Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

''We bouwen te veel muren en niet genoeg bruggen''

Het nieuwe boek 'Straathoekwerk' opent met dat krachtige citaat van Joseph E. Newton. Dit is het eerste handboek 'Straathoekwerk', een outreachende basismethodiek binnen het sociaal werk. Het beschrijft de eigen professionaliteit en de methodiek van het straathoekwerk op handelingsniveau. De doelgroep, de doelen, het methodisch handelen en de randvoorwaarden komen aan de orde. De methodiek wordt wetenschappelijke onderbouwd. Verder bevat het boek handige tools, praktijkvoorbeelden, portretten en casuïstiek.
''We bouwen te veel muren en niet genoeg bruggen''


Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen participeert in de samenleving of de ondersteuning krijgt die nodig is. Ondanks dat we inmiddels weten dat ogenschijnlijke individuele problemen -zoals armoede, dakloosheid of verslaving- onze maatschappij structurele problemen oplevert. Het straathoekwerk wordt ingezet om deze (groepen) mensen wel te bereiken. Ze vervult een brugfunctie naar reguliere voorzieningen en hulpverlening.

Dit boek is geschreven voor alle (aanstaande) sociale professionals die te maken hebben met moeilijk bereikbare doelgroepen, bijvoorbeeld overlastgevende, polariserende en criminele jongeren; dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met verward gedrag, LVB, OGGZ en hun samenwerkingspartners en gemeenten.

Bestel hier het boek!
 


Straathoekwerk
Een basismethodiek van het sociaal werk

Evelien Rauwerdink-Nijland & Judith Metz
€ 39,95  |  ISBN 9789085601951 |  280 pagina's

Lees meer & bestel!

 Naar homepage