Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Wat als een pleegkind een andere religie aanhangt dan het pleeggezin?

Bijna de helft van de pleegkinderen in ons land groeit op in een gezin met een andere levensovertuiging dan die van de biologische ouders. Bijvoorbeeld islamitische kinderen in een christelijk gezin. "Wat je zelf niet gelooft, is moeilijk uit te dragen, maar we vragen pleegouders altijd het kind de ruimte te geven", vertelt Petra Wilbrink, matcher van een pleegzorgorganisatie in 'Dit is de dag'.
Wat als een pleegkind een andere religie aanhangt dan het pleeggezin?

Het onderzoek naar pleegkinderen werd gedaan door onderzoeker Brenda Bartelink van de Rijksuniversiteit Groningen. Islamitische of niet-gelovige kinderen in een christelijk gezin kan tot problemen leiden, vertelt Bartelink: "Als ze bezig gaan met vragen als 'wie ben ik?', 'waar hoor ik bij?', dan kan zo’n kind problemen krijgen in de identiteitsvorming en dat kan leiden tot allerlei vormen van stress."

Pleegzorgorganisaties proberen daarom zo goed mogelijk kinderen met pleegouders te matchen. Het Nederlands Dagblad zocht uit dat ruim tweederde van de pleeggezinnen christelijk is, waardoor het matchen soms lastig is, vertelt Wilbrink.

Dit is met name als kinderen in de puberteit komen, vertelt ze, omdat kinderen dan vaak op zoek naar hun eigen identiteit. "Kinderen zijn heel loyaal aan hun biologische ouders en dan zien ze heel veel verschillen met hun pleegouders", vertelt ze, "dat kan soms heel ingewikkeld worden."

Dit zijn regelmatig dingen die heel klein lijken. "Je hebt bijvoorbeeld gezinnen waarin men niet gewend is dat meisjes een broek dragen", vertelt Wilbrink, waarbij ze doelt op gezinnen uit de reformatorische gezindte. "Stel dat de biologische moeder dan op een verjaardag aankomt in een broek? Mag het meisje dan ook een broek aan? Het lijkt heel klein, maar voor mensen kan het heel belangrijk zijn."

Pleegzorgorganisaties vragen pleegouders om kinderen ruimte te geven: "Je kunt als niet-gelovig gezin ineens een ander geloof uit gaan dragen, dus je hebt het er ook met biologische ouders over wat die nog samen met hun kind gaan doen. Of is er een opa of een oma die dat kan?"

Bron: NPO radio1

 

 

 

Boekentip:Bij elkaar blijven
Verhalen over pleegzorg en de verbinding die blijft

 

 

Yvonne Aartsen, John Goessens & Marieke Klein Entink


Bestel hier het boek!
 Naar homepage