Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Wonen in een complexe samenleving begint met sociale inclusie

Als beschermende woon- en werkvormen ontbreken, zijn kwetsbare mensen op een maatschappelijk vangnet aangewezen. Dit steekt vaak veel energie in de aanpak van acute situaties bij vermeende verwardheid, gedrag dat kan voortkomen uit een niet-zichtbare beperking.

Maar wat is er nodig om escalaties duurzaam te voorkomen? MEE pleit voor het verder naar voren trekken van een inzet op preventie, opdat de focus rondom het thema zelfstandig wonen verschuift van het voorkomen van overlast naar het bevorderen van sociale inclusie. En het organiseren van een laagdrempelige ‘vinger aan de pols’ rondom belangrijke overgangsmomenten in het leven van iemand met een beperking.

Bestel het fysieke nummer hier. Naar homepage