk 'merk' als maatschappelijk werker.
 17%
Geen mening.
 7%

<< Ga terug