Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

In voorbereiding

# 2 - 2024

Sozio
Jeugdzorg

In het meest recente nummer

# 1 - 2024

Sozio
Ik, jij, wij - en alles eromheen

Bestel het fysieke nummer hier of download dit nummer los (digitaal) via deze pagina.
Meteen een abonnement afsluiten? Klik hier!

Artikelen Sozio-special

In de langdurige (ggz-)zorg is een goede samenwerking tussen cliënten, naasten en professionals (de driehoek) erg belangrijk. Toch verloopt dit niet altijd goed: familie voelt zich niet gehoord of wordt onvoldoende betrokken bij de behandeling; of cliënten willen niet dat hulpverleners alles delen met hun naasten.
Systemisch leren spreken over grootfamilies en andere organisaties De zich stapelende crises in de wereld vragen ook van de Nederlandse Jeugdzorg en ggz een omslag in denken en werken (Bateson, 2023; Donkers, 2024; Van Bekkum, 2024).
We leven in een tijd van onrust, crises, personeelstekorten en toenemende maatschappelijke complexiteit. Organisaties en teams staan voor ingewikkelde uitdagingen en vragen hun medewerkers om creatief en probleemoplossend te zijn en om vooral hard te werken.
In het huidige kabinet is de verbinding tussen het veiligheids-, zorgen sociaal domein voor mensen met complexe problematiek een belangrijk thema (ZonMW, 2022). Via het Actieprogramma Grip op Onbegrip zijn middelen beschikbaar gesteld om per regio invulling te geven aan het intensiveren van de samenwerking tussen gemeenten, ggz, politie en woningcorporaties rondom de aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag.
Er komt steeds meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid in de zorg en het sociaal domein. Hierdoor komt er ook steeds meer ruimte voor zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid. Maar hoe zit dat eigenlijk als onderzoeker? Wat zijn de voor- en nadelen van het inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen je onderzoeksgebied?
In de hedendaagse samenleving besteden mensen veel tijd aan zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Deze trend van individualisering, waarbij mensen zichzelf en hun unieke rol in de maatschappij verkennen, is een reactie op veranderende sociale structuren en verwachtingen. Zelfkennis is cruciaal geworden voor effectieve interactie en samenwerking in een complexe wereld.
Interdisciplinaire digitale samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein - waarin ook het netwerk van burgers een rol speelt - kan helpen om eigen regie te faciliteren van een toenemend aantal kwetsbare thuiswonende burgers. In de praktijk komen initiatieven die zo’n samenwerking beogen, vaak echter moeizaam van de grond.
Ouders met een Antilliaanse achtergrond hebben relatief vaak een negatieve beleving van hun eigen opvoedingscompetentie en er is in deze gezinnen relatief vaak sprake van opvoed- en opgroeiproblemen. Hoewel jeugdigen met een migratieachtergrond geholpen worden in de intensievere vormen van jeugdzorg, lijkt de lichtere vorm van zorg zoals wijkteams en jeugd- en geestelijke gezondheidszorg minder toegankelijk voor hen.
Namen als: Het levenswiel; Je leven in kaart brengen; Balans opmaken van het leven; Opstap naar jezelf – biografi eonderzoek; Biografi sch loopbaanonderzoek zijn slecht een aantal titels waarmee life –en loopbaancoaches zich presenteren. Boektitels als Biografi sch management; Biografi sch leren en werken; De biografi e als medicijn, de zin van levensverhalen in de zorg; Terugblikken om vooruit te zien; Coachen waar het pijn doet,

Koop dit nummer los (digitaal) via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Vacature Jeugd- en GezinscoachZorg dragen voor de jeugd van Dijk en Waard én werken in een persoonlijke organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou! We zijn opzoek naar meerdere collega’s die het team komen versterken!
NIEUW | Een wereld van verschilWat is een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking? Voor de meeste mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten, hun zorgprofessionals en beleidsmakers is het antwoord duidelijk: een goed leven is een zo ‘gewoon’ mogelijk leven, midden in de samenleving. Maar niet alle mensen met een verstandelijke beperking leven zo’n ‘gewoon’ mogelijk leven. In Nederland leven er zo’n 20.000 van hen op een instellingsterrein, afgezonderd van die ‘gewone’ samenleving. Vaak kiezen bewoners en verwanten heel bewust voor zo’n ‘ongewoon’ leven. Maar waarom?
Durf jij de verandering te zijn die de samenleving nodig heeft?Bij de Master Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leiden we je op tot een essentiële schakel tussen praktijk en beleid. Je ontwikkelt de vaardigheden om kwesties aan te pakken die je signaleert in jouw sociale werkpraktijk. In de rollen van projectleider, praktijkonderzoeker, ontwerper, expert en beroepsontwikkelaar realiseer je, door te interveniëren, een duurzame verbetering in de praktijk.
Reserveer nu: Sozio JeugdzorgEr is veel te doen rondom de zorg aan de jeugd. Meer jongeren dan ooit tevoren doen een appel op ondersteuning en begeleiding. Tegelijkertijd komen veel fouten en falen aan het licht in de jeugdzorg. Professionals klagen over het vele registratiewerk. Er is wat aan de hand en het lijkt flink mis.
Inzicht in verschillende vormen van seksuele delinquentie en meer in het nieuwe boek ZedendelinquentenRe-integratie van (ex-)delinquenten in het algemeen roept in de samenleving regelmatig flinke emoties op. Nog lastiger is het wanneer het gaat over zedendelinquenten die, na een detentie of behandeling, moeten terugkeren in de samenleving. Meer nog dan andere delinquenten worden zedendelinquenten gezien als mensen met verwerpelijk gedrag.
De zorg voor jongeren met zeer complexe psychiatrische problemen schiet tekort. Het gaat om de zogenoemde Zikos-afdelingen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie). De inspectie bezocht de afdelingen na verontrustende signalen en trok harde conclusies. Een van de twee Zikos-instellingen stelde daarop een opnamestop in. Op de Zikos-afdelingen zitten jongeren van 12 tot 18 jaar met complexe gedragsproblemen die een acute psychiatrische crisis hebben.
NIEUW | Biografisch coachen in de breedteEen juiste houding, een realistische kijk op jezelf met behoorlijk wat identiteitsbesef en het kennen van ups en downs in je levensloop. Zijn dat niet de in het oog springende thema’s waar menig coach of counselor zich in zijn contact met cliënten op zal richten?
In Sozio 4 2023 is bij het artikel 'De noodzaak het patroon te herkennen en mythen te ontmantelen een tabel weggevallen'. Excuus voor het ongemak. Via de Kennisbank Sociaal Digitaal is het volledige artikel te raadplegen. Ook zijn de namen van de docenten in de juiste volgorde gezet.
NIEUW | ZedendelinquentenRe-integratie van (ex-)delinquenten in het algemeen roept in de samenleving regelmatig flinke emoties op. Nog lastiger is het wanneer het gaat over zedendelinquenten die, na een detentie of behandeling, moeten terugkeren in de samenleving. Meer nog dan andere delinquenten worden zedendelinquenten gezien als mensen met verwerpelijk gedrag.
Oproep voor jouw bijdrage voor het themanummer Jeugdzorg - quo vadis?Sozio 2 verschijnt in juni met een speciale editie over Jeugdzorg - quo vadis? Het juninummer van het vakblad staat geheel in het teken van de Jeugdzorg: waar moet het naar toe? Wat moet er gebeuren? Wat kun jij daar aan veranderen? Wat moet je collega doen? Wat heeft ‘de jeugd’ er aan?
Zojuist verschenen | HORIZON 1B: TherapeutenhandleidingEen groep voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Waarom zou je daaraan beginnen als therapeut? Met alle nadruk die er in therapieland is op korte behandeltrajecten, wordt er tegenwoordig steeds vaker gekozen voor een korte aanpak. En na zo’n traject heeft een kind ook vaak minder klachten, zoals nachtmerries en wat betere concentratie op school.

Van onze partners


NIEUW | Sozio #4 Huiselijk GeweldSozio 4 is verschenen met een speciale editie over Huiselijk geweld. Er zijn verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Deze vormen van geweld komen voor in alle sociaal-economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen
NIEUW | Sozio #3 Licht Verstandelijk BeperktHet is een doorgaande informatiestroom: Aandacht voor mensen met LVB - in het werken met en begeleiden van. Het nieuwe nummer van circa 100 pagina's bevat weer de laatste inzichten.
30 mei | Middagsymposium Werken in gedwongen kader: veerkrachtige cliënten en professionalsForensisch sociale professionals werken met mensen die vanwege hun delictgedrag in aanraking komen met Justitie. Gedrag dat onwenselijk en ingrijpend is voor de samenleving, de samenleving begrenst dat dan ook met een Justitiële ingreep. Vaak gaat het om kwetsbare mensen met meervoudige problematiek. Lang niet altijd staan ze op voorhand open voor hulp.

Adaptief gedrag


Bij een (vermoeden van een) LVB is het van belang om het adaptief niveau van de cliënt betrouwbaar in kaart te brengen. Wetenschappelijk verantwoorde vragenlijsten zijn daarbij onmisbaar. Bekijk in dit filmpje wat Hogrefe Uitgevers te bieden heeft, of neem hier een kijkje op de website.


Nieuw | Sozio #2 Sociaal en Digitaal: een groeiende combinatieSozio #2 2023 staat helemaal in het teken van digitalisering en innovatie. Digitalisering: we kunnen er niet meer omheen. Online bankzaken regelen, digitale handtekeningen, vergaderen met collega’s, online gesprekken met cliënten, boeken lezen, live locaties delen... Zelfs binnen de zorg krijg je een computergestuurde stem, die jou om informatie vraagt.
Nieuw | Interviewen in kwalitatief onderzoekIn Interviewen in kwalitatief onderzoek presenteert Marion Matthijssen een praktische aanpak om kwalitatieve data te verzamelen aan de hand van interviewen. Door haar ruime ervaring als trainer in kwalitatief onderzoek ziet zij de behoefte bij veel onderzoekers aan praktische handvatten om goed kwalitatief onderzoek uit te voeren.