Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Wijkteams en GGZ : het kan gemakkelijker en effectiever

Als het gaat om mensen met psychische beperkingen zijn er twee gescheiden werelden met allebei hun eigen zienswijze en interventies: Het sociaal domein en de GGZ. Dat moet in deze tijd anders kunnen, zeker omdat vanuit het gezichtsveld van de betreffende burger maar één zaak centraal staat: hoe word ik het beste geholpen of begeleid.
Wijkteams en GGZ : het kan gemakkelijker en effectiever

Zeker met de in gang gezette de-institutionalisering en de invoering van de participatiewet, zijn mensen met psychische beperkingen gewoon thuis en leven in de wijk. Welzijnsprofessionals, eerstelijnswerkers in combinatie met familie en vrienden-kennissennetwerken nemen zorgtaken en welzijnstaken op zich. De professional heeft een flinke rol in het afstemmen van de zorg.

Als je naar de zorgketen kijkt voor mensen met psychiatrische aandoeningen zal vanuit het welzijnsperspectief worden ingezet met Sociale wijkteams, Critical time intervention, maatschapeplijke steunsystemen of bijvoorbeeld een Veiligheidshuis. Vanuit de GGZ is een waaier aan interventies voorhanden: FACT, Vroege Interventie Psychose, Intensive Home Treatment, Hic Intensive Care, Active Recovery Triade, Herstelacademies, teaminterventies et cetera.

Hoe kun je een samenwerkingmodel organiseren voor bijvoorbeeld sociale wijkteams ern fact-teams?  Wat is de ZAG-methode (Het ZorgAfstemmingsGesprek) en hoe hanteer je dat in de praktijk. Pim Peeters en Koen Westen schreven hierover een geweldig boek waarmee wijkprofessionals en GGZ'ers in de praktijk direct mee uit de voeten kunnen. 

Zorg voor afstemming  is een compacte beschrijving van de gehanteerde zienswijzen en bevat een schat aan instrumenten, checklists en formulieren. Niet alleen om in de kast te zetten, maar om flink in de praktijk te gebruiken.

Informatie via deze pagina.Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.