Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Voorkom versplintering beroepsgroep hulpverleners'

Er zitten voordelen aan de stelselwijziging, vindt lector Lia van Doorn. Maar de inkrimping van organisaties brengt ook gevaren met zich mee.
'Voorkom versplintering beroepsgroep hulpverleners'
Omdat hulpverleners noodgedwongen steeds meer als zzp'er zullen gaan opereren, komt de professionaliteit en de onderlinge verbinding onder druk te staan. 'Die verbinding is belangrijk want werkers wisselen met elkaar van gedachten en doen aan normvinding.'
 
Lia van Doorn is lector innovatieve maatschappelijke dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht. Ze  vreest dat de inkrimping van organisaties in zorg en welzijn negatieve consequenties gaat hebben voor hulpverleners. Niet enkel voor hun praktische en arbeidsrechtelijke positie - veel werkers zullen als zzp'er hun weg moeten gaan vinden - maar ook hun professionalisering komt in gevaar.

Van Doorn: 'Binnen de huidige organisaties hebben werkers een kader. Daarin worden ze gestimuleerd om tijd te reserveren voor hun professionalisering, om lid te zijn van een beroepsvereniging. Als er straks in het sociaal werk steeds meer eenpitters rondlopen die zich dan weer hier en dan weer daar laten inhuren, dan komt de onderlinge verbinding onder druk te staan. En die onderlinge verbinding is belangrijk. Denk aan moreel beraad tussen professionals. Die vindt alleen plaats als werkers met elkaar van gedachten wisselen over waar ze voor staan, zo doe je aan normvinding, zo ontwikkel je je beroep verder, in contact met elkaar. 
Naarmate er meer eenpitters rondlopen die acquireren op opdrachten, dan versplintert de beroepsgroep. Dat moeten we zien te voorkomen.'
 
Dit is een fragment uit het langere interview met Lia van Doorn dat in het juninummer van Sozio verschijnt.


Naar homepage


Olaf Stomp,

Relevante categorieën: