Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Zorg voor een bezielde relatie tussen bestuurder en jeugdprofessional’

Wethouders en jeugdprofessionals moeten in een bezielde werkrelatie tot elkaar staan. Dat zei Kees Verhaar bij zijn officiële installatie als lector Professie in ontwikkeling.

Verhaar links en Asscher rechtsDat gebeurde op 7 mei in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam. Het lectoraat is verbonden aan Pro Education, dat is gespecialiseerd in post-bachelor en masteropleidingen. Verhaar gaf in Amsterdam een openbare les met de titel ‘Vanuit de ziel van de wethouders’.

Bevlogenheid
Mensen functioneren en presteren het beste als zij vanuit hun bevlogenheid kunnen werken, betoogde de nieuwe lector. Verhaar pleitte voor een nauwere werkrelatie tussen de professionals in de jeugdzorg en de voor die sector verantwoordelijke bestuurders. Professionals kunnen het zich niet permitteren om de bestuurder op afstand te zetten door te zeggen: “wethouder faciliteer ons en houd verder je mond”, aldus Verhaar. Ze zullen zich rekenschap moeten geven van het feit dat de bestuurder hun opdrachtgever is. Tegelijkertijd hield hij wethouders van gemeenten – die na de  transitie van de jeugdzorg volledig verantwoordelijk zullen zijn voor het beleid – voor dat zij de verbinding moeten leggen met de professionals. ‘Want het gaat om heel wezenlijke zaken. Het is aan de wethouders om dat gesprek aan te gaan.’

Reactie Lodewijk Asscher
Lodewijk Asscher, wethouder van Amsterdam en die hoedanigheid verantwoordelijk voor jeugdbeleid en jeugdzorg reageerde in een coreferaat op de rede van Verhaar. Hij zei daarin dat jeugdzorgprofessionals en bestuurders rond jeugdzorg zich vooral niet moeten hullen in ‘die comfortabele deken van machteloosheid’ van waaruit wordt geroepen dat we niets kunnen doen. ‘Bind de strijd aan met dingen die we gewoon zijn gaan vinden maar niet normaal zijn’, betoogde Asscher. Waarbij hij en passant refereerde aan zijn inzet tegen vrouwenhandel op de Wallen in Amsterdam.

Empathie
Volgens Assscher gaat het bij bezieling om empathie. ‘Het gaat erom dat je je weet te  verplaatsen in dat kind. Stel je voor dat jij die ander was?’ Dat te beseffen, levert bezielde professionals en bestuurders op, aldus de Amsterdamse wethouder.Naar homepage


Olaf Stomp,