Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Videofeedback bij autisme

Vroegtijdige behandeling thuis met een kortdurend videofeedbackprogramma helpt ouders in de omgang met een kind met autisme.
Videofeedback bij autisme
Tot die conclusie komt de onderzoeker Irina Poslawsky. Ze promoveert op 9 januari aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek.
 
Invloed ouders
 Tegenwoordig herkennen we kinderen met autisme al op jonge leeftijd. Bij jonge kinderen hebben de ouders de meeste invloed op de ontwikkeling van het kind. Daarom heeft Irina Poslawsky een kort interactie-gericht programma ontwikkeld en getoetst: Video feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism (VIPP-AUTI).
Dit programma bestaat uit vijf bezoeken bij gezinnen thuis. De thuisbegeleider neemt filmfragmenten op van ouder en kind in dagelijkse situaties thuis. Aan de hand van deze opnames krijgt de ouder feedback op zijn/haar omgang met het kind.
 
 
Beter stimuleren
Vergeleken met een standaard thuisbegeleiding, bleek dat ouders na VIPP-AUTI, het kind beter konden stimuleren zonder het te overvragen. Deze ouders kregen ook meer zelfvertrouwen in eigen opvoedingsvaardigheden. Drie maanden later vond Poslawsky een behandeleffect van VIPP-AUTI op ontwikkelingsvaardigheden van het kind, namelijk het uit zichzelf delen van aandacht met anderen.
 
Met de videofeedback kunnen ouders hun eigen invloed en opvoedingsmogelijkheden beter onderkennen. Zij kunnen dan goed met het kind omgaan. Ook kunnen zij betere keuzes maken voor eventuele kindgerichte behandelingen.
 
Bron: Universiteit UtrechtNaar homepageRelevante categorieën: