Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Herken én erken jongeren met een licht verstandelijke beperking’

Herken en erken jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Die krachtige aanbeveling deed lector Maroesjka van Nieuwenhuijzen.

Ze deed dat tijdens haar lectorale rede op 4 november j.l. aan de Hogeschool Leiden.

Sociale informatie verwerking

Volgens van Nieuwenhuijzen is het belangrijk dat jongeren met LVB herkend en erkend worden binnen gehandicaptenzorg en jeugdzorg. ‘Vroegtijdige herkenning van hun specifieke kenmerken is noodzakelijk, zodat in een vroeg stadium de juiste begeleiding en behandeling geboden kan worden.’ Diagnostisch onderzoek is daarbij van belang. Van Nieuwenhuijzen: ‘Het vaststellen van de sociale informatie verwerking is daarbij een belangrijk onderdeel, omdat het aanknopingspunten biedt voor interventies.’

Effectonderzoek naar interventies
Volgens van Nieuwenhuijzen is het ook van groot belang dat er binnen de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) methodieken worden ontwikkeld die effectief zijn voor LVB-jongeren. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 35 à 40 procent van de jongeren in de JJI’s een licht verstandelijke beperking hebben. Vanwege de wijze waarop zij sociale informatie verwerken, zijn de gangbare methodieken waarschijnlijk niet effectief bij hen. Van Nieuwenhuijzen pleitte voor effectonderzoek naar deze interventies.

Lectoraat
Van Nieuwenhuijzen geeft leiding aan het lectoraat Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg dat een gezamenlijk initiatief is van de Hogeschool Leiden en de William Schrikker groep (WSG).  Het lectoraat gaat zich de komende jaren inzetten om de kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking te vergroten. Jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben ook vaak gedragsproblemen. Ze vallen daardoor tussen wal en schip. Het lectoraat doet onderzoek hoe dit te verbeteren.

Het lectoraat is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Hogeschool Leiden en het Expertisecentrum van de WSG. Het expertisecentrum heeft als doel om expertise over met een beperking of kinderen van ouders met een beperking op het grensvlak van jeugd- en gehandicaptenzorg, uit te breiden en ter beschikking stellen. In het bijzonder voor kinderen (of het kindsysteem) die justitiële zorg behoeven.

Meetinstrument
Ook wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een meetinstrument voor sociale informatie verwerking, en naar interventies en methodieken voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. In samenwerking met deskundigen van zorginstellingen, cliëntenorganisaties en het hoger en wetenschappelijk onderwijs worden diverse onderzoeksprojecten opgezet en uitgevoerd.
Daarmee neemt de kans op succes en op de juiste behandeling toe, wat uiteindelijk zal leiden tot een effectiever hulpaanbod aan de jongeren met een lichte verstandelijke beperking en hun ouders. De wetenschappelijke manier van denken en handelen wordt ook benut om aankomende hulpverleners op te leiden tot professionals die het probleemoplossend vermogen van hun cliënten kunnen bevorderen door op de juiste manier informatie over te brengen.

CV

Maroesjka van Nieuwenhuijzen is ontwikkelingspsychologe en is in 2004 gepromoveerd bij de vakgroep Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Ze werkt als universitair docent-onderzoeker bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht.  

De (h)erkenning van jongeren met een licht verstandelijke beperking

 Zie ook:

http://www.sozio.nl/lectoraat-jeugdzorg-en-gehandicaptenzorg-in-de-maak/102235Naar homepage


Olaf Stomp,

Relevante categorieën:

LVB |
LVG |