Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Wijkteam moet inspelen op kwetsbare groepen'

Hoe zorg je er als wijkteam voor dat kwetsbare groepen zich welkom voelen in de wijk? Movisie pleit voor een opener houding van wijkteams.
'Wijkteam moet inspelen op kwetsbare groepen'


Prof. dr. Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam: 'Maak ruimte voor verhalen, vertraag en sta open voor het onbekende.' Els Meijsen, senior-adviseur van het team Inclusie en diversiteit bij Movisie: ‘Ga onderwerpen niet uit de weg, maar bedenk wel welke woorden je gebruikt. Het is belangrijk dat een sociaal wijkteam openstaat voor iedereen in de wijk’, stelt Els Meijsen. ‘Dat betekent dat alle kwetsbare burgers er terecht kunnen. Maar we zien dat de teams sommige groepen niet bereiken, zoals mensen met een niet-westerse achtergrond en LHBTI’s.

Ruimte bieden
Een sociaal wijkteam moet volgens Ghorashi aandacht besteden aan de vraag hoe je ruimte kan creëren om iedereen aan het woord te laten. 'Nu wordt in een dialoog of een discussie de ruimte ingenomen door mensen die al het meest worden gehoord. Je zal hen minder aandacht moeten geven, zodat andere mensen hun verhaal kunnen doen.'

Specifieke thematiek
Die ruimte voor kwetsbare groepen is er op dit moment onvoldoende. Meijsen zoekt de oorzaak hiervan deels in de ontstaansgeschiedenis van sociale wijkteams. ‘Bij de opzet van de teams kregen medewerkers ineens met andere cliëntgroepen te maken. Medewerkers uit de jeugdzorg gingen bijvoorbeeld ineens werken met mensen met een psychiatrische problematiek. Daarnaast speelde dat de gemeenten het doelgroepenbeleid afschafte. Inmiddels zijn we erachter dat sommige groepen wel speciale aandacht nodig hebben en dat er aandacht moet zijn voor specifieke thematiek.’

Tijdstip
Meijsen noemt het voorbeeld van een oudere Antilliaanse vrouw die met depressieve klachten bij een wijkteam komt. Ze gaat drie keer een traject in, maar een oplossing biedt het niet. Pas de vierde keer komt eruit dat ze op vrouwen valt. 'Had je daar de eerste keer achter kunnen komen? Wellicht. Het vergt fingerspitzen-gevoel en een open houding. En je moet uitkijken met gewone standaardvragen als "Ben je getrouwd?", want dan kunnen mensen dichtklappen. Dat geldt zeker voor oudere mensen en mensen met een biculturele achtergrond als homoseksualiteit voor hen een beladen onderwerp is.'
Bron: www.movisie.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.