Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Volop ruimte voor verbetering bij Wmo 2015

Met het rapport ‘Zicht op de Wmo 2015’ geeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een beeld van wat er goed gaat en wat (nog) niet als het gaat om de toegang tot zorg en ondersteuning. De doelen rond redzaamheid en participatie worden 'beslist niet voor iedereen' bereikt.
Volop ruimte voor verbetering bij Wmo 2015

 

Een opvallende conclusie van het SCP is dat de doelen van de Wmo-ondersteuning voor de meeste melders bereikt worden, maar 'beslist niet voor iedereen'. Melders gaven aan dat de geboden zorg en ondersteuning ‘veel hielp’, maar het lukt hen dus niet altijd om doelen te realiseren rond redzaamheid, participatie, langer thuis wonen met zo min mogelijk eenzaamheid, en kwaliteit van leven.

Onwenselijke gevolgen
Voor sommige melders die geen maatwerkvoorziening kregen, had dit (volgens henzelf) nadelige gevolgen. Zo zei een derde dat ze vaker thuis bleven dan gewenst en een zesde dat ze minder sociale contacten hadden ze zouden willen. Dit zijn volgens het SCP 'onwenselijke gevolgen, in het licht van de Wmo-doelen participatie en zo min mogelijk eenzaamheid.' De uitkomsten zijn een signaal dat bij het bepalen van een oplossing altijd het gevaar op de loer ligt dat achterliggende doelen daarmee niet worden behaald, stelt het SCP. 'Dat kan komen doordat in het onderzoek de eigen kracht van mensen overschat wordt of de vraag achter de vraag niet boven tafel is gekomen, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis over specifieke doelgroepen bij de gespreksvoerders.'

Huisbezoek
Volgens het SCP wordt in vier vijfde van de meldingen een gesprek gevoerd met de melder met een ondersteuningsbehoefte en wordt met dit gesprek het wettelijk verplichte onderzoek uitgevoerd. Het vaakst gebeurt dit door middel van een huisbezoek. In een gesprek komt een scala aan onderwerpen (levensterreinen) aan bod. Ondanks dat de tevredenheid daarover bij de meeste melders en mantelzorgers groot is, komen er volgens Movisie ook aanknopingspunten voor verbetering aan het licht:

1. Neem het vraagstuk van iemand als uitgangspunt

2. Zorg dat de oplossing als passend wordt ervaren

3. Informeer cliënten actief

4. Verbeter de deskundigheid over specifieke doelgroepen

5. Besteed meer aandacht aan zorg door en belasting van mantelzorgers

6. Werk echt integraal

7. Reflecteer gezamenlijk op de toegang tot zorg en ondersteuning

8. Gebruik de kracht van instrumenten, de praktijk en de bedoeling
Bron: SCP, MovisieNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.