Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Zojuist verschenen | HORIZON 1B: Therapeutenhandleiding

Een groep voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Waarom zou je daaraan beginnen als therapeut? Met alle nadruk die er in therapieland is op korte behandeltrajecten, wordt er tegenwoordig steeds vaker gekozen voor een korte aanpak. En na zo’n traject heeft een kind ook vaak minder klachten, zoals nachtmerries en wat betere concentratie op school.
Zojuist verschenen | HORIZON 1B: Therapeutenhandleiding

Compleet herziene druk van Horizon 1b Therapeutenhandleiding

Wij denken echter dat het belangrijk is om soms iets langer en anders aandacht te besteden aan kinderen en hun ouders die te maken krijgen met seksueel geweld. Want stel, je bent 8 of 12 jaar. Er zijn nare seksdingen met je gebeurd. En je denkt: ik ben de enige die zoiets raars, vies, onbegrijpelijks heeft meegemaakt. Hoe kan je je dan toch weer prettig gaan voelen in je eigen lichaam? En hoe verbind je je weer met jezelf, leeftijdsgenoten en degenen die voor je zorgen?

En ouder/opvoeder, hoe ga jij om met je (bijna altijd onterechte) schuldgevoelens? Hoe vind je een nieuwe balans tussen je opgroeiende kind beschermen en hem/haar weer met vertrouwen de wereld in sturen? Een wereld waarin mensen rondlopen die jouw kind pijn hebben gedaan. En een wereld waarin social media bestaat…

Dit soort thema's bespreekbaar maken, kinderen en hun ouder(s)/opvoeders inzicht geven in hun verhaal en (onderlinge) steun laten ervaren. Dat kan door met de Horizon-methodiek te gaan werken en kinderen en ouders samen te brengen onderling als gezin (en met hun lotgenoten). Laat kinderen en ouders allebei in een eigen groep ervaren dat ze zich misschien alleen voelen, maar niet alleen zijn. En tijdens de interactiemomenten begeleid je ouder en kind bij het afstemmen op elkaar en het gaan delen van hun verhaal.

De groepstherapie voor de kinderen vindt op hetzelfde tijdstip in hetzelfde gebouw plaats als de groep met de ouders/opvoeders. Voor het therapeutenteam is het een heel prettige manier om te werken: het protocol geeft houvast temidden van de vaak intense gevoelens die de problematiek oproept, bij zowel kinderen, ouders als bij therapeuten. En daarnaast is het vrolijkstemmend om te zien dat kinderen zich (al bewegend!) steeds weer beter gaan voelen in hun lichaam, hoe ouders zich raad gaan weten met hun emoties en hoe ouders en kinderen zich weer gaan verbinden met elkaar. De methode geeft wat ons betreft hoop voor de toekomst.

Over de Horizon-methodiek

Het werkboek behorende bij deze therapeutenhandleiding is te vinden onder: HORIZON 1A. Verder is ook verschenen: de therapeutenhandleiding voor de ouders van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, met bijbehorend werkboek. Deze is te vinden onder: HORIZON 2B en HORIZON 2A.

De Horizon-methodiek is ontwikkeld binnen het Kinder- en Jeugdtraumacentrum te Haarlem en Heemskerk, onderdeel van Kenter Jeugdhulp. De handleidingen en de werkboeken zijn geschreven voor groepsbehandeling, maar zijn ook goed bruikbaar binnen individuele therapietrajecten, ouderbegeleidingen en gezinstherapieën.

KLIK HIER VOOR EEN INKIJKEXEMPLAAR

BESTEL HET BOEK HIER!Naar homepage