Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuwe dilemma’s voor professional door sociale wijkteams

In vier gemeenten is het effect van sociale wijkteams onderzocht door het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Daaruit blijkt een aanzienlijk aantal dilemma’s voor de professional.
Nieuwe dilemma’s voor professional door sociale wijkteams

De sociale wijkteams in Utrecht, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Zeist zijn bij het onderzoek betrokken. De nieuwe manier van werken brengt de nodige dilemma’s mee voor professionals, blijkt uit het rapport. ‘Hoe ga je bijvoorbeeld in teams om met burgers die iets terug willen doen?’, aldus projectleider Vincent de Waal. 

 

Sores bij de buren neerleggen

De gemeentelijke beleidsnota’s van het lokale WMO-beleid zijn uitgeplozen tussen januari en juni 2013. De onderzoekers bestudeerden daarnaast projecten sociale wijkteams door literatuuronderzoek. Vanuit die studies hebben de onderzoekers de ontwikkelingen van het integraal wijkgericht werken bekeken. Uit het rapport klinkt dat de wijkteams de nodige dilemma’s in hun werk tegenkomen. Zo wordt van cliënten gevraagd zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn. Maar wat doe je als professional wanneer een cliënt bepaalde problemen wel zelf kan oplossen, maar dit niet doet? Daarnaast voelen mensen die zorg nodig hebben vaak een drempel om de buren in te schakelen, want ‘je gaat niet zomaar de eigen sores bij de buren neerleggen’, staat in het rapport te lezen.

 

De gemeenten Utrecht en Nieuwegein willen volgens het rapport het principe van wederkerigheid gaan hanteren. Dat betekent: burgers moeten voor de hulp die ze ontvangen een wederdienst verlenen. De wijkteams moeten erop toe gaan zien of burgers dat ook doen. Er zal volgens de onderzoekers een discussie op gang komen onder professionals, die vrezen dat hun beroepsmatige waarden in het geding komen. Kan je de wederdienst namelijk verplichten?

 

Zonder netwerk geen WMO

Het principe van de civil society, waarbij mensen gebruik maken van elkaars netwerk, is in de huidige maatschappij nog vaak niet vanzelfsprekend. Beleid dat op de Wmo is gebaseerd is volgens het rapport daardoor in de praktijk nog niet makkelijk te realiseren. De veranderende regelgeving loopt in deze zin vooruit op de ‘state of mind’ van de burger. Er ontstaat een probleem wat te doen met de mensen die geen netwerk hebben. Vallen die tussen wal en schip, of moet er dan een uitzondering gemaakt worden voor bepaalde burgers? Hoe de professional dat onderscheid moet maken in de praktijk vinden de onderzoekers vaak nog niet helder uitgewerkt.

 

Uit het rapport blijken ook een aantal sterke punten van de integrale aanpak door wijkteams. Het zorgt voor onder andere minder versnipperde hulpverlening en kortere lijnen tussen professionals. Een belangrijke overeenkomst tussen de gemeenten is dat het aanbod aan de cliënt met de wijkteams nu minder vanaf verschillende ‘eilandjes’ plaatsvindt, concluderen de onderzoekers.

 

Simone van Iperen

 

Het onderzoek naar sociale wijkteams is onderdeel van het project Wmo-werkplaats Utrecht en gaat nog verder. De komende tijd gaat het HU-lectoraat van Jean-Pierre Wilken twee sociale wijkteams volgens in Amersfoort. Dat gebeurt als doorstart van het afgeronde Europese traject Community support for persons with disabilities. 

 

Meer berichten over sociale wijkteams:

Voorkom problemen met wijkteams als met CJG's 

'Weeffout bij sociale wijkteams'

'Verwachtingen wijkteams te hooggespannen'

Diederik Samsom, de wijkverpleekgundige en de wijkteams

 Naar homepageRelevante categorieën: