Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

NIEUW |Streetcare - Eén methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeenten

Steeds meer jongeren worden meegezogen in de straatcultuur en (licht) crimineel gedrag. Goedbedoelde en tijdrovende interventies vanuit de geïndiceerde zorg missen hun positieve uitwerking. Gemeenten en jeugdhulpverlening lijken de grip op deze jongeren te verliezen. Toch is er hoop: de inzet van effectief straathoekwerk en een betere verbinding van daaruit met de jeugdhulpverlening kan het tij op relatief ‘eenvoudige’ wijze doen keren.
NIEUW |Streetcare - Eén methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeenten

Streetcare is een methode die straathoekwerkers handvatten geeft om de begeleiding beter te laten aansluiten bij de jeugdzorg. Vanuit hun vertrouwde positie in de wijk kunnen ze jongeren beter begeleiden bij hun problemen en de te maken keuzes dan vanuit de geïndiceerde zorg mogelijk is. Maar ook kunnen ze hen zo nodig vanuit verbinding confronteren met de gevolgen die hun gedrag kan hebben. Zacht waar het kan, confronterend waar dat nodig is.

Streetcare biedt de jeugdhulpverlener echter ook nieuwe inzichten – anders denken, anders werken – met deze jongeren; in nauwere samenwerking met de straathoekwerker. Tot slot laat Streetcare gemeenten zien hoe ze deze gezamenlijke aanpak kunnen faciliteren. Alles met eenzelfde doel: effectieve jeugdzorg waarin criminaliteit, uithuisplaatsing en dakloosheid wordt voorkomen, die ook financieel haalbaar blijft.

Dit boek is niet alleen voor de straathoek- en jongerenwerkers, maar ook voor jeugdhulpverleners en gemeenten een aanrader.

Je kan het boek al bestellen! 

 

22 april Webinar Streetcare gezamenlijke aanpak jongerenproblematiek met aansluiting op hun leefwereld

Nog niet eerder was het jongerenwerk en straathoekwerk zo uitgelicht in het nieuws als de laatste tijd. Burgers, politici en netwerken voor jeugdhulp zien deze  professionals als een onmiskenbare schakel in de aanpak van jeugdproblematiek. Echter, het gehele stelsel van jeugdhulp is veranderd. Niets is meer wat het geweest is.. Decentralisatie heeft geleid tot een aanpak vanuit de systeemwereld, waarmee het stelsel verder van de jongere afstaat dan ooit tevoren.

Voor een stevige aanpak van jeugdproblematiek is een vernieuwde positionering nodig van het straathoekwerk en jongerenwerk. Hiervoor zal het meer richting de jeugdhulp moeten bewegen in zijn werkwijzen en methoden. Daarnaast is het van groot belang dat de mensen werkend in de jeugdhulp inzichten krijgen in de leefwereld van jongeren en de daarbij passende keuzes.  De methodiek Streetcare voorziet in inzichten voor beide vakbroeders om nader tot elkaar te kunnen bewegen/komen. Het doel is om gezamenlijk zorg te dragen voor een stevige positionering van het straathoekwerk/jongerenwerk in het stelsel van jeugdhulp. Ieder vanuit zijn eigen kracht.

Aanmelden? Dat kan hier.

Over de auteur

 

Kim Jolink heeft jarenlange ervaring als hulpverlener, coach en adviseur binnen de jeugdzorg en is eigenaar van KIM Streetwise Advies. Ze werkt ook voor XLGroup Streetcare, waar deze methodiek ontwikkeld is.Naar homepage