Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Webinar (online) grensoverschrijdingen bij kinderen

In de digitale wereld van nu bestaat er voor kinderen en jongeren in toenemende mate kans om een grensoverschrijdende ervaring op te doen. In dit webinar zal Rik Knipschild een overzicht geven van actuele wetenschappelijke kennis over de impact en gevolgen van (online) grensoverschrijdende gebeurtenissen bij kinderen en welke invloed dit op hun ontwikkeling kan hebben.
Webinar (online) grensoverschrijdingen bij kinderen

Impact en signaleren van trauma- en stressgerelateerde problemen. Juist in tijden van social distancing.

Welke kind-, gezins-, en omgevingsfactoren werken beschermend in het verwerken van grensoverschrijdende gebeurtenissen? En welke factoren vormen een risico voor een gestagneerde verwerking? Hoe signaleer je een zorgelijke ontwikkeling en welke tools kun je inzetten ter ondersteuning? Op deze en enkele aansluitende thema’s zal spreker Rik Knipschild uitgebreid ingaan.

Dit webinar is er (ook) specifieke aandacht voor de beperkingen en mogelijkheden die er zijn op het reguliere hulpverleningsaanbod, als gevolg van social distancing.

Rik Knipschild werkt als GZ-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. De impact van (online) grensoverschrijdende en traumatische levensgebeurtenissen op de ontwikkeling van kinderen en het ontwikkelen en optimaliseren van behandelingen voor deze gevolgen is zijn aandachtsgebied.

 

Aanmelden? Klik hier!Naar homepage