Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

De nieuwe jeugdhulp na 2015 is minder toegankelijk voor migrantengroepen.
Eens, de kennis om migrantengezinnen bijtijds te bereiken en effectief te helpen, is nog onvoldoende in de nieuwe manier van werken ingebouwd.
 58%
Oneens, de aansluiting tussen jeugdhulpverlening en kwetsbare migrantengezinnen verbetert juist door de komst van wijkteams.
 32%
Geen mening
 10%

<< Ga terug