Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Wie is de 'Lone Wolf'?

We denken bij Lone Wolves al snel aan terrorisme. Dat is niet gek: dit is ook de groep die publieke aandacht krijgt. Er is echter een heel spectrum van Lone Wolves dat aandacht verdient. Wat betekent die Lone Wolf? En hoe uniek is deze in onze maatschappij?
Wie is de 'Lone Wolf'?

Het begrip Lone Wolf wordt soms te letterlijk genomen. Daarom wordt ook wel de wat neutralere term ‘potentieel gewelddadige eenling’ gebruikt. Hij, bijna altijd een hij, is alleenzaam en kan van daaruit aansluiten bij de roedel uitgeslotenen van deelname aan de maatschappij, zoals IS.

College Lone Wolves
Tijdens het College Lone Wolves gaan Martine Delfos en een expert van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in op het sociale wereldbeeld en de ervaring van de Lone Wolf en over het verschil tussen de klokkenluider en de Lone Wolf. Daarbij wordt besproken hoe een land en de mensen in het land preventieve maatregelen kunnen nemen (en dus hoe het spectrum van Lone Wolves aandacht moet krijgen) tegenover de bewustzijnsvernauwing van de angstcultuur.Naar homepage