Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Zorgboerderijen nuttig bij herstel in ggz

Zorgboerderijen zijn van waarde bij het herstel bij mensen met mentale problemen. De beschikbaarheid van professionele hulp en het werken op een ‘echte’ boerderij helpt mensen met een mentale aandoening om hun sociale en beroepsmatige vaardigheden te verbeteren.
Zorgboerderijen nuttig bij herstel in ggz
Het opent de weg naar andere hulptrajecten of direct naar de arbeidsmarkt.
 
Dat concludeert de onderzoeker Sorana lancu die op 20 juni dit onderwerp promoveert aan de Vrije Universiteit.
 
Bijdrage zorglandbouw aan ggz
Mentale aandoeningen zijn één van de meest belastende gezondheidsaandoeningen op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Veel landen hebben echter problemen om de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg op peil te houden. Daarom worden andere sectoren van de samenleving steeds vaker betrokken bij nieuwe behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg door lokale middelen te gebruiken en aan te sluiten bij lokale gemeenschappen. lancu onderzocht de bijdrage die de zorglandbouw kan leveren aan de behandeling van mensen met mentale aandoeningen. Zorglandbouw is de inzet van zorgboerderijen waar mensen werken aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid door deel te nemen aan normale landbouwactiviteiten. Zij verkende de mogelijke rol van zorgboerderijen in herstel en rehabilitatie van mensen met mentale aandoeningen.
 
Gecombineerd
Lancu’s resultaten kunnen een belangrijke bron van informatie zijn hoe huidige behandelingsmogelijkheden verrijkt kunnen worden met in de maatschappij geïntegreerde initiatieven zoals zorgboerderijen. Mensen met chronische mentale aandoeningen kunnen bijvoorbeeld hun visies en ideeën delen over hoe zorgboerderijen deel zouden kunnen worden van het behandelingstraject. Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen hoe zorgboerderijen en diensten in de geestelijke gezondheidszorg gecombineerd kunnen worden om nieuwe mogelijkheden te creëren en hoe diensten van zorgboerderijen geprofessionaliseerd kunnen worden zonder hun authentieke kracht te verliezen. In de toekomst kunnen zorgboerderijen mogelijk een rol spelen in het verbreden van het spectrum van diensten, het verbeteren van de mentale gezondheid en het gat met de maatschappij overbruggen.
 
 
Iancu combineerde verschillende perspectieven op herstel en rehabilitatie in de geestelijke gezondheidszorg en deed zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Voor het kwantitatieve gedeelte deed zij een longitudinale studie waarin ze onder andere het functioneren van 1556 deelnemers analyseerde en de karakteristieken van 214 zorgboerderijen verkende. Voor het kwalitatieve gedeelte interviewde zij 125 gebruikers, diensverleners en andere actoren op zorgboerderijen en rehabilitatiediensten.
 
Bron: Vrije Universiteit


Naar homepageRelevante categorieën: