Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?

Personen met verward gedrag blijven steeds langer thuis wonen en participeren actief in de maatschappij. De zorgvraag van deze cliƫnten is echter onverminderd urgent. Hoe kunt u persoonsgerichte zorg bieden in de wijk?
Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?

De begeleiding van personen met verward gedrag is maatwerk. Het verwarde gedrag kent vele verschijningsvormen, waardoor vroegsignalering en behandeling lastig is. Daarnaast zijn er ook vele persoons- en omgevingsfactoren die het gedrag beïnvloeden. Weet u hoe cultuur het gedrag beïnvloedt? Wat u kunt doen om agressief gedrag te de-escaleren? En hoe u uw cliënt begeleidt als deze na een crisis weer terug naar huis gaat?

Op dinsdag 11 juni 2019 organiseert Medilex het congres ‘Personen met verward gedrag in beeld – opvang en begeleiding in de wijk’. Onder de deskundige leiding van dagvoorzitter Bauke Koekkoek komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • De wijkgerichte benadering in de praktijk - hoe geeft u dit het beste vorm?
  • Migranten met verward gedrag - in hoeverre is het gedrag cultureel bepaald?
  • Wat kunt u doen om te voorkomen dat agressief verward gedrag doorslaat in een crisissituatie?
  • De inzet van de Wet verplichte ggz bij personen met verward gedrag - ambulante gedwongen opname.
  • Informatieverstrekking in de keten - welke informatie mag u delen met uw partners in het kader van het beroepsgeheim, de AVG en de nieuwe Wet verplichte ggz?

Klik hier voor het volledige programma en voor meer informatie.Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.