Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Vrijwilligers en schuldhulpverlening

Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in 2012 is het aantal vrijwilligers in de thuisadministratie sterk gegroeid: van ruim 7 800 in 2013 tot ruim 13.000 in 2018. In 2018 ondersteunden zij meer dan 42.000 hulpvragers. Een deel van die hulpvragers volgt tegelijkertijd een schuldhulptraject. Maakt de begeleiding door zo’n vrijwilliger de gemeentelijke schuldhulpverlening effectiever? En zo ja, hoe? Dat was de vraag die wij, Saxion-onderzoekers Peter Gramberg en Ben Boksebeld, onderzochten.

Voor ons onderzoek vergeleken wij 168 dossiers van mensen die in 2014 of 2015 een aanvraag schuldhulpverlening hadden ingediend bij de Stadsbank Oost-Nederland. De Stadsbank werkt voor 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek. In de helft van de dossiers was een vrijwilliger actief, in de andere helft niet. Om een vergelijking mogelijk te maken, zochten we dossiers die vergelijkbaar waren qua schuldenlast, leefsituatie en leeftijd van de aanvrager. We vonden een aantal verrassende zaken. Zo bleek de uitval iets minder wanneer er een vrijwilliger in het spel was. Dit ondanks het feit dat de groep met vrijwilliger relatief vaak alleen lager onderwijs of helemaal geen onderwijs gevolgd had.

Lees verder via deze pagina.Naar homepage