Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Welzijn en jeugdzorg in Utrecht slaan handen ineen met sociaal makelaars

Drie organisaties in jeugdzorg en welzijn in Utrecht gaan samenwerken. Zandbergen, Careyn en Al Amal gaan sociaal makelaars inzetten in twee wijken.
Welzijn en jeugdzorg in Utrecht slaan handen ineen met sociaal makelaars

Bewoners en organisaties dichter bij elkaar

De gemeente Utrecht gaat het welzijnswerk anders inrichten. Daarmee wil de gemeente inspelen op veranderingen in de samenleving en ontwikkelingen die het gevolg zijn van de Wmo. Het nieuwe Utrechtse welzijnswerk gaat uit van de eigen kracht van mensen en zoekt aansluiting bij wat bewoners zelf willen en kunnen: vernieuwend welzijn. Het gaat erom mensen te stimuleren om zelf problemen op te lossen, talenten te ontwikkelen en activiteiten te organiseren.
 
 
Sociaal makelaarschap
Bij die nieuwe aanpak zijn samenwerking en efficiënte inzet van middelen van belang. Careyn, Al Amal en Zandberg gaan sociaal makelaars in de wijken Overvecht en Noord-Oost inzetten. De Sociaal makelaars ondersteunen en stimuleren initiatieven van volwassenen en kinderen met als doel meer leefbare en levendige wijken waar bewoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor elkaar en de leefomgeving. Dit alles moet bewoners en organisaties dichter bij elkaar brengen en de de eerste- en tweedelijns zorg voor de jeugd integreren.
 
Careyn, Al Amal en Zandbergen starten in augustus 2013 met het sociaal makelaarschap en voeren dit uit tot eind 2017.   

Bron: Zandbergen


Naar homepageRelevante categorieën:

Wmo |