Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Leerproject voor kinderen met gedragsproblemen

In Nederland gaan duizenden leerplichtige kinderen niet naar school. Stichting Zorgboeren Zuid-Holland verzon een plan om kinderen met gedragsproblemen spelenderwijs toch iets te leren. ‘Het is fantastisch om te zien hoe zo’n kind zich ontwikkelt', zegt vrijwilliger Ko den Hartog.
Leerproject voor kinderen met gedragsproblemen

Een autistisch jongetje verzamelt de opbrengst van een moestuin, weegt die en probeert uit te rekenen hoeveel die zou kunnen opleveren. Het is een van de manieren waarop kinderen op zorgboerderijen in Zuid-Holland leren rekenen. ‘De kinderen die meedoen aan ons educatieproject ‘Leren op de boerderij’ hebben vaak ernstige gedragsstoornissen waardoor ze op school niet meer te handhaven zijn’, zegt coördinator Gerard Verbeek. ‘Daarom proberen we ze zoveel mogelijk in de praktijk te leren. Je kunt het zien als een zinvolle dagbesteding met een educatief doel.’

 

Op dit moment doen zes kinderen mee, maar de stichting wil flink uitbreiden en zoveel mogelijk cliënten helpen. Eén vrijwilliger begeleidt een kind één dagdeel in de week. ‘Ze doen dat één op één, omdat je echt moet meebuigen met een kind; wat het kan, wat het wil en waar het toe in staat is’, legt Verbeek uit. ‘Soms lukt het niet, bijvoorbeeld als er geen goede klik is of een vrijwilliger het gedrag van een kind toch niet aankan. In dat geval zoeken we naar een nieuwe combinatie.’ Het is niet de bedoeling dat het educatieproject regulier onderwijs vervangt. ‘Als een kind weer naar school kan, zijn we natuurlijk blij, want een kind hoort op school.’

 

Weer willen leren
‘Ik moest eerst zijn vertrouwen winnen’, zegt vrijwilliger Ko den Hartog, die een 12-jarig jongetje met autisme begeleidt dat nu voor een jaar is uitgeschreven door zijn school. ‘Ik moest laten zien dat onze methode niet lijkt op regulier onderwijs.’ De kinderen hebben namelijk slechte ervaringen met school, omdat ze het idee hebben dat ze er niks kunnen presteren. ‘We hopen daarom deze kinderen meer zelfvertrouwen te geven’, legt coördinator Verbeek uit. ‘Ze laten zien dat ze wel iets kunnen. En mogelijk komen ze dan in een situatie dat ze weer willen leren.’

 

Vrijwilliger Den Hartog laat zijn pupil vooral op een tablet reken- en taalspelletjes doen. Een voorbeeld van een opdracht die hij heeft bedacht, is het maken van een Powerpointpresentatie over de zorgboerderij.  ‘Het kind moest toen zelf een indeling maken, foto’s maken en er foutloze teksten bij schrijven. We hebben het eindresultaat aan mensen laten zien en die waren erg enthousiast.’ Den Hartog zou dit educatieproject aan elke vrijwilliger aanraden. ‘Ik had nooit gedacht dat dit zo leuk zou kunnen zijn. Vooral wanneer zo’n kind er later op terugkomt en aan andere kinderen uitlegt wat het heeft geleerd, heb je het idee dat je echt iets bereikt.’

 

Lees ook:

Beroepskrachten en vrijwilligers beheren samen buurtboerderijNaar homepage


Kirsten Ronda,

Relevante categorieën: