Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Welzijnswerk over de grens leert professional omgaan met verandering

De Councel of International Fellowship (CIF) organiseert jaarlijks uitwisselingsprogramma’s voor welzijnswerkers. Ze doen dat wereldwijd. Vaak kampen professionals in hun werk namelijk met dezelfde problemen. ‘Maar de oplossingen zijn wel anders.’
Welzijnswerk over de grens leert professional omgaan met verandering

‘Het is een unieke manier van deskundigheidsbevordering’, vindt Mieke Weeda, president van CIF Netherlands. Zien hoe collega’s het werk doen in het buitenland werkt blikverruimend en maakt dat je anders tegen je eigen werk aan gaat kijken.’ Weeda vindt het belangrijk dat professionals zien dat het ook anders kan. Juist nu er veel verandert in het sociale domein, kun je van anderen leren. ‘Kijken hoe anderen het doen en hoe zij omgaan met verandering is heel nuttig.’ Weeda geeft een voorbeeld van een Amerikaanse welzijnswerker die in Nederland op uitwisseling kwam. ‘Door dat bezoek hebben sociaal werkers weer ideeën opgedaan hoe ze fondsen kunnen werven voor hun projecten.’

 

Werkers uit andere landen die Nederland bezoeken, merken vaak op dat het vrijwilligerswerk ver ontwikkeld is. ‘Vaak nemen ze dat mee naar hun thuisland en denken na over de mogelijkheden in hun eigen werk. Vooral in Westerse landen ziet Weeda overeenkomsten in de problematiek die welzijnswerkers tegenkomen in het werk. ‘De gehandicaptenzorg, daklozenopvang of probleemgezinnen, vaak verschilt het minder van elkaar dan je zou denken. De oplossingen daarentegen zijn door culturele en financiële verschillen vaak wel anders.’

 

Persoonlijke en professionele groei

Werkers die op uitwisseling gaan naar het buitenland, verblijven bij een gastgezin. Dat zorgt ervoor dat het naast een professionele, ook een culturele ervaring is. ‘Doordat je in aanraking komt met een andere cultuur raak je uit je comfort zone en leer je omgaan met andere gebruiken en creëer je tolerantie en begrip. Op die manier leer je beter omgaan met diversiteit’, aldus Weeda. Vaak heeft het bezoek als resultaat dat werkers gaan nadenken over hun werk. Ze zien dat ze het zo slecht nog niet doen in Nederland of worden geïnspireerd door iets wat gezien hebben en denken: ‘Hier kunnen we iets mee.’

 

CIF is een non-profit organisatie die volledig gerund wordt door vrijwilligers. Dat maakt ze onafhankelijk. Maar zorgt er ook voor dat CIF tot nu toe enigszins onder de radar is gebleven. Weeda: ‘Wij kunnen niet opboksen tegen grote gesubsidieerde uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus, maar we doen wat we kunnen.’ Het zelfstandige en persoonlijke karakter van CIF doet niets af aan hun grootsheid: Tot nu toe hebben meer dan zevenduizend welzijnswerkers uit 120 verschillende landen deelgenomen aan een programma. Dat maakt Weeda trots: ‘Onlangs hebben Australië en Nieuw-Zeeland zich ook aangesloten. De aandacht voor internationalisering blijft, helemaal nu er van sociaal werkers wordt verwacht dat zij zich creatiever opstellen en meer out of the box gaan denken.’

 

www.cifinternational.com

http://www.cif-netherlands.nl/

 

Eerder verschenen nieuws over dit onderwerp:

Jeugdzorgprofessionals leren van Scandinavische collega'sNaar homepageRelevante categorieën: