Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Windesheim stopt met CMV

Hogeschool Windesheim in Zwolle stopt met CMV (Culturele en Maatschappelijke Vorming) als zelfstandige opleiding.

Vanaf 1 september 2013 wordt CMV een afstudeervariant bij een van de andere sociaal-agogische opleidingen. 'We willen beter kunnen inspelen op de behoeften van het werkveld, zowel kwantitatief als kwalitatief.' Dat zegt Wim Kromdijk, directeur van het domein Gezondheid & Welzijn bij Windesheim in een toelichting op de beslissing.

Te breed
De huidige opleiding is te breed en heeft daarmee voor studenten en het werkveld geen duidelijk profiel. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat vertaalt zich de laatste jaren al in een terugloop van de aanmeldingen. En ontevredenheid in het werkveld en afgestudeerden. Afgestudeerde CMV'ers beschikken over te weinig gerichte competenties voor specifieke beroepen in het sociale domein. Met de beslissing zegt het bestuur van Windesheim de arbeidsmarktpositie van studenten te willen verbeteren.

Oplossing gezocht
In het huidige opleidingsprofiel van CMV zijn drie accenten gelegd, aldus Kromdijk. De onderdelen die te maken hebben met kunst en entertainment, de onderdelen die samenhangen met samenlevingsvraagstukken en die met jongerenwerk. 'Dat deel van het curriculum dat samenhangt met samenlevingsvraagstukken valt goed te positioneren binnen MWD. En het deel jongerenwerk valt prima onder te brengen bij Pedagogiek en SPH.'  Voor de kunst en entertainmentelementen moet een oplossing worden gezocht. Kromdijk: 'Binnen het domein Gezondheid& Welzijn hebben we daar geen specifieke richting voor.'

Nog afronden
De huidige CMV-studenten kunnen hun opleiding nog afronden. Kromdijk verwacht het komend studiejaar (2012-2013) al flink minder aanmeldingen bij CMV. Voor de CMV-docenten heeft het verdwijnen van de opleiding geen consequenties aldus Kromdijk.Naar homepage


Olaf Stomp,

Relevante categorieën: