Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Onderzoek naar mening hulpverlener evidence based werken

Tilburg University en MOVISIE doen onderzoek naar de opvattingen van sociale professionals over evidence based werken. Het onderzoek is onderdeel van een promotieonderzoek naar de toepassing van wetenschappelijke kennis in de sociale sector.

 

Crista Vonkeman – Caraca (directeur Verdiwel) en Aly van Beek (directeur MOgroep) steunen dit onderzoek.

Evidence based werken is populair in de sociale sector. Opdrachtgevers verlangen steeds vaker dat socialeprofessionals evidence based werken. Er is weinig bekend over wat sociale professionals hier nu eigenlijk van vinden. Voor het onderzoek is een online vragenlijst gemaakt om te weten te komen wat de opvattingen zijn van sociale professionals over evidence based werken.

Deelnemen
De medewerking van welzijnsorganisaties is belangrijk voor het onderzoek. Vonkeman-Caraca en van Beek steunen het onderzoek graag en roepen welzijnsorganisaties en hun medewerkers op om deel te nemen aan dit onderzoek. Het gaat om professionals van organisaties uit de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Klik hier voor meer informatie en een deelnameformulier



Naar homepage



Relevante categorieën: