Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Getouwtrek om regie tussen ouders en hulpverlener

Op het congres Omgaan met ‘lastige’ ouders en familieleden op 5 juni in Eindhoven spraken ouders en hulpverleners over regie en deskundigheid. Professionals ervaren de samenwerking met sommige ouders als zeer ingewikkeld. ‘Een van de grootste valkuilen is om de regie van ouders over te nemen.’
Getouwtrek om regie tussen ouders en hulpverlener

Allereerst jeukt de titel. Want ‘lastige’ ouders, kun je dat zo zeggen? In veel gevallen gaat deze typering alleen over de gevoelens van de hulpverlener. ‘Bovendien, zijn hulpverleners zelf ook niet de makkelijkste om mee om te gaan’, stellen begeleiders van De Ploeg uit Groningen. Ze benoemen hun bijdrage aan het congres dan ook ‘omgaan met lastige hulpverleners.’ GZ- psycholoog bij Gemiva Jos de Kimpe wil rechtzetten dat het zou gaan om het individu: ‘De situaties zijn lastig, nooit de persoon.’

 

Oudervriendelijke bril

Wim Goossens is vader van een verstandelijk beperkte zoon en docent bij Hogeschool Zuyd. Goossens steekt direct van wal  met een aantal typeringen van ouders die hulpverleners vaak tegenkomen. De voorbeelden zoals een bemoeizuchtige of negatieve ouder zijn herkenbaar maar schoppen ook een beetje tegen het zere been. Want wat zegt die zienswijze over de hulpverlener in kwestie? Goossens geeft direct toe zelf ook met regelmaat een lastige ouder te zijn. Tegelijkertijd vraagt hij hulpverleners zich te beseffen vanuit welke referentiekader ze naar ouders kijken. Is dat een pedagogische of juist juridisch theorie? En is dat een oudervriendelijke benadering? ‘Ook je eigen opvoeding beïnvloedt hoe je naar ouders kijkt. Ouders scannen op integriteit en betrouwbaarheid.’

 

Gehoord worden

Goossens: ‘Professionals stappen in het omgaan met ouders vaak in dezelfde valkuilen: ze hebben de neiging snel met tips te komen, vakjargon te gebruiken of de regie van ouders over te nemen.’ Dat ouders regie een belangrijk ijkpunt vinden benadrukt Saskia Keijdener. Ze is PGB-expert en moeder van een dochter met een beperking en ervoer dat ze op deuren wilde slaan toen ze zich niet serieus genomen voelde. ‘Ik hoor vaak van ouders dat ze niet gehoord worden door hulpverleners.’ Goossens beaamt dat. Hij heeft een advies: ‘Geef ze erkenning.’ Hij geeft een voorbeeld vanuit zijn eigen ouderrol: ‘Een begeleider vroeg me welke pizza mijn zoon lekker vindt. Dat vond ik fijn, want dat bevestigde mij in mijn ouderrol. Begeleiders zijn passanten in het leven van een bewoner, ouders kennen hun kind al vanaf het begin.’

 

Oudergericht

De oudergerichte benadering waar Goossens over spreekt moet volgens hem een basishouding bevatten. Hij pleit daarbij voor een herwaardering van ouders. ‘Toon betrokkenheid door ouders te willen ontmoeten. Biedt ze een kopje koffie aan bij binnenkomst in plaats van achter het bureau te blijven zitten.’ De begeleiders van De Ploeg vertellen nog wat meer over de basishouding: ‘Wees eerlijk en transparant over wat je doet. Wees zonder oordeel en probeer erachter te komen wat iemand beweegt en waarom die doet zoals die doet.’ Met al die praktische tips kunnen hulpverleners de afstand met ouders verkleinen en aan de slag gaan met het betoog van Goossens: ‘Van professionele afstand naar professionele nabijheid.’

 

Simone van Iperen

 

Het congres werd georganiseerd door ECB, de sprekers waren: Wim Goossens, expertdocent Zuyd Hogeschool, Drs. Jos de Kimpe, GZ-psycholoog Gemiva-SVG groep, Saskia Keijdener, PGB-expert, Drs. Peter van der Ende, senior onderzoeker Hanzehogeschool, Jeanette van der Schoot, Lies Medema, Ina Hommes en Detta Hellema, werkzaam voor project De Ploeg.

 

Eerder verschenen nieuws over dit onderwerp:

Initiatief rond transitie jeugdzorg van bezorgde ouders

Sterke stijging ondertoezichstellingen

 Naar homepageRelevante categorieën: