Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Woningcorporaties: meer overlast door verwarde personen

Driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders. Een sluitende aanpak van gemeente, politie, GGZ en maatschappelijke organisaties kan overlast tegengaan. Dit blijkt uit een enquĂȘte van de koepelorganisatie Aedes.
Woningcorporaties: meer overlast door verwarde personen

Jaarlijks veroorzaken verwarde huurders van corporatiewoningen zo’n tweeduizend incidenten, zoals geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brandstichting of andere schade aan de woning. Corporaties kregen in 2015 zo’n 18.000 meldingen van structurele overlast door verwarde personen, zoals geluidsoverlast of nachtelijke overlast door paniekaanvallen of psychosen. Aedes hield een enquête onder 174 corporaties ofwel 52 procent van alle corporaties.

 

Aanbevelingen

Corporaties noemen aandachtspunten die snel kunnen bijdragen aan de preventie en aanpak van verward gedrag: betere begeleiding, begeleidingsplicht voor zorgmijders, betere gegevensuitwisseling en een laagdrempelig meldpunt dat 24 uur per dag gebeld kan worden bij escalatie en/of incidenten.

 

Signaleren

Uit het onderzoek blijkt verder dat woningcorporaties een rol voor zichzelf zien weggelegd in de aanpak, bijvoorbeeld door het signaleren van verward gedrag waardoor escalatie voorkomen kan worden. De regierol voor de aanpak moet echter wel bij de gemeente liggen, vinden corporaties. Het merendeel van de corporaties (71 procent) maakt afspraken over de huisvesting van mensen met een GGZ-achtergrond, doorgaans met GGZ-instellingen en gemeenten.

 

Verwarde personen

Aedes doet dit jaar voor het eerst onderzoek naar verwarde huurders, nadat zij van leden signalen kreeg dat de problemen rond deze groep toenemen. De overheid heeft een Taskforce Verwarde Personen opgericht. Sinds de decentralisaties in de zorg wonen mensen vaker zelfstandig. Verward gedrag kan voorkomen bij bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, (ex)-verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie.

Bron: AedesNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.