Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Mensen die psychisch ondraaglijk lijden moeten ook euthanasie kunnen plegen.
Eens, nu zijn daar weinig mogelijkheden voor, met soms inhumane levenseindes tot gevolg.
 80%
Oneens, geestelijk lijden valt niet aan te tonen. En, het kan bovendien tijdelijk zijn.
 16%
Geen mening.
 4%

<< Ga terug