Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

‘Zicht op slechtziendheid bij ouderen’; een signaleringstraining voor ouderenadviseurs

Het achteruit gaan van het zicht heeft grote impact op ouderen. De mobiliteit neemt af en deelnemen aan de maatschappij is door pensionering niet meer zo vanzelfsprekend. Wanneer ouderen door slechtziendheid niet meer kunnen meedoen en participeren in hun omgeving, liggen eenzaamheid en depressie op de loer.
‘Zicht op slechtziendheid bij ouderen’; een signaleringstraining voor ouderenadviseurs

Speciaal voor ouderenadviseurs heeft Bartiméus, kennis- en expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking, samen met KBO-PCOB, een training ontwikkeld om slechter zicht bij ouderen te signaleren.

“Ik vind het wel een heel eenzaam gebeuren”, verzucht een van de deelneemsters aan de training ‘Zicht op slechtziendheid’. Deze deelneemster zit aan tafel met vier andere collega’s. Ze heeft een simulatiebril opgezet. Op dat moment ervaart ze zelf hoe het is om slecht te zien. Ze kan haar boterham en haar glas melk niet vinden en ze heeft geen contact met haar tafelgenoten…

Een gesprek voeren of een non-verbale interactie hebben met tafelgenoten is erg lastig als je slecht ziet. Het uitvoeren van activiteiten, zoals het smeren van de lunch, gaat veelal op de tast. Iedere deelnemer aan tafel slaakt een zucht van opluchting als de simulatiebril weer af gaat.

Tijdig signaleren van visuele beperking 
Van alle mensen met een visuele beperking in Nederland is tweederde ouder dan 70 jaar. De meest voorkomende oogaandoeningen, glaucoom, staar, macula degeneratie en diabetes retinopathie veroorzaken dat ouderen minder goed gaan zien. Maar door een beroerte of een herseninfarct kunnen ook visusproblemen ontstaan. De visuele prikkel wordt dan niet goed in de hersenen verwerkt waardoor handelings- of oriëntatieproblemen zich ontwikkelen. Deze aandoeningen zijn niet altijd succesvol behandelbaar. Door het tijdig signaleren van een visuele beperking kunnen ouderen blijven meedoen en worden ze minder eenzaam.

Training voor ouderenadviseurs
Samen met KBO-PCOB heeft Bartiméus een training ontwikkeld voor ouderenadviseurs. De vertrouwensrelatie die deze adviseurs met ouderen in hun werk hebben vormen een belangrijke basis voor het herkennen van problemen met het zien.

Tijdens deze training leren ze o.a. welke visuele beperkingen er zijn, hoe ze problemen met het zien bij senioren kunnen signaleren, welke hulpmiddelen er zijn en hoe ze mensen die slechtziend of blind zijn meer kunnen betrekken bij activiteiten. Ook ervaren ze zelf wat de gevolgen en impact van een visuele beperking zijn. Verder krijgen ze tips voor gespreksvoering en een handige checklist.

Op een digitaal platform kunnen ouderenadviseurs verder allerlei soorten informatie nazoeken. Bijvoorbeeld praktische tips, hoe ze oogproblemen in het huisbezoek bespreekbaar maken en wanneer het zinvol kan zijn om Bartiméus erbij te betrekken.

100% leven
Eenzaamheid en depressie leiden vaak tot grotere problematiek met grote en dure zorgvragen. Bartiméus wil bijdragen aan de preventie van deze problemen en zet zich in voor 100% leven. Ook bij het ouder worden.

Training ‘Zicht op slechtziendheid bij ouderen’
De training ‘Zicht op slechtziendheid bij ouderen’ is een 1-daagse cursus en vindt plaats op een locatie van Bartiméus in Zeist.

Voor meer informatie, neem contact op met: Bartiméus Ine Woudstra,
projectleider iwoudstra@bartimeus.nl 06-41352036
Klik hier voor meer informatie. Naar homepage