Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Vrouwen vertellen nu andere verhalen bij psychotherapeut

De manier waarop vrouwen hun klachten over een milde chronische depressie presenteren zijn in vijftig jaar behoorlijk veranderd.

Van schaamte naar zelfbewust

Begin jaren vijftig waren de verhalen van vrouwen nog doortrokken van schaamte en zelfbeschuldiging, in sessies bij de psychotherapeut. Dit is veranderd in een zelfbewuste vraag naar hulp bij hun problemen. Mannen zijn hierin veel minder veranderd: zij blijven behoedzamer en terughoudender.

Promotie
Dit blijkt uit onderzoek van Jette Westerbeek die daarop op 12 oktober promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Veranderende opvattingen
Een milde chronische depressie valt moeilijk objectief vast te stellen, stelt Westerbeek. Hiervoor is altijd het verhaal nodig van de patiënten zelf. Maar zij vertellen daar per situatie verschillend over. Het promotieonderzoek van Westerbeek laat zien dat mensen zich ook bij de psychotherapeut laten leiden door veranderende en door hun hooguit te vermoeden opvattingen over wat in die situatie mogelijk en gewenst is.

Situatie
Om vast te stellen of iemand aan deze vorm van depressie lijdt moet dus volgens Westerbeek niet alleen naar de individuele ervaring worden gekeken, maar ook naar de situatie waarin en aan wie dit wordt verteld.

Homogene groep
Voor haar onderzoek onderzocht Westerbeek 118 patiëntendossiers uit het archief van het Nederlands Pychoanalytisch Instituut. Deze dossiers bestreken de periode van 1954 tot 2000 en waren afkomstig van een homogene groep cliënten: hoog opgeleid, verbaal begaafd en mild depressief.

 Bron: Universiteit UtrechtNaar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën: