Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Voorkom met wijkteams problemen zoals die bij Centra voor Jeugd en Gezin ontstonden'

Voorkom met de sociale wijkteams de problemen zoals die zich bij de Centra voor Jeugd en Gezin manifesteerden. Die ontstonden door de ketensamenwerking waardoor geen van de betrokken partijen zich eigenaar van de problemen voelde.
'Voorkom met wijkteams problemen zoals die bij Centra voor Jeugd en Gezin ontstonden'

Dat stelt Peter Paul Doodkorte, partner bij adviesbureau Vondel en Nassau.

Doodkorte is een veelgevraagd spreker over jeugdzorg en de transities. Binnenkort is hij dagvoorzitter tijdens het congres De kracht van het sociale wijkteam. Dat congres is 20 mei in Ede.

 

Wat verwacht je van de wijkteams?

'We zullen die teams de komende jaren nog wel behoorlijk moeten doorontwikkelen. Je ziet in allerlei analyses dat het wijkteam wordt gezien als het panacee voor alles. Ik ben een groot fan van het denken achter de teams. Tegelijkertijd zie ik het risico dat de teams de nieuwe CJG's gaan worden (Centra voor Jeugd en Gezin, OS). Die moesten integraal gaan werken met ketenpartners. Dat heeft uiteindelijk niet gebracht wat we ervan verwachtten. Dat kwam juist door die ketensamenwerking, doordat partijen met elkaar samenwerkten zonder dat iemand eigenaar was van het probleem. Om dat te nu voorkomen moet er voor de sociale teams een entiteit komen, waar er op zijn Hollands gezegd gewoon een baas is.'


Maar dan richt je weer een organisatie op. Weer een instituut?

'Dat hoeft niet per sé. Vaak wordt bij sociale wijkteams gedacht aan cohorten van twintig, 25 mensen. Ik denk aan zo'n vier à vijf mensen. En die wijkteams moeten allemaal in de wijk aanwezig willen zijn, maar niet allemaal de baas willen spelen. Eén persoon moet verantwoordelijk zijn voor wat er moet gebeuren en wie daar bij nodig is.'

Vergelijk het met Schiphol. Daar is maar één verkeerstoren. Er komen dagelijks heel veel vliegtuigen binnen. Maar degene in de verkeerstoren bepaalt de volgorde van aankomst en vertrek. Maar de verkeerstorenleider is niet degene die vliegtuigen aan de grond zet en in de lucht brengt. Dat zijn gescheiden verantwoordelijkheden. je moet dus heel duidelijk afspreken op gezinsniveau: wie is hier de verkeersleider?'

 

Dit is een kort fragment uit een langer interview dat op 10 april verschijnt in het magazine Sozio. Dat nummer bevat een special over sociale wijkteams.

 Naar homepage


Olaf Stomp,

Relevante categorieën:

CJG |