Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?

“Overlast door verwarde personen afgelopen vijf jaar verdubbeld” kopt de krant. De problematiek rondom personen met verward gedrag blijft onverminderd urgent. De nieuwe wetgevingen zoals de Wvggz en Wzd zorgen voor een verschuiving in het zorgaanbod en zet de zorg aan mensen met verward gedrag nog meer onder druk.
Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?

De ambulantisering van de zorg is in gang gezet. Ook de zorg voor personen met verward gedrag speelt zich nu in de wijk af en dit zorgt voor nieuwe uitdagingen. U heeft als zorgprofessional niet alleen contact meer met uw cliënt, maar ook met het systeem eromheen. Hoe werkt u optimaal samen met andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij uw cliënt? Hoe biedt u de beste ambulante zorg aan uw cliënt? En welke rol kunnen de buren innemen als steunsysteem?


Voorkom dat uw cliënt tussen wal en schip raakt en bied een behandeling op maat in de wijk!

Op dinsdag 9 juni 2020 organiseert Medilex het congres ‘Personen met verward gedrag in beeld – ambulante zorg in de wijk’. Deskundige sprekers uit het werkveld gaan dieper in op de volgende onderwerpen: 

  • De wijkgerichte benadering in de praktijk - hoe geeft u dit het beste vorm?
  • Migranten met verward gedrag - in hoeverre is het gedrag cultureel bepaald? 
  • Inzetten van buurtbewoners als steunsysteem en verlengstuk van uw zorgaanbod
  • De Wet verplichte ggz een half jaar in de praktijk - hoe geeft u dit vorm in de wijk?
  • Samenwerken en informatie delen met ketenpartners - hoe houdt u rekening met beroepsgeheim en de AVG? 

Ketenpartnerkorting!
Komt u met uw ketenpartner uit een andere organisatie? Dan ontvangt u allebei 10% korting op het tarief. Meer informatie vindt u hier.Naar homepage