Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘YOUTURN nog onvoldoende ingevoerd in jji's’

De methodiek YOUTURN is nog onvoldoende ingevoerd in justitiële jeugdinrichtingen (jji's). Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

De meeste onderdelen van de methodiek zijn nog onvoldoende geïmplementeerd, constateert Trimbos. Vooral de inzet van screenings- en meetinstrumenten en het betrekken van ouders bij de behandeling gaat nog niet zoals het moet. Het instroomprogramma en de groepsbijeenkomsten voor jongeren worden daarentegen relatief goed uitgevoerd volgens de handleidingen.
Volgens het Trimbos-instituut zal er nog flink geïnvesteerd moeten worden om de uitvoering van YOUTURN te verbeteren.

Wel voldoende draagvlak
Uit het onderzoek blijkt dat YOUTURN wel een centrale plaats inneemt in de zes onderzochte jeugdinrichtingen. Er is voldoende draagvlak voor de methode en zowel medewerkers als jongeren zijn overwegend positief.

De methodiek YOUTURN
Met behulp van de methodiek YOUTURN worden jongeren die in een justitiële jeugdinrichting verblijven, voorbereid op een nieuwe start in de samenleving. YOUTURN is ingevoerd om een positieve leercultuur en een veilig leefklimaat binnen de inrichtingen te creëren. Daarnaast streeft YOUTURN naar verdere professionalisering van de begeleiding en landelijke uniformiteit. ‘Om deze doelstellingen te bereiken, dient YOUTURN goed en modelgetrouw te worden uitgevoerd’, aldus het Trimbos-instituut.

Klik hier om het volledige rapport te kunnen lezen.Naar homepageRelevante categorieën:

JJI |