Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Waarderen en feedback: Anderen stimuleren en jezelf motiveren

Ieder mens heeft behoefte aan een zekere mate van erkenning: erkenning van je bestaan, gezien worden en serieus genomen worden. Elke vorm van erkenning die mensen kunnen uitwisselen met elkaar en die in essentie duidelijk maakt dat de een ziet dat de ander bestaat, noemen we een strook.

Er zijn verschillende manieren om iemand te erkennen, bijvoorbeeld door het geven van een compliment over een mooie prestatie, iemand informeren over iets, iemand uitnodigen om mee te denken over een moeilijke kwestie, iemand leren hoe hij zijn emoties probleemoplossend kan gebruiken, iemand feedback geven enzovoort. Maar je krijgt ook erkenning door te merken dat de ander blij is dat u weer op het werk bent na een ziekteperiode, een gesprek met u wil voeren over een belangrijk onderwerp, met u samen wil werken, boos op u kan zijn, zorg voor u draagt, grenzen stelt enzovoort.

Lees hier het artikel en word abonnee!Naar homepage