Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Zomercampagne jongeren en alcohol

Het Trimbos-instituut en STIVORO zijn een zomercampagne gestart voor ouders van jongeren.
 
De campagne beoogt ouders te stimuleren met hun kinderen afspraken te maken over het gebruik van alcohol. ‘Afspraken maken helpt de risico's te verminderen’, aldus beide instellingen.
 
Riskant gedrag
De boodschap aan ouders in de campagne is: 'Stuur uw kind op vakantie met een afspraak: geen alcohol!' En: praat ook over roken én veilig vrijen. Want vakantie is een time-out situatie, ook voor jongeren die nog met hun ouders op vakantie gaan, en het is bekend dat riskant gedrag op deze terreinen dan toeneemt..
 
Nee zeggen is moeilijk
Ouders moeten zich realiseren, aldus het Trimbos-instituut en STIVORO, dat het voor jongeren vaak moeilijk is om nee te zeggen als onder elkaar drank of sigaretten worden aangeboden. ‘En omdat pubers op vakantie vooral met leeftijdsgenoten optrekken, is de druk extra groot. De kans op overmatig alcoholgebruik en roken is vele maten groter dan thuis.’
 
Afspraken
Het Trimbos-instituut en STIVORO vinden dat duidelijke afspraken over alcoholgebruik en roken bij de voorbereiding van een vakantie horen. ‘Gaat uw kind voor het eerst alleen, met een groepje vrienden, op vakantie: neem contact op met ouders van de vakantievrienden van uw kind.’
 
Website
Op de website www.goedvoorbereidopvakantie.nl en op www.alcoholinfo.nl vindt u informatie en tips over alcohol, roken en seks. Ook kunt u ervaringen van andere ouders én jongeren lezen.
 
Samenwerking
Het is voor het eerst dat het Trimbos-instituut en STIVORO de krachten bundelen. Deze samenwerking is de opmaat van een nieuwe gezamenlijke campagne voor ouders over roken-, alcohol- en cannabisopvoeding in 2011.
 
Bron: Trimbos-instituut


Naar homepage