Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Jongerenwerkers moeten een prominentere rol spelen om te voorkomen dat moslimjongeren radicaliseren.
Eens, zij hebben immers snel contact met de jongeren en weten wat er speelt.
 60%
Oneens, dat is hun taak niet.
 40%
Geen mening.
 0%

<< Ga terug