Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel gelanceerd

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) is gereed. De standaard moet het palet aan zorgaanbod voor de betrokken patiënten én voor de zorgaanbieders inzichtelijk maken.
Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel gelanceerd

De zorgstandaard is van belang omdat traumatisch hersenletsel niet altijd tijdig wordt herkend en erkend. Patiënten krijgen daardoor niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Deze situatie is zeer onwenselijk, omdat de gevolgen van het hersenletsel vaak groot zijn en de patiënt deze levenslang met zich meedraagt

 

Bij de totstandkoming van de THL waren vijftien organisaties betrokken. Daaronder waren patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties en landelijke zorgorganisaties.

 

Op 1 januari start een pilot implementatieproject van de THL. De ervaringen worden in een aantal landelijke conferenties gedeeld. Klik voor meer informatie op de website van de Hersenstichting over het implementatietraject dat in januari 2015 van start gaat. 

 

Bron: Kennisplein GehandicaptenzorgNaar homepageRelevante categorieën: