Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Vijf gezinsprofielen over intieme terreur

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut komen 5 gezinsprofielen naar voren. Mr. dr. Katinka Lünnemann licht toe wat de overlap is tussen de profielen met speciale aandacht voor intieme terreur.
Vijf gezinsprofielen over intieme terreur

 

Intieme terreur is de lastigste categorie om te herkennen én de gevaarlijkste. Uit de cijfers kwam naar voren dat bij het profiel intieme terreur het geweld ernstiger is en er meer trauma voorkomt  ̶  ook bij de kinderen  ̶  dan bij een gezin in de stress.

Uit ander onderzoek naar daderprofielen blijkt dat van de plegers van intieme terreur met name de mannelijke plegers moeilijk bereikbaar zijn voor hulp, en hun gedrag moeilijk te beïnvloeden is. Dit vraagt vaak om het stellen van hogere eisen aan de bescherming en veiligheid. Er is hooggekwalificeerde kennis nodig om deze groep te motiveren. Hiertoe moet waarschijnlijk eerder (forensische) GGZ-kennis ingezet worden.

Tot voor kort waren er twee werelden: partnergeweld en kindermishandeling. Die twee werelden komen nu steeds meer bij elkaar. Dat is nodig, al botsen de visies volgens mr. dr. Katinka Lünnemann soms.

Katinka gaat in op deze gezinsprofielen op het 9e Jaarcongres Huiselijk Geweld: Intieme Terreur. Dit congres is voor professionals in de gemeente en in de wijk, het justitiële domein en overige hulpverlening (bijvoorbeeld: Jeugdzorg en maatschappelijke opvang)


Klik hier om je aan te melden!

 

 

 Sozio-special Huiselijk en seksueel geweld
 Lees meer


 


 

 

      Sozio-special Huiselijk geweld
      Lees meer


 

 

 

 Naar homepage