Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

Vroege gedragsproblemen risicofactor voor latere verslaving

Gedragsproblemen op kinderleeftijd zijn een risicofactor voor het ontwikkelen van een verslaving op latere leeftijd.
Vroege gedragsproblemen risicofactor voor latere verslaving

Dat blijkt uit onderzoek waarop psychiater Pieter-Jan Carpentier donderdag 27 september is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het behandelen van antisociale jongeren vermindert verslavingsrisico volgens hem.

 
Grotere kans op psychiatrische problemen
Jongeren met de gedragsstoornis Conduct Disorder (CD), ofwel antisociaal gedrag vanaf vroege leeftijd, hebben een grotere kans op psychiatrische problemen op volwassen leeftijd, en een grotere kans op verslaving. Hebben ze naast CD ook nog eens ADHD, dan lopen ze extra risico. 


Vroege behandeling gedragsproblemen

De psychiater pleit voor vroegtijdige signalering en behandeling van deze risicojongeren. ‘De verslaafden in mijn onderzoeksgroep zijn als kind nooit behandeld voor hun gedragsstoornissen. Effectieve behandelmethoden zijn er nu wel. Toch is behandelen niet eenvoudig, omdat bij deze kinderen met gedragsproblemen vaak sprake is van een stapeling van problemen. Omdat de gedragsstoornissen deels erfelijk zijn, hebben de ouders vaak ook psychiatrische problemen. Vroegtijdig opsporing en behandeling kan niet alle problemen voorkomen, maar de ernst er van wel verminderen.'


Kindertijd
Carpentier deed uitgebreid onderzoek onder 193 heroïne-verslaafde patiënten, die al jarenlang met methadon waren behandeld. Bij bijna driekwart van deze patiënten werden diverse psychiatrische stoornissen vastgesteld, zoals depressie, angsten en ook psychosen, met een directe negatieve weerslag op hun functioneren en hun levenskwaliteit. Het onderzoek laat verder zien dat bij de meerderheid van de deelnemers psychiatrische problematiek reeds in de jeugd aantoonbaar was.


CV

Pieter-Jan Carpentier werkt als psychiater bij de Reinier van Arkel groep, waar hij programmaleider is van het behandelprogramma ADHD bij volwassenen. Hij was actief betrokken bij het ontwikkelen van het Protocol ADHD bij verslaving, een richtlijn voor screening en behandeling van ADHD in verslavingsinstellingen.


Bron: Radboud UniversiteitNaar homepageRelevante categorieën: