Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Verband ziekte-inzicht schizopatiƫnt en sociale competenties

Meer dan de helft van de schizofreniepatiƫnten heeft niet goed door wat er met ze aan de hand is.

Het ziekte-inzicht van deze patiënten hangt samen met het kunnen herkennen en begrijpen van de emoties van anderen en zichzelf en de manier waarop zij omgaan met negatieve ervaringen. De hersengebieden die betrokken zijn bij deze sociale vaardigheden vertonen overlap en zijn minder actief bij schizofreniepatiënten in vergelijking met gezonde mensen. Dit blijkt uit onderzoek van Lisette van der Meer van het Universitair Medisch Centrum. Op 25 mei promoveert zij op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Verminderde therapietrouw
Het slechte ziekte-inzicht bij schizofreniepatiënten kan grote problemen veroorzaken in het herstel van deze patiënten, aldus Van der Meer. Het leidt vaak tot een verminderde therapietrouw en problemen in de omgang met familieleden en hulpverleners. Patiënten met een verminderd inzicht ontkennen of bagatelliseren hun ziekte en zijn niet geneigd de aanwezige symptomen toe te schrijven aan hun psychiatrische stoornis.

Kijken vanuit andermans perspectief
Het onderdrukken van je eigen perspectief en het aannemen van andermans perspectief, maakt dat je van een afstand naar jezelf kunt kijken en probeert om jezelf te zien zoals anderen je zien, stelt de promovenda. Als je de symptomen die je ervaart en de gevolgen van je stoornis vanuit andermans perspectief kunt bekijken, kan dit dus leiden tot beter ziekte-inzicht, volgens Van der Meer. Zij suggereert dat het gebrek aan ziekte-inzicht bij schizofreniepatiënten mogelijk samenhangt met de geringere vaardigheid om hun eigen karaktereigenschappen en vaardigheden te evalueren.
 

Onderdrukken emoties
De twee belangrijkste strategieën die mensen normaal gesproken gebruiken om met negatieve gebeurtenissen om te gaan zijn het relativeren en onderdrukken van het gevoel. Het vermogen om negatieve ervaringen te relativeren wordt gezien als een gezondere reactie dan het onderdrukken van emoties. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten met schizofrenie vaker dan gezonde personen gebruikmaken van de strategie om hun negatieve emoties te onderdrukken. De patronen van hersenactiviteit die werden gemeten leken erop te duiden dat schizofreniepatiënten minder gebruikmaken van het hersengebied dat een belangrijke rol speelt in dit proces.

Beter begrijpen
De kennis uit dit onderzoek kan worden ingezet om patiënten met schizofrenie beter te begrijpen en hen te helpen in het omgaan met hun stoornis.

Bron: Rijksuniversiteit GroningenNaar homepageRelevante categorieën: