Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

NIEUW | Huiselijk Geweld Sozio Special

Huiselijk geweld en kindermishandeling: het komt bizar veel voor en stopt nooit vanzelf. Professionals in zorg- en dienstverlening krijgen hier vrijwel altijd in hun werk mee te maken. Wij zijn momenteel druk bezig met een nieuwe Huiselijk Geweld Special.
NIEUW | Huiselijk Geweld Sozio Special

Huiselijk geweld; dagelijks hebben ontzettend veel mensen in Nederland en de rest van de wereld ermee te maken. Het kent vele vormen en de gevolgen zijn enorm. Het herkennen van de signalen is ontzettend belangrijk, maar tegelijkertijd zo lastig, omdat er over dit geweld vaak gezwegen wordt en het meestal achter gesloten deur – in de ‘huiselijke kring’ – plaatsvindt.

Schaamte, schuldgevoel en toch ook houden van, kunnen een reden zijn dat mensen met dit geweld niet naar buiten komen. Daarbij kan het hebben van kinderen of een huisdier een rol spelen bij het vast blijven zitten in een situatie van huiselijk geweld. Hierdoor gaat het geweld ook niet zelden gepaard met isolatie: het ontlopen van mensen of plekken, om maar te zorgen dat de vuile was binnen blijft. Iedereen kan slachtoffer van huiselijk geweld worden, groot, klein, dik, dun, man, vrouw, kinderen, autochtoon, allochtoon, hoog- of laagopgeleid etc. Toch zijn er bepaalde risicofactoren aan te wijzen die kunnen duiden op (toekomstig) slachtoffer-of daderschap.

Met deze special over huiselijk geweld hopen we sociaal professionals, beleidsmedewerkers en ieder ander die met huiselijk geweld-situaties te maken krijgt in de praktijk te motiveren en te stimuleren om vermoedens van geweld bespreekbaar te maken. We hopen kennis te kunnen delen over de problematiek en de gevolgen op lange en korte termijn. We geven mogelijkheden en delen casussen die inspireren om de aanpak van huiselijk geweld te blijven verbeteren. Opdat het taboe verdwijnt. Opdat we het bespreekbaar kunnen maken. Iedereen moet weten dat huiselijk geweld, in welke vorm dan ook, nergens thuis hoort. En daar moeten we allemaal wat voor doen. Zoals het spotje op tv ons duidelijk maakt: HET HOUDT NIET OP, NIET VANZELF.

De losse verkoopprijs bedraagt 14,95.

 

Bestel het nummer hier

 Naar homepage